Wie is de vzw La Kongolia?

Wie is de vzw La Kongolia?

Nu Afrika volop in de kijker staat, komt ook de vzw La Kongolia, die in 2013 is opgericht in Heusden-Zolder, wat op het voorplan. La Kongolia wil bijdragen aan de verbetering van de levensvoorwaarden in Congo. Momenteel steunt de vzw enkele projecten. Ze geeft financiële bijstand aan de parochie Sacré Coeur van Nkolo voor de renovatie van de kerk, het schoolgebouw en het gezondheidscentrum. Bij het gezondheidscentrum zal onder meer een verbrandingsoven voor medisch afval gebouwd worden.

Daarnaast werkt de vzw actief mee aan de oprichting van een opleidingscentrum voor snit en naad voor kindmoeders en kwetsbare vrouwen in Mbanza-Ngungu. La Kongolia steunt ook de voetbalclubs van Mbanza-Ngungu en Nkolo met nieuwe en oude voetbalkleding, voetbalschoenen en ballen. Af en toe geeft een Belgische club materiaal.

Op dit ogenblik kan de vereniging een beroep doen op een tiental vrijwilligers, maar ze hoopt vanuit de bevolking wat steun en giften te krijgen. Een mogelijkheid daartoe is de eetdag die ze op zaterdag 10 juni 's middags en 's avonds organiseert in De Kring. Voor € 15 kun je van een heerlijke Congolese maaltijd genieten. Inschrijven tot 9 juni, via ⦁ lakongolia[!]hotmail.com of 0493 74 71 48. 34447