Archief augustus 2017

Meer samenwerking tussen bedrijven en onderwijs

De link naar het bericht
Donderdag 31 augustus 2017
Meer samenwerking tussen bedrijven en onderwijs
Vergroot foto
De samenwerking tussen Limburgse bedrijven en onderwijsinstellingen neemt voortdurend toe. Dat blijkt uit een onderzoek van werkgeversorganisaties UNIZO en VKW Limburg bij 480 bedrijven. 67% van de bedrijven werkt op een of andere manier samen met scholen. Zes jaar geleden was dat nog maar 59%. 35% zag de samenwerking de voorbij 3 jaar toenemen, tegenover een daling bij slechts 7% van de bedrijven. Eén van de bedrijven die op dat vlak erg actief zijn, is L.E.D. Techno aan de (...)   Lees het hele bericht

Vakantiegroeten uit Halen

De link naar het bericht
Donderdag 31 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Halen
Vergroot foto
Swa Willems zocht het deze keer dicht bij huis, het helmenveld in Halen.

600 bezoekers voor circuitrondleidingen

De link naar het bericht
Donderdag 31 augustus 2017
600 bezoekers voor circuitrondleidingen
Vergroot foto
De begeleide rondleidingen op Circuit Zolder in juli en augustus lokten liefst 600 bezoekers. Dat is een groot aantal, ondanks het soms mindere weer. De gidsen van de vzw Toerisme Heusden-Zolder namen de gasten op sleeptouw van The Wheels, via de BMX-piste, de Sacramentskapel en de controlekamer naar het museum. De donderdagse trainingen waren daarbij een extra attractie. Vandaag had de laatste rondleiding van deze zomer plaats. (foto's Bert Rodiers)
600 bezoekers voor circuitrondleidingen |Foto 1|600 bezoekers voor circuitrondleidingen |Foto 2|600 bezoekers voor circuitrondleidingen |Foto 3|600 bezoekers voor circuitrondleidingen |Foto 4|

Vakantiegroeten uit de States

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
Vakantiegroeten uit de States
Vergroot foto
Gert Bex stuurde zijn interpretatie van de Ansel Adams foto 'The Tetons and the Snake River', gemaakt aan de Snake River Overlook, Grand Teton National Park, Wyoming in de Verenigde Staten.

Deel ophaalmachinegebouw niet meer toegankelijk

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
Deel ophaalmachinegebouw niet meer toegankelijk
Vergroot foto
De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe Muze komen stilaan op kruissnelheid. De bouwput voor de balzaal wordt uitgegraven. Vanaf maandag 9 oktober zal ophaalmachinegebouw II niet meer toegankelijk zijn en dat voor een lange tijd. De erfgoedwandeling in ZLDR Luchtfabriek wordt daardoor beperkt tot de compressorenzaal en het onderdek.

Parkeerproblemen: vraagtekens blijven

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
Parkeerproblemen: vraagtekens blijven
Als laatste boog de gemeenteraad zich over het bijkomend punt van Bruno Buyse (onafh) naar aanleiding van de parkeerperikelen in de Koolmijnlaan. Buyse verwees naar de kadasterplannen waaruit blijkt dat er vaak een hele afstand ligt tussen de voorgevels van de handelspanden en de eigendomsgrens. "Dan kun je de eigenaars het gebruik niet ontzeggen, tenzij er sluitende overeenkomsten zijn." Hij vroeg zich ook af hoe het zit met de inning van de parkeergelden.

Daarom (...)   Lees het hele bericht

Weeral schorsing over verkoop Statiesport

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
Weeral schorsing over verkoop Statiesport
De N-VA vroeg ook de stemming over de verkoop van de terreinen van Statiesport. De partij wil bijvoorbeeld het gebied voorzien als bufferzone voor als de Noord-Zuidverbinding er komt. De opgelegde bouwverplichting, de interesse van een binnenspeeltuin en de onduidelijkheid voor buurtbewoners zijn voor haar ook elementen . Bruno Buyse vond dan weer dat een verkoop voor heel wat problemen zal zorgen, omdat er administratief veel niet in orde is, zoals het ontbreken van een rooilijnplan, een (...)   Lees het hele bericht

Zitting is tien minuten geschorst

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
Zitting is tien minuten geschorst
Om 20 uur is de raadszitting tien minuten geschorst. De meerderheid met steun van CD&V wil daarmee de N-VA wat extra beraadslagingstijd geven in verband met het advies over de Noord-Zuid-verbinding. Tijdens de commissievergadering had N-VA zich onthouden, tot ongenoegen van alle andere fracties. Die vinden dat Heusden-Zolder met een unaniem standpunt veel sterker voor de dag zou komen. UPDATE De N-VA vroeg na de onderbreking om bij de gevraagde vrijwaring van de dorpen ook de mogelijkheid van ondertunneling te bekijken. Daar kon de rest zich mee verzoenen, waardoor het advies rond de Noord-Zuid alsnog unaniem werd goedgekeurd.

OCMW boekt bijna 3,7 miljoen winst

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
OCMW boekt bijna 3,7 miljoen winst
OCMW-voorzitter Elke Gijbels (N-VA) deed de jaarrekening 2016 van het OCMW uit de doeken. Die sluit af met een winst van bijna 3,7 miljoen. De besparingen zijn vorig jaar voortgezet en het overschot wordt gespaard, niet uitgegeven. Sonja Claes (CD&V) pleitte ervoor om met zo'n winst toch minstens middelen vast te leggen om in de toekomst een buitenschoolse kinderopvang te realiseren voor Boekt-Viversel-Bolderberg.

Verdwijnen de rijbaankussens?

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
Verdwijnen de rijbaankussens?
Zowel Simonne Janssens-Vanoppen (N-VA) als Tony Lespoix (Vlaams Belang) hadden hun vragen bij de zinloosheid van de verkeersremmers in de Michel Scheperslaan en de Mommestraat. Vooral de kussens zijn geregeld stuk en zorgen voor overlast bij de buurtbewoners, ook de paaltjes sneuvelen geregeld en zijn volgens hen alleen maar hinderlijk. Schepen Schops reageerde dat de gemeente al lang zelf naar alternatieven aan het zoeken is. Er komen twee proefopstellingen in 't Heike en de Kolderstraat, zonder kussens. Als die efficiënt zouden zijn, worden die stelselmatig elders ook toegepast.

