Zoe wit as poppestront ...

Zoe wit as poppestront ...

Ludo Steemans herinnert zich dat zijn schoonvader Frans Lemmens de uitdrukking 'zoe wit as poppestront' gebruikte. Dat werd dus als in de betekenis van 'sterk overdreven' gehanteerd, maar bijvoorbeeld ook als twee buren ruzie hadden gehad en het nadien bijlegden en dan weer bij elkaar de drempel platliepen.24412