Waarom een verhuizing van Muze?

Waarom een verhuizing van Muze?

Over de toekomst van cultuurcentrum Muze is lang nagedacht en gediscussieerd. De huidige meerderheid besliste dan uiteindelijk om het onder te brengen in De Verdieping. De restauratie van de huidige verouderde versie was op 12 miljoen euro geraamd, het nieuwe project zou 12,4 miljoen kosten. Bovendien kan nu Muze zijn werking onverstoord verder zetten tot bij de opening van de nieuwbouw. Die opening wordt geschat voor de start van het cultuurseizoen 2018-2019 - vlak voor de volgende verkiezingen - als de bouwvergunning kan afgeleverd worden in het voorjaar 2016 en de werken na de Europese aanbesteding begin 2017 kunnen starten. Bijkomende argumenten voor de nieuwe locatie zijn de nabijheid van een groot parkeerterrein, bushaltes en een treinstopplaats. Bovendien biedt de locatie op De Schacht samenwerkingsmogelijkheden met CVO, ZLDR Luchtfabriek, Cedubo, Kringwinkel, Watt 17, De Centrale, ... Ook wordt de organisatie van congressen, beurzen en evenementen voor het publiek, bedrijven en organisaties mogelijk. Over de herbestemming van de huidige locatie in de Dekenstraat zullen werkgroepen zich buigen, en krijgt ook de bevolking inspraak. Maar het lijkt hoe dan ook buiten kijf te staan, dat minstens een deel als projectgrond zal te gelde gemaakt worden.23419