Over klachten en wachten

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
Over klachten en wachten
Bij het begin van de gemeenteraad had schepen Ann Leyssens (N-VA) een reeks vragen over APL en de geurhinder. Ze vond de communicatie daarover door de gemeente tegenstrijdig en onduidelijk. Schepen Lode Schops (GOED) herhaalde nog eens de gebeurtenissen van de voorbije weken. De discussie ging onder meer over het feit of het zondag 20 augustus had gestonken of niet. Gisteren is er overigens heel de dag door geproduceerd met recuperatiematerialen terwijl de wind in de richting van Viversel blies, en (...)   Lees het hele bericht

'Bij geurhinder op Remo: meteen klacht indienen'

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
De afgelopen maanden zijn er al verschillende klachten geweest over geurhinder van de Remo-stortplaats sinds daar proefboringen gebeurd zijn. Ondertussen heeft het bedrijf bijkomende meetpunten op zijn terrein geplaatst, zogenaamde snuffelaars die geurhinder zouden moeten detecteren. Of die iets opleveren, is nog niet duidelijk. Bij het schepencollege klinkt het alleszins dat de samenwerking met de bedrijfsleiding daar minder evident is als met APL. Het gemeentebestuur raadt inwoners aan bij geluidsoverlast, meteen de politie te contacteren zodat die vaststellingen kan doen.

Pop-up Bovy ook in de winter

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
Pop-up Bovy ook in de winter
Vergroot foto
Het pop-up café op Domein Bovy wordt wellicht voortgezet tot in maart. Daarvoor is een aanvraag ingediend. Het is de bedoeling om in de winter ook gedurende de week enkele dagen en in de weekends open te blijven. Vanaf maart zou er dan een definitieve regeling komen voor de horeca op Bovy.

Straatracers verplaatsen hun terrein

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
Straatracers verplaatsen hun terrein
Vergroot foto
Het straatracen heeft zich blijkbaar verplaatst van de Koolmijnlaan naar industrieterrein De Schacht en dus heeft de politie anonieme controles en snelheidscontroles gehouden. In de Mijnwerkerslaan reden 13 bestuurders te snel, één straatracer reed aan 117 km/u. Zijn rijbewijs wordt ingetrokken. Een bromfietser vervoerde een passagier zonder valhelm. De bestuurder had geen rijbewijs, inschrijving of verzekering. De bromfiets is in beslag genomen. In de Guido Gezellelaan vloog een (...)   Lees het hele bericht

AWV moet duidelijkheid over parkeren brengen

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
AWV moet duidelijkheid over parkeren brengen
Vergroot foto
De situatie rond de ingenomen parkeerplaatsen langs de Koolmijnlaan dreigt helemaal in een patstelling te komen. Het gaat daar dus om een gewestweg, de gemeente heeft er geen eigendom. Bij de heraanleg van de Koolmijnlaan rond 1994 zouden wel afspraken zijn gemaakt met de toenmalige eigenaars maar geen eigendomsoverdrachten en er zijn blijkbaar ook geen rooilijnen bepaald.

Ondertussen zitten er zowat overal andere eigenaars en krijg je blijkbaar een ander verhaal. Het Agentschap Wegen en (...)   Lees het hele bericht

Vakantiegroeten uit Italië

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Italië
Vergroot foto
De familie Aerts-Vandenhoudt was met vakantie in het Italiaanse Cavallino waar zoon Colin deze foto maakte.

Zwembad telde bijna 5500 bezoekers

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
Zwembad telde bijna 5500 bezoekers
Vergroot foto
Het was voor de openluchtzwembaden een erg moeilijke zomer door het vele slechte weer. Bij openluchtzwembad Terlaemen mochten ze in het totaal 5427 betalende bezoekers verwelkomen. Daarbij 5059 'gewone' bezoekers en 368 die deel uitmaakten van groepen als bijvoorbeeld scouts of chiro en die dus aan verminderd tarief binnen mochten. Kinderen onder 5 jaar - die gratis binnen mogen - zitten niet in de cijfers. Door het slechte weer is gisteren het zwembad al iets vroeger gesloten, er was (...)   Lees het hele bericht

Zaterdag gemeenteliijk vistornooi bij 't Geuvelke

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
Zaterdag gemeenteliijk vistornooi bij 't Geuvelke
Vergroot foto
Nu zaterdag heeft het jaarlijkse gemeentelijk vistornooi plaats. Zoals bekend is dat in een beurtrol te gast bij de hengelclubs en dit jaar is dat 't Geuvelke in Viversel (nabij De Val en het zwembad). Er wordt gevist in twee rondes, waarbij de clubs hun hengelaars opsplitsen, één van 9 tot 12 uur en de tweede van 14 tot 17 uur. De rangschikking wordt opgemaakt op basis van het gevangen gewicht en om 18u30 is er de prijsuitreiking.

CVO De Verdieping heeft vernieuwd aanbod

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
CVO De Verdieping heeft vernieuwd aanbod
Vergroot foto
Ook in CVO De Verdieping staan ze klaar om te starten met het nieuwe schooljaar. Ook nu weer zitten verschillende nieuwe cursussen in het aanbod. Je kunt met het volledige aanbod kennismaken en vragen stellen aan de leerkrachten op de infodag van maandag 4 september van 16 tot 21 uur. De meeste lessen starten in de week van 11 september. Inschrijven kan ook dagelijks op het secretariaat of online.

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (slot)

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (slot)
Vergroot foto
We ronden onze reeks in schoonheid af, met een exclusief beeld van kasteel Vogelsanck. Het kasteel bevindt zich volledig op privé-domein en is niet toegankelijk. Deze dronefoto is dan ook gemaakt met toestemming van baron de Villenfagne de Vogelsanck. Het kasteel en de familie de Villenfagne hebben ondertussen een eeuwenlange geschiedenis achter de rug. Wie daar meer wil over weten, moet zeker zondag 8 oktober in zijn agenda vrijhouden want dan openen het kasteel en domein de deuren voor het event Kucuna, een samengaan van kunst, cultuur en natuur. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Gaat KVV Heusden-Zolder voort op zijn elan?

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
Gaat KVV Heusden-Zolder voort op zijn elan?
Vergroot foto
Bij KVV Heusden-Zolder weten ze weer wat ambitie is. Vorig seizoen speelden ze los door de vierde provinciale heen en werden daar terecht kampioen. Velen hopen op dat elan te kunnen doorgaan. De club was in ieder geval al zeer vroeg klaar met haar huiswerk om het nieuwe seizoen voor te bereiden, in vierde provinciale A ontmoet ze ook dorpsgenoot Bolderberg. Nu zondag om 15 uur wordt de competitie geopend op het terrein van Kattenbos Lommel. (...)   Lees het hele bericht

Vakantiegroeten uit Mol

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 31 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Mol
Vergroot foto
Wat is me dat nu?, zal menig lezer zich afvragen. Wel, de vakantiefoto van Pieter Deferme is onder water gemaakt toen hij ging duiken in Mol.

