Vroeger en nu (23)

Vroeger en nu (23)

Een vroegere directeursvilla van de mijn. Heel het mijngebeuren was erg hiërarchisch gestructureerd en dat was ook terug te vinden in het woonpratimonium. Villa's voor de directie, mooie ruime huizen voor de ingenieurs, huizen voor de bedienden en cités voor de arbeiders. In de directeursvilla gebeurt nu vormingswerk door de vzw Agora, gegroeid uit Lenteleven.
6568