We haân krjêe têd genoeg

We haân krjêe têd genoeg

In 't weekend wart zoe druk bè da wjêreldkampioenschap, da we krjêe den têd haân veur de rest van oos werk te doen. Krjêe is dus een synoniem voor nauwelijks.24192