Geëindigd zoals het begon ...

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
Geëindigd zoals het begon ...
Vergroot foto
Vanmorgen een gloeiende zonsopgang, daarna wisselvallig weer, met tussendoor onweer, vanavond zware regen met gedonder en daarna ... een vurige zonsondergang. (foto Marcel Gybels)

De Brug verhuist voorlopig nog niet

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
De Brug verhuist voorlopig nog niet
Vergroot foto
Aan de Brugstraat is het afgelopen jaar hard gewerkt in de gebouwen van het vroegere college. Zoals bekend gaat de lagere school De Brug naar daar verhuizen. Maar dat is nog niet voor begin dit schooljaar. De klassen en gangen moeten nog geschilderd en afgewerkt worden. Dat is een aparte procedure en het ministerie van onderwijs moet die subsidies nog goedkeuren. Eenmaal het licht op groen staat, zijn 25 werkdagen nodig voor de afwerking. (foto Marina Poelmans)

Luchtballet voor bouwkraan

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
Luchtballet voor bouwkraan
Vergroot foto
Op de bouwwerf langs de Kapelstraat is vandaag een joekel van een bouwkraan neergezet. Om die te monteren was wel eerst een soort van luchtballet nodig. (foto Julien Maebe)

Match SK Heusden stopgezet door onweer

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
Match SK Heusden stopgezet door onweer
De wedstrijd Sparta Lille-Heusden 06 in 4de provinciale A is vanavond na 35 minuten stopgezet wegens zwaar onweer. De stand was op dat ogenblik 1-2 voor SK Heusden 06, het was de tweede match van de competitie.

Misdadige jongeren maken het bont

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
Misdadige jongeren maken het bont
De politie van Beringen-Ham-Tessenderlo heeft afgelopen tijd enkele zaken opgelost waarbij ook minderjarigen uit Heusden-Zolder betrokken waren. Twee jongeren uit Heusden-Zolder zijn op heterdaad betrapt bij een inbraak in een school in de Mijnschoolstraat in Beringen. Ze zijn bij de jeugdrechter voorgeleid.

Bij een andere zaak hebben drie jongeren in een woning in Heusden-Zolder een jongeman bedreigd met een mes en geslagen om zijn gsm af te nemen. De hoofdverdachte uit (...)   Lees het hele bericht

'Spelen met taal' is afgesloten

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
'Spelen met taal' is afgesloten
Vergroot foto
In Het Berenhuis is vandaag het project 'Spelen met Taal' afgesloten. 11 kinderen kregen 7 dagen lang een intensief taalbad, waarbij veel gespeeld, geknuffeld, gelachen, gewandeld, gepicknickt en verteld werd. Als kers op de taart kregen ze allemaal een mooi boekenpakket, werd er samen gekookt en gesmuld. Ze spraken af elkaar snel terug te zien.

Problemen in Noordberm en Geenrijt

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
Problemen in Noordberm en Geenrijt
Vergroot foto
De buurtbewoners van de Noordberm, tenminste de pijpenkop aan het voetbalstadion, hadden vanavond de handen vol. Door de hevige regen was de straat onder water gelopen en dat bracht heel wat vuil mee. Schoppen en borstels werden bovengehaald en met vereende krachten maakten de boeren hun straat weer proper. Elders in Heusden-Centrum bleven de problemen beperkt. Alleen in de Geenrijt liepen minuten na het onweer heel wat toiletten over, kort nadat in de rioleringsbuizen een enorm lawaai klonk. Een gelijkaardig fenomeen heeft zich nog voorgedaan na de aanleg van de nieuwe riolering.
Problemen in Noordberm en Geenrijt |Foto 1|

Pomp langs Meylandtlaan zat verstopt

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
Pomp langs Meylandtlaan zat verstopt
Vergroot foto
De grote pomp van de Vlaamse Milieumaatschappij langs de Meylandtlaan, tussen het kasteel en het kruispunt, durft al eens uitvallen bij een onweer of een stroompanne. De pomp wordt geregeld nagekeken, maar deze keer zat ze gewoon verstopt door allerlei afval erin en dat geeft problemen. Gelukkig komt er dan een alarmsignaal zodat technici de problemen kunnen oplossen. (foto's Michiel Reynders)
Pomp langs Meylandtlaan zat verstopt |Foto 1|Pomp langs Meylandtlaan zat verstopt |Foto 2|Pomp langs Meylandtlaan zat verstopt |Foto 3|

De gevoelige plekken in Zolder

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
De gevoelige plekken in Zolder
Vergroot foto
Bij felle regen zijn er een aantal plaatsen in Zolder die altijd met problemen te kampen hebben. Zo zijn er de Ambachtsstraat, de rotonde aan de Kleine Lust en ook de Dellestraat liep op verschillende plaatsen onder. In de loop van de avond trok het water er stilaan weg. (foto's Michiel Reynders)
De gevoelige plekken in Zolder |Foto 1|De gevoelige plekken in Zolder |Foto 2|

Langstraat stond blank

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
Langstraat stond blank
Vergroot foto
Het onweer en de felle regen heeft vanavond in West-Limburg voor problemen gezorgd, vooral in Beringen was er veel overlast. Voor Heusden-Zolder kreeg de brandweer een tiental oproepen. Zo stond in Zolder de Langstraat helemaal blank. Daardoor verliep het verkeer moeilijk, maar de huizen bleven gespaard. Na een tijd begon het water stilaan weg te trekken. (foto's Michiel Reynders)

Dorpsraad werkt rond volkstuintjes

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
Dorpsraad werkt rond volkstuintjes
Vergroot foto
De dorpsraad van Heusden heeft zijn nieuwe werkjaar gelanceerd met een barbecue maar ook met een gastspreker: Lieven David van Velt lichtte het eventuele Velt-partnerschap toe. Dat is ook het hoofdthema dit werkjaar: de realisatie van dorpstuintjes in Heusden-Zolder met de steun van Limburg.net en de gemeente. (foto Julien Maebe)

Vissers redden bejaarde drenkeling

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
Vissers redden bejaarde drenkeling
Vergroot foto
In Viversel, ter hoogte van Kaai 33, is in de late namiddag een man in het kanaal gesukkeld. De man was met de fiets over het jaagpad gereden en had zich even op de kanaaloever gezet om wat te rusten. Mogelijk is hij onwel geworden en in het water gevallen. Gelukkig was er veel volk in de buurt en vissers hebben de man terug op het droge gebracht nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Het gaat om een tachtiger en hij maakt het al bij al goed. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Fietsendrager gestolen

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
Fietsendrager gestolen
In de Kleine Venstraat is de fietsendrager van een auto gestolen. De diefstal werd gisteravond ontdekt en bij de politie gemeld.

