Wist je dat ... 80 leefloners

Wist je dat ... 80 leefloners

Er is vanavond heel wat te doen over de weigering van burgemeester De Padt van Geraardsbergen om asielzoekers op te vangen. In zijn gemeente loopt de emmer van de armoede al over, beweert hij, en daarbij verwijst hij onder meer naar de leefloners. We hebben even enkele indicatoren opgezocht en vergeleken met Heusden-Zolder dat wél zijn verantwoordelijkheid neemt in de opvang van asielzoekers, daarbij blijkt dat Geraardsbergen wel meer leefloners telt, maar beter scoort dan Heusden-Zolder voor andere indicatoren. Heusden-Zolder heeft 80 leefloners tussen 18 en 64 jaar (3,9 per 1000 in die leeftijdscategorie) waarvan 22 jonger dan 24 (7,8 per 1000). Geraardsbergen telt er 211 in het totaal (10,5 per 1.000) en 68 jonger dan 24 (26,9 per 1000). Wel gaat het in de Oost-Vlaamse gemeente in dalende lijn, terwijl het hier blijft schommelen. Daarnaast zijn er hier 166 65-plussers met recht op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of 31,6 per 1000. In Geraardsbergen is dat 251 of 39,0 per 1000. Het aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering bedraagt hier 4928 of 150,4 per 1000, in Geraardsbergen is dat 4873 of 140,1 per 1000. In Heusden-Zolder zijn er 34 inwoners per 1000 die hun leningen niet betaald krijgen, in Geraardsbergen 31,5 per 1000. En zo zijn er nog een heleboel andere statistieken waarmee iedere gemeente kan zwaaien om haar deel van de verantwoordelijkheid niet te moeten nemen.23304