Werkloosheid: minder op jaarbasis

Werkloosheid: minder op jaarbasis

Op 31 juli telde Heusden-Zolder 1031 werklozen, dat is 7 % van de beroepsbevolking. Ten opzichte van een maand eerder gaat het om een toenname met 113, maar dat is de jaarlijkse stijging in juli die ook voor de rest van Limburg en Vlaanderen geldt. In vergelijking met een jaar geleden zijn er 70 werklozen minder, een daling met 6,4 %. Limburg telt 6,9 % werklozen, Vlaanderen 6,7 %. We zien in Heusden-Zolder een toename bij de oudere en langdurig werklozen, de grootste vermindering zit bij de allochtonen.41709