Vakantiegroeten uit Frankrijk

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Frankrijk
Vergroot foto
De vakantiegroeten van Benny Engelen komen uit Bligny sur Ouche, dat ligt in Bourgondië.

Karate in het zwembad

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
Karate in het zwembad
Vergroot foto
Gisteravond waren er heel aparte taferelen te zien in het openluchtzwembad Terlaemen. Gankaka Karate Heusden organiseerde er voor het eerst een training in het zwembad, en door de tropische temperatuur bleek dat ook nog eens een geniaal plan. Na een zware opwarming door Britt Smulders (sprintjes trekken in het water) werden de nodige tsuki's, been- en werptechnieken terug opgefrist onder leiding van Koen Timmers. Koen verving Yves (...)   Lees het hele bericht
Karate in het zwembad |Foto 1|Karate in het zwembad |Foto 2|Karate in het zwembad |Foto 3|Karate in het zwembad |Foto 4|

Een raar weerdagje

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
Een raar weerdagje
Vergroot foto
Op het vlak van het weer zijn we aan een woelige dag bezig. 't Heeft al geonweerd en er hangt er mogelijk nog in de lucht. Vanmorgen om 6u20 leverde dat weer alleszins een kleurrijk ochtendgloren op, hier vanuit de Oudstrijderslaan in de richting van de Schootstraat. (foto Jimmy Wlosiniak)

FC Bolderberg wil beter doen

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
FC Bolderberg wil beter doen
Vergroot foto
Voor FC Bolderberg begint net als voor de andere clubs in derde provinciale A de competitie volgend weekend. Bolderberg speelt zondag om 15 uur bij SV Breugel. In een woelig trainersseizoen eindigde het vorig jaar twaalfde maar de nieuwe trainer Jean-Pierre Janssen zal beter proberen te doen. Daarvoor heeft hij een uitgebreide kern ter beschikking met Jordy Mendez-Fernandez, Glenn Schouterden, Gjem Elshanaj, Henor Elshanaj, Boris (...)   Lees het hele bericht

Wa e wjêr vandaag

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
Wa e wjêr vandaag
Doa hingt een onwjêr, het rjêgent dat 't zèkt en 't donnert dat 't kraakt

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (29)

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 30 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (29)
Vergroot foto
Het Rode Kruisgebouw, de uitvalsbasis van de vrijwillige hulpverleners en het ziekenvervoer, met daarachter het Weyerkespark, de groene long van de Koolmijnlaan. In de verte ook de mijnterril en de watertoren. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Vakantiegroeten uit Griekenland

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 29 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Griekenland
Vergroot foto
De familie Schevernels bracht haar vakantie door in het dorpje Metamorfosi op Chalkidiki in Griekenland. In die regio liggen mooie, kleine strandjes die bovendien niet al te druk bezocht worden.

De Springplank groeit en renoveert

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 29 augustus 2017
De Springplank groeit en renoveert
Vergroot foto
Als de leerlingen van De Springplank in Eversel vrijdag weer op school verschijnen, worden ze voor een deel met een bouwwerf geconfronteerd. De school voert immers een meerjarenplan uit met renovatie van de gebouwen volgens de energienormen en met meer comfort. Sinds 2009 zijn al 2 klassen gerenoveerd en zijn een leraarslokaal, een administratieve blok en een nieuwe sanitaire blok gebouwd. Vorig jaar is de zolder van de kleuterschool geïsoleerd en er kreeg de kleuterschool een nieuw dak.
(...)   Lees het hele bericht
De Springplank groeit en renoveert |Foto 1|

Slamriddersstoet op eerste zondag na Pasen

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 29 augustus 2017
Slamriddersstoet op eerste zondag na Pasen
Vergroot foto
Een kleine omwenteling in carnavalsland: de stoet van De Slamridders verhuist volgend jaar van de eerste zaterdag na Vastenavond naar de eerste zondag na Pasen. De carnavalsgroep komt daarmee tegemoet aan een jarenlange vraag van de plaatselijke middenstand die vond dat de handelszaken op zaterdag te lang onbereikbaar waren voor het publiek. De volgende stoet zal dus uittrekken op zondag 8 april en dat op hetzelfde parcours van de voorbije jaren. Het bal heeft plaats op vrijdag 6 april, dat (...)   Lees het hele bericht

Bouw appartementen Pastorijstraat start

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 29 augustus 2017
Bouw appartementen Pastorijstraat start
Vergroot foto
Langs de Pastorijstraat zijn de voorbereidende werken gestart voor de bouw van een nieuw complex met 8 appartementen. Het achterliggende magazijn van de bakkerij is ondertussen ook ontmanteld en overgebracht naar Zutendaal. (foto Julien Maebe)

Een nevelige ochtendblik ...

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 29 augustus 2017
Een nevelige ochtendblik ...
Vergroot foto
Zo ontwaakt Zolder op een zomerse ochtend langs het routeke. (foto Christina Put)

Wordt Vooruit Politiek Platform nieuwe lijst?

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 29 augustus 2017
Wordt Vooruit Politiek Platform nieuwe lijst?
Vergroot foto
Er is een nieuwe politieke beweging in de maak in Heusden-Zolder: Vooruit Politiek Platform. Ook in Houthalen-Helchteren en Peer gaat die van start en mogelijk nog op andere plaatsen, in Kortrijk is afgelopen weekend ook een nationale bijeenkomst gehouden. Onder de initiatiefnemers zitten nogal wat mensen die bij de N-VA zijn opgestapt. In Heusden-Zolder is Jim Broux de coördinator. Hij benadrukt dat het om een beweging gaat en dat het nog niet vaststaat dat ze ook met een lijst aan de (...)   Lees het hele bericht

Nummerplaten gestolen

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 29 augustus 2017
Nummerplaten gestolen
Het is al vaker gezegd dat het aantal diefstallen van nummerplaten blijft toenemen. Zo heeft een buurtbewoner vanmorgen vroeg in de Dorpsstraat vastgesteld dat dieven er met zijn voorste an achterste nummerplaat vandoor waren.

