Zonne-energie wordt stilaan belangrijker

We weten het, het is niet bepaald weer om over de zon te gaan praten, maar het provinciebestuur heeft dinsdag een belans opgemaakt van de campagne 'Elke dag ZONdag' die gedeputeerde van leefmilieu Frank Smeets begin 2007 lanceerde. En dat heeft toch wat opgeleverd. Vorig jaar zijn in Limburg 500 voltaïsche installaties geplaatst, in de eerste 10 maanden van dit jaar waren er dat al 1.318. Bij de zonneboilers ging het vorig jaar om 424, en in 2008 zijn voorlopig 515 premies uitbetaald. In beide gevallen is Limburg de koploper. Het Zonneloket, dat ondergebracht is in het Centrum Duurzaam Bouwen, krijgt dagelijks via telefoon, mail of website vragen over zonne-energie. In 2007 en 2008 is ruim 391.000 euro aan zonnepremies betaald, goed voor een jaarlijkse CO2-besparing van bijna 3,3 miljoen kilo. Bij de grote projecten die tijdens de campagne zijn gerealiseerd verwijst de gedeputeerde ook nog naar de zonneschans van Glaswerken Ceyssens. En op een steenworp daar vandaan is ook Group Machiels bezig met de aanleg van een zonnepanelenpark.1585