Weer inbrekers op pad

Weer inbrekers op pad

Vanmorgen even over half 7 ontdekte een inwoner van de Inakker bij thuiskomst van zijn werk dat er ingebroken was. De poort stond open en het slot van de keukendeur was geforceerd. Het bleef evenwel bij een poging tot diefstal, zonder buit. In de Guido Gezellelaan werd gepoogd om een buitendeur open te breken, dat mislukte. In de Stadionlaan raakten de inbrekers wel binnen, daar werd ook heel wat inboedel van een woning vernield. In de Pater Amideuslaan werden twee vensters ingeslagen, daar zou het om vandalisme gaan.18052