E 313 afgesloten, wellicht verdacht pakket

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 29 augustus 2017
E 313 afgesloten, wellicht verdacht pakket
Vergroot foto
Wie nog de weg op moet, vermijdt best de E 313 richting Antwerpen. Ter hoogte van de snelweg is die kort voor 15 uur in beide richtingen afgesloten. Het gaat om een politie-actie, volgens verschillende bronnen is er sprake van een verdacht pakket waardoor van een bomalarm wordt uitgegaan. Dovo zou ook ter plaatse komen. Het verkeer moet in ieder geval in Beringen van de snelweg af en in de andere richting in Tessenderlo, op afrit 25A. Het Vlaams verkeerscentrum verwacht dat ook de lokale wegen snel vol zullen lopen. UPDATE Het bleek uiteindelijk om een onschuldig pakket te gaan, een blauwe box met kabels en een gsm. Na iets meer dan een uur is de snelweg weer vrijgegeven, en kwam het verkeer op gang. UPDATE Om half 6 was het nog altijd extra druk op de wegen in Heusden-Zolder, Beringen en Tessenderlo. (foto Luc Achten)

Luc Reynders vertrekt weer naar Nepal

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 29 augustus 2017
Luc Reynders vertrekt weer naar Nepal
Vergroot foto
Wereldwijd gaat alle media-aandacht naar de watersnood in de Verenigde Staten, maar in Nepal, delen van India en Bangladesh zitten 16 miljoen mensen al weken zonder dak boven hun hoofd door de zware overstromingen. Alleen komt er natuurlijk minder info uit een samenleving die niet zo gemediatiseerd is als de Amerikaanse. Maar uit dit (...)   Lees het hele bericht
Luc Reynders vertrekt weer naar Nepal |Foto 1|Luc Reynders vertrekt weer naar Nepal |Foto 2|Luc Reynders vertrekt weer naar Nepal |Foto 3|Luc Reynders vertrekt weer naar Nepal |Foto 4|

Laatste run van loopcriterium

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 29 augustus 2017
Laatste run van loopcriterium
Vergroot foto
Nu zaterdag heeft de vijfde en laatste loop plaats van het Heusden-Zolders loopcriterium: de Natuurloop in Heusden-Centrum. Een heel seizoen lang zijn de betere lopers uit Limburg en de aangrenzende provincies naar Heusden-Zolder afgezakt voor de verschillende straten- en natuurlopen. Die van de KWB is aan zijn 33ste editie toe en daarmee één van de oudere in zijn soort. Jarenlang was het een stratenloop doorheen het (...)   Lees het hele bericht

Vandaag gezien

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 29 augustus 2017
Vandaag gezien
Vergroot foto
Een fuut geniet op de vijvers van Terlaemen. (foto Marcel Gybels)

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (28)

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 29 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (28)
Vergroot foto
Het winkelcentrum Cité en de Koolmijnlaan. Valt er u iets op? Het is er onwaarschijnlijk rustig en er is geen verkeer. De foto werd dan ook gemaakt op een zomerse zondag, vroeg op de ochtend. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Vakantiegroeten uit Aywaille

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 28 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Aywaille
Vergroot foto
De familie Engelen zocht het vakantievertier in eigen land en bezocht in Le Monde Sauvage in Aywaille de grote verzameling exotische dieren. Deze chimpansee wil duidelijk au sérieux genomen worden.

Vandaag gezien

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 28 augustus 2017
Vandaag gezien
Vergroot foto
Bij zomers weer, beweegt er van alles in het natuurgebied rond de Kluis van Bolderberg, zoals de blauwvleugelsprinkhaan, de juffer, de rode heidelibel en de zwarte heidelibel. (foto's Jan Leijskens)
Vandaag gezien |Foto 1|Vandaag gezien |Foto 2|Vandaag gezien |Foto 3|

Ouderraad op werfbezoek in 't Molenholleke

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 28 augustus 2017
Ouderraad op werfbezoek in 't Molenholleke
Vergroot foto
De leden van de ouderraad van 't Molenholleke kregen vandaag een rondleiding van de nieuwbouw van de lagere school in de Molenstraat. Ze kregen de nodige uitleg van de secretaris van het schoolbestuur en de coördinator van de aannemer. De werkzaamheden zijn ondertussen al aardig opgeschoten, het is nu wachten op de ramen, deuren en de verdere binnenafwerking. (foto's Rita Grosemans)
Ouderraad op werfbezoek in 't Molenholleke |Foto 1|Ouderraad op werfbezoek in 't Molenholleke |Foto 2|Ouderraad op werfbezoek in 't Molenholleke |Foto 3|Ouderraad op werfbezoek in 't Molenholleke |Foto 4|

Kevin De Bruyne toont villa aan buitenwereld

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 28 augustus 2017
Kevin De Bruyne toont villa aan buitenwereld
Vergroot foto
Het is algemeen geweten dat topvoetballer Kevin De Bruyne aan het bouwen is in Bolderberg. Hoewel het nog wel wat jaren zal duren voor hij zich daar met vrouw Michèle en de baby komt vestigen, maar toch schiet de villa aardig op. Kevin maakt er ook geen geheim van en zette er beelden van op Instagram.

Toch opnieuw enkele geurklachten

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 28 augustus 2017
Toch opnieuw enkele geurklachten
Vergroot foto
Er zijn vandaag opnieuw enkele klachten geweest over geurhinder in Viversel. Voor zover geweten gaat het om twee klachten uit de Kerkstraat en één uit de Doelenlaan. Merkwaardig is wel dat APL vandaag zuiver asfalt heeft gemaakt, dus zonder recuperatiematerialen en dat er amper wind stond. Meer nog, de windmolens stonden stil. Toch zegt burgemeester Mario Borremans dat de klachten ernstig genomen worden en zullen onderzocht worden. Of er een verband is met de asfalteringswerken in Viversel is ook (...)   Lees het hele bericht

Fietsers gewond bij val

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 28 augustus 2017
Fietsers gewond bij val
Aan de Sluisbamd zijn vanmiddag rond 14u15 twee fietsers in elkaar gehaakt en ten val gekomen. Zeker één van de twee is met de ziekenwagen weggebracht.

Wegdek moet al vernieuwd worden

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 28 augustus 2017
Wegdek moet al vernieuwd worden
Vergroot foto
Anderhalve maand nadat de werken voor de herinrichting van het kruispunt van de Terlaemenlaan met de Ubbelstraat en de Viverselweg, zijn afgerond, moet een deel van de werken opnieuw gedaan worden. De aannemer heeft blijkbaar de asfaltlaag slecht aangebracht, en daardoor moet het opnieuw gebeuren. Nu woensdag wordt de toplaag weggefreesd en donderdag wordt er dan nieuw asfalt opgelegd. Tijdens de werken kan het verkeer beurtelings door via tijdelijke verkeerslichten. Als het asfalt er ligt worden ook de fietsoversteken geschilderd volgens de nieuwe regels.

