Werkloosheidskloof groeit licht

Werkloosheidskloof groeit licht

Eind januari zaten in Heusden-Zolder 988 mensen zonder werk, dat zijn er 43 of 4,2 % minder dan op hetzelfde moment vorig jaar. In vergelijking met een maand geleden waren het er evenwel 38 meer. Heusden-Zolder heeft nu een werkloosheidsgraad van 6,7 % en de kloof in vergelijking met Limburg en Vlaanderen - die beide op 6,3 % zitten - stijgt lichtjes. Mannen en vrouwen houden elkaar in aantal ongeveer in evenwicht hoewel in percentage de vrouwen (7,4%) het merkelijk slechter doen dan de mannen (6,2%). Ook daarin verschillen we van provincie en gewest. Op wijkniveau is Heusden-Centrum koploper (127 werklozen) voor Berkenbos (119) en Halvijvers (89)44665