Ziekenhuizen vragen eerlijke verdeling van geld

Ziekenhuizen vragen eerlijke verdeling van geld

In een gezamenlijke mededeling vragen de 7 Limburgse ziekenhuizen, dus ook Sint-Franciscus Heusden-Zolder, dat de regering de bijkomende middelen zou verdelen op basis van de echte last die ze moeten dragen tijdens de coronacrisis. De regering voorziet 1 miljard euro extra om de lasten van de ziekenhuizen op te vangen. Maar volgens de Limburgse ziekenhuizen moet de regering daarbij kijken hoe ingrijpend het virus was in de ziekenhuizen zelf. Limburg is immers duidelijk het zwaarst getroffen en heeft zijn ziekenhuiswerking volledig op COVID-19 moeten afstemmen. Dat heeft voor heel wat extra kosten gezorgd. Volgens de ziekenhuizen heeft ook Sciensano heel wat gegevens waarop de regering zich kan baseren voor een objectieve verdeelsleutel: aantal hospitalisaties, aantal patiënten op intensieve zorg, aantal beademde patiënten,  ... allemaal informatie die beschikbaar is per provincie en per ziekenhuis. 54929