Nieuwe campagne voor veilig schoolverkeer

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 28 augustus 2017
Nieuwe campagne voor veilig schoolverkeer
Vergroot foto
Ook dit jaar komt er bij de start van het schooljaar weer een campagne 'Veilig Schoolverkeer'. Het gaat om een initiatief van de gouverneur, samen met de provincie, de burgemeesters, de politie en het parket. Dat gebeurt al voor de 16de keer. De politie zal ook in Heusden-Zolder tussen 1 en 22 september een extra oogje in het zeil houden in de schoolomgevingen. Het dragen van de gordel, parkeren, snelheid, ... van de ouders worden in de gaten gehouden. Bij de jongeren wordt gelet op de technische vereisten van hun fietsen en brommers en op hun gedrag in het verkeer.

Van een zootje gesproken ...

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 28 augustus 2017
Van een zootje gesproken ...
Vergroot foto
Door de slemwerken zijn er aan de rotonde en verschillende wegen in Viversel asfaltresten achtergebleven. Een vies kleverig zootje, niet goed voor de autolak.

Zèn oer bloomme ooch anne was?

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 28 augustus 2017
Zèn oer bloomme ooch anne was?
"Mèn bloomme zèn goed anne was," waarmee iemand bedoelt dat zijn of haar bloemen goed aan het groeien zijn. Akkoord, voor de éénjarigen loopt het seizoen stilaan ten einde, maar er zijn natuurlijk ook 'winterhèrde bloomme' en andere dei 'bleuhe' tot in november.

Opvangcentrum voor asielzoekers start fietsatelier

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 28 augustus 2017
Opvangcentrum voor asielzoekers start fietsatelier
Vergroot foto
Het Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers start alweer een nieuw initiatief in de Kapelstraat. Nu willen Krista Kuppens en haar team een fietsatelier uitbouwen. Het idee is om een inwoner van Heusden-Zolder - met technische ervaring - 2 halve dagen per week te laten samenwerken met de bewoners van het centrum. Ze zouden dan fietsen kunnen repareren en in orde maken. Daardoor worden de asielzoekers minder afhankelijk van het openbaar vervoer. Het bevordert ook hun zelfredzaamheid en ze doen (...)   Lees het hele bericht

Voor even weer een put ...

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 28 augustus 2017
Voor even weer een put ...
Vergroot foto
25 jaar na de sluiting van de vorige heeft Heusden-Zolder opnieuw een put. Hoewel de bouwput langs de Kapelstraat wat minder lang zal openblijven, daar moet het nieuwe wooncomplex uit verrijzen met mogelijk ook winkels. (foto's Guido Aerts en Julien Maebe)
Voor even weer een put ... |Foto 1|Voor even weer een put ... |Foto 2|Voor even weer een put ... |Foto 3|Voor even weer een put ... |Foto 4|

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (27)

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 28 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (27)
Vergroot foto
Eind deze week begint het nieuwe schooljaar, maar vandaag en morgen is het al druk in het Sint-Franciscuscollege, de leerlingen komen immers hun boeken afhalen. Sinds het vorige schooljaar is de vernieuwde en uitgebreide campus Berkenbos klaar en zitten alle leerlingen en leerkrachten er samen. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Laurens Vanthoor zevende in Virginia

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 28 augustus 2017
Laurens Vanthoor zevende in Virginia
Vergroot foto
Op het racecircuit van het Amerikaanse Virginia is Laurens Vanthoor zondagavond samen met zijn ploegmaat de Italiaan Gianmaria Bruni zevende geworden in hun Porsche 911. Daarmee hebben ze punten gescoord voor het Amerikaanse kampioenschap.

Yellow Tigers ronden eervol af

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 27 augustus 2017
Yellow Tigers ronden eervol af
Ondanks dat hun uitschakeling voor het WK gisteren al een feit was, hebben de Belgische volleybalvrouwen het kwalificatietornooi in Rotterdam eervol afgesloten. Ze wonnen met 3-0 van Griekenland, het was een makkelijke zege met setstanden 25-14, 25-17 en 25-12. Nathalie Lemmens stond van bij de opslag in de ploeg.

Dries Vanthoor wint nu ook de hoofdrace

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 27 augustus 2017
Dries Vanthoor wint nu ook de hoofdrace
Vergroot foto
Op de Hongaroring in Hongarije heeft Dries Vanthoor met zijn teamgenoot Marcel Fässler nu ook de hoofdrace van de Blancpain Series gewonnen. Daarmee hebben ze een onwaarschijnlijke prestatie geleverd: vrijdag eerste in de vrije trainingen, de pole gepakt in de kwalificatie, winnaar van de kwalificatierace én van de hoofdkoers. Zo zijn ze ook opgeklommen in de Sprint Cup van de Blancpain. Midden september is in Duitsland nog één race te rijden met 34 punten te verdelen, (...)   Lees het hele bericht

Speedwayclub werkt aan verdere uitbouw

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 27 augustus 2017
Speedwayclub werkt aan verdere uitbouw
Vergroot foto
De speedwayclub Helzold moet in drie evenementen per jaar alles uit de kast halen, en het bestuur probeert de organisatie zoveel mogelijk uit te bouwen. Naast voldoende catering voor het publiek, met een mooi programmaboekje voor iedereen, is er een verzorgde VIP-voorziening, deze keer was er voor het eerst kermis voor de kinderen, allerlei spelletjes, er was een tombola met een mini-cruise te winnen, ... Als enige organisator van het land van een sport die nu de grote aandacht krijgt van de media, blijft het werken. Daarom trekt de club nu ook rond met een eigen promo-stand en -team, onder meer naar Circuit Zolder.
Speedwayclub werkt aan verdere uitbouw |Foto 1|Speedwayclub werkt aan verdere uitbouw |Foto 2|Speedwayclub werkt aan verdere uitbouw |Foto 3|Speedwayclub werkt aan verdere uitbouw |Foto 4|

Max Cleg neemt Gouden Helm mee naar GB

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 27 augustus 2017
Max Cleg neemt Gouden Helm mee naar GB
Vergroot foto
Mooi weer, races met spektakel en ook extra randanimatie. De Gouden Helm van Speedwayclub Helzold kon rekenen op de opkomst van de vaste speedwayfans en ook nog wat inwoners van Heusden-Zolder, maar toch verdiende de organisatie een nog grotere belangstelling. Aan de rijders zal het zeker niet gelegen hebben, die haalden alles uit hun machines. Na de verschillende heats bij de internationalen mochten de beste 4 zich meten voor de felbegeerde trofee. Het was de Brit Max Cleg die het haalde voor de Deen Mark Beyer, (...)   Lees het hele bericht
Max Cleg neemt Gouden Helm mee naar GB |Foto 1|Max Cleg neemt Gouden Helm mee naar GB |Foto 2|Max Cleg neemt Gouden Helm mee naar GB |Foto 3|Max Cleg neemt Gouden Helm mee naar GB |Foto 4|

Vakantiegroeten uit Catalonië

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 27 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Catalonië
Vergroot foto
Bij het verpozen op het dorpsplein van Sant Feliu de Boada in Catalonië - dat tot nader order deel uitmaakt van Spanje - viel het oog van Greet Beckers op deze verweerde kerkdeur, een gesculptuurd gedicht aan de vergankelijkheid.

