Waar ooit een kleuterschooltje stond ...

Waar ooit een kleuterschooltje stond ...

Veel mensen die dezer dagen door de Knaepenstraat wandelen of fietsen worden overmand door nostalgie. Zeker zij die hun kleuterjaren in het wijkschooltje daar hebben doorgebracht. Het schooltje van de Voort zelf is er al lang niet meer, maar nu wordt het terrein verkaveld voor woningen. En daarbij verdwijnt ook een deel van het groen waartussen ontelbare kleuters gespeeld hebben. 

53780