Zone 30: geen vrijstaat voor voetgangers

Zone 30: geen vrijstaat voor voetgangers

Het schepencollege kondigde aan dat in overleg met een aantal basisscholen in Heusden-Zolder bijkomende zebrapaden worden aangelegd. Maar omdat de veiligheid van kinderen een bijzonder delicate materie is, zijn we toch eens bij commissaris Danny Wendelen van de lokale politie gaan aankloppen voor meer duidelijkheid over regels rond zebrapaden en in zone 30. Zo is het niet alleen in een zone 30, maar ook in zones 50 en 70 en op wegen met een snelheidsregime (C43-borden) oversteken zonder zebrapad toegelaten, op voorwaarde dat de voetganger of fietser voorrang verlenen aan het passerende verkeer. Op een zebrapad hebben voetgangers absolute voorrang, maar dat geldt niet voor de rest van de zone 30. Fietsers hebben zelfs nooit absolute voorrang. Er zijn permanente zones 30 in schoolomgevingen, maar ook dynamische die oplichten bij het schoolbegin, 's middags en het schooleinde. Buiten die periode is de 30 km per uur beperking niet van toepassing. De nieuwe zebrapaden zullen ook niet allemaal aan de schoolpoorten liggen, in Zolder-Centrum zal dat bijvoorbeeld ter hoogte van Harmoniezaal/Argenta zijn. In de M. Scheperslaan bestaat zelfs het gevaar dat een zebrapad zonder ondersteunende maatregelen een vals gevoel van veiligheid geeft.17273