Vandaag gezien

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 27 augustus 2017
Vandaag gezien
Vergroot foto
Een beeld vanuit de helikopter op het Helzoldstadion waar vandaag de Gouden Helm werd betwist. De foto is genomen tijdens de demonstratie met een zijspan, het zal de kenners meteen opvallen dat die in tegenovergestelde richting rijdt als de andere rijders. (foto Marcel Gybels)

4.000 bezoekers voor opendeur VZOC

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 27 augustus 2017
4.000 bezoekers voor opendeur VZOC
Vergroot foto
Heel wat volk maakte bij dit mooie weer de uitstap naar het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum voor de tweede dag van het opendeurweekend. De verantwoordelijken schatten in het totaal een 4.000 bezoekers, meteen één van de drukste opendeuren van de voorbije jaren. Daar konden ze kennismaken met het interventiemateriaal en vooral de vele gasten en patiënten. Wellicht zal dit de komende dagen en weken ook weer tot wat extra adopties leiden, want het is uiteraard de bedoeling dat (...)   Lees het hele bericht
4.000 bezoekers voor opendeur VZOC |Foto 1|4.000 bezoekers voor opendeur VZOC |Foto 2|4.000 bezoekers voor opendeur VZOC |Foto 3|4.000 bezoekers voor opendeur VZOC |Foto 4|

SK Heusden 06 opent met ruime zege

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 27 augustus 2017
SK Heusden 06 opent met ruime zege
SK Heusden 06 is uitstekend gestart aan de nieuwe voetbalcompetitie. Het won zijn eerste wedstrijd in vierde provinciale 4 met 4-1 van Alken B. Er waren 100 toeschouwers present.

Aftellen naar 33ste Natuurloop

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 27 augustus 2017
Aftellen naar 33ste Natuurloop
Vergroot foto
Het is mooi weer en dus ideaal om de voorbereiding op de 33ste Natuurloop van KWB Heusden nog wat bij te schaven. Die heeft volgende zaterdag 2 september plaats met om 14u30 de kinderloop en om 15 uur de gezamenlijke start van de 4,5 en 9 km. Start en aankomst aan 't Kuipershof maar het parcours gaat voor een groot stuk voor de Mangelbeekvallei. Inschrijven kan alleen ter plaatse.

Ook vandaag nog opendeur in VZOC

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 27 augustus 2017
Ook vandaag nog opendeur in VZOC
Vergroot foto
Gisteren was het alvast erg druk in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum. De eerste dag van het opendeurweekend lokte veel bezoekers en het terras zat goed gevuld. De weide-infrastructuur en de grotere dieren daar wekte veel belangstelling op. Ook vandaag kun je er nog tot 18 uur terecht. (foto's Jan Leijskens)
Ook vandaag nog opendeur in VZOC |Foto 1|Ook vandaag nog opendeur in VZOC |Foto 2|Ook vandaag nog opendeur in VZOC |Foto 3|Ook vandaag nog opendeur in VZOC |Foto 4|

Veel interesse voor Drive in Movies

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 27 augustus 2017
Veel interesse voor Drive in Movies
Vergroot foto
De filmliefhebbers uit heel West-Limburg komen dezer dagen naar de parking van jeugdhuis Club 9 in Koersel afgezakt. 't Is dan ook de enige plaats waar je nog kunt genieten van een zomerse Drive-In Movie, film kijken vanuit de auto dus, een samenwerking met The Roxy Theatre. Velen komen er ook paraderen met hun cabrio, enkelen met een oldtimer. Het mooie weer en bekende filmtitels hebben al heel wat volk gelokt zoals gisteravond F8 The Fate of the Furious. Vanavond om 21u30 wordt afgerond met De Premier. (foto Michiel Reynders)

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (26)

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 27 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (26)
Vergroot foto
De terreinen van het voormalige Vrijheid Zolder. De gemeente wil dit verder uitbouwen tot een complex waar verschillende voetbalclubs gebruik van maken, ondertussen heeft ook rugbyclub 9 er onderdak gevonden. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Veel interesse in de mysterieuze vleermuizen

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 26 augustus 2017
Veel interesse in de mysterieuze vleermuizen
Vergroot foto
't Was vanavond in heel Vlaanderen de 'Nacht van de vleermuis' en voor onze contreien hadden de natuurverenigingen de handen in elkaar geslagen voor een evenement op domein Bovy. Naast kinderanimatie en een vleermuizenbar, waren de vleermuizenwandelingen de blikvanger. Daaraan namen drie groepen deel, in het totaal een 80-tal personen met kinderen. De gidsen van Limburgs Landschap boden een geanimeerde begeleiding en zorgden dat hun publiek met behulp van de senor heel wat vleermuizen te zien, maar vooral te horen kregen. (foto's Jan Leijskens)
Veel interesse in de mysterieuze vleermuizen |Foto 1|Veel interesse in de mysterieuze vleermuizen |Foto 2|Veel interesse in de mysterieuze vleermuizen |Foto 3|Veel interesse in de mysterieuze vleermuizen |Foto 4|

Rijders maken zich klaar voor races

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 26 augustus 2017
Rijders maken zich klaar voor races
Vergroot foto
Ideale weersomstandigheden vandaag voor de binnen- en buitenlandse speedwayrijders om zich tijdens de vrije oefeningen klaar te stomen voor de Gouden Helm van morgen. Zo konden ze tussendoor de motoren ook verder afstellen. Er was ook al heel wat publieke belangstelling, onder meer van fietsers, die even van het fietsroutenetwerk afkwamen en stopten om dat motorengeweld te bewonderen.
Rijders maken zich klaar voor races |Foto 1|Rijders maken zich klaar voor races |Foto 2|

Eerste Blancpainzege voor Dries Vanthoor

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 26 augustus 2017
Eerste Blancpainzege voor Dries Vanthoor
Vergroot foto
Dries Vanthoor heeft samen met teamgenoot Marcel Fassler zijn eerste zege beet in de Blancpain GT Series, op de Hongaroring. In de kwalifatierace, waar ook kampioenschapspunten te verdienen zijn, hadden ze de leiding in handen van start tot aankomst nadat ze met hun Audi R8 LMS in de trainingen ook al de snelste tijd klokten. Vanthoor vertrok vandaag, verdedigde de leiderspositie en dat kon Fassler volhouden toen hij halfweg overnam. Morgen vertrekken zijn opnieuw uit pole-positie in de hoofdrace. (foto Belgian Audi Club Team WRT)

Nathalie Lemmens en co niet naar WK

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 26 augustus 2017
Nathalie Lemmens en co niet naar WK
De Yellow Tigers, het nationale vrouwenvolleybalteam, gaat volgend jaar niet naar het WK in Japan. Op het kwalificatietornooi in Rotterdam verloor het team met Nathalie Lemmens met 3-0 van Bulgarije. Door de nieuwe Nederlaag heeft de wedstrijd tegen Griekenland van morgen geen belang meer.

De Witte Barier is terug

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 26 augustus 2017
De Witte Barier is terug
Vergroot foto
De jongere en recente bewoners van de Witte Barier zochten al lang naar de barier. Voor bewoners met meer anciënniteit was het een doorn in het oog dat 'hun' witte barier al vele jaren in verval was en niet meer te bespeuren viel in het struikgewas. Maar nu is die witte barier in ere hersteld en hij staat in volle glorie te pronken.

Inbrekers betrapt

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 26 augustus 2017
Inbrekers betrapt
Kort over middernacht zijn inbrekers betrapt in de Gasthuisstraat. Ze gingen met twee of drie op de loop, in de buurt van het college en zouden nadien verder het bosje in gevlucht zijn.

Veel liefhebbers om een balletje te gooien

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 26 augustus 2017
Veel liefhebbers om een balletje te gooien
Vergroot foto
Petanqueclub Olympia maakt er een traditie van om telkens rond deze tijd een petanquetornooi voor alle liefhebbers te organiseren. Onder het motto 'Sport voor allen' is iedereen welkom om zich met een ploeg van 3 te komen meten met anderen. Voor velen een uitgelezen kans om eens kennis te maken met de petanquesport, voor anderen een vaste afspraak om met vrienden een ontspannende namiddag te beleven. En de belangstelling lijkt ieder jaar toe te nemen, zo was er voor het eerst een (...)   Lees het hele bericht
Veel liefhebbers om een balletje te gooien |Foto 1|Veel liefhebbers om een balletje te gooien |Foto 2|Veel liefhebbers om een balletje te gooien |Foto 3|Veel liefhebbers om een balletje te gooien |Foto 4|

Vakantiegroeten uit Rhodos

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 26 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Rhodos
Vergroot foto
De familie Claes bezocht tijdens haar vakantie in Rhodos het pittoreske dorpje Lindos en maakte van bovenuit deze foto van de baai van Lindos.

Een concert klaarstomen in enkele uren

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 26 augustus 2017
Een concert klaarstomen in enkele uren
Vergroot foto
Zet een grote groep jongeren die verschillende instrumenten spelen samen met wat meer ervaren muzikanten, geef ze de nodige begeleiding en binnen enkele uren brengen ze samen in harmonie een aantal muziekstukken. Dat is het opzet van Juniors Invite van De Ware Vrienden in Zolder vandaag. En na amper twee uur waren deze voormiddag de eerste resultaten al hoorbaar. Het was nochtans een niet-evidente bezetting, een 50-tal muzikanten met enerzijds een heleboel koperblazers, enkele houtblazers, slagwerkers, basgitaar en harp. Maar tegen twee uur vanmiddag zullen ze er staan om dan aan alle geïnteresseerden in de harmoniezaal een miniconcert te geven. (meer foto's)
Een concert klaarstomen in enkele uren |Foto 1|Een concert klaarstomen in enkele uren |Foto 2|Een concert klaarstomen in enkele uren |Foto 3|Een concert klaarstomen in enkele uren |Foto 4|

De kijk van Richie

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 26 augustus 2017
De kijk van Richie
Vergroot foto
En altijd op het verkeerde moment natuurlijk ...

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (25)

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 26 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (25)
Vergroot foto
De begraafplaats in Heusden langs de Bergstraat. Zoals eerder gemeld is die in de plaats gekomen van het kerkhof op het huidige Koning Boudewijnplein. Ook hier is duidelijk nog wat plaats beschikbaar.  (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

SK Heusden 06 opent de competitie

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 26 augustus 2017
SK Heusden 06 opent de competitie
Vergroot foto
Het provinciale voetbal neemt dit jaar een start in gespreide orde. Voor de meeste clubs begint het pas volgende week, maar in vierde gaan ze dit weekend al aan de slag. Zo komt SK Heusden 06 uit in vierde A. De club heeft al meteen een druk programma. Zondag om 15 uur ontvangt ze FC Alken B, woensdag om 18u30 wordt het aantreden bij Sparta Lille en op 3 september volgt dan de veelbesproken match tegen Eendracht Houthalen. Trainer Michel Maus kan op een vrij brede kern een beroep doen die (...)   Lees het hele bericht

Alles is klaar voor de Gouden Helm

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 25 augustus 2017
Alles is klaar voor de Gouden Helm
Vergroot foto
De leden van Speedwayclub Helzold en hun sympathisanten zijn klaar voor de Gouden Helm. De motoren worden volop geprepareerd, de meeste rijders zijn ondertussen ter plaatse of in de buurt. Zaterdag tussen 13 en 17 uur zijn er vrije trainingen, het publiek mag er dan gratis in. Zondag beginnen de officiële trainingen om 10 uur, om 13u15 worden de rijders voorgesteld en om 13u30 start de eerste heat. Tickets kosten € 15.

De Ware Vrienden nodigen jonge musici uit

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 25 augustus 2017
De Ware Vrienden nodigen jonge musici uit
Vergroot foto
De Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden organiseert morgen in de harmoniezaal in Zolder een 'Juniors Invite'. Die mikt op jonge muzikanten die minstens een jaar een muziekinstrument bespelen - of dat nu een blaasinstrument of drum is - en die zin hebben om samen met anderen te musiceren. Tussen 9 en 12 uur wordt samen gerepeteerd, met spelletjes tussendoor. Om 14 uur volgt een mini-concert voor familie en vrienden. Een half uur later trekken ze er met de fiets op uit voor een tocht met viking kubb en om 17 uur wordt afgerond met een gezinsbarbecue.

Opvangcentrum zet weekend de deuren open

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 25 augustus 2017
Opvangcentrum zet weekend de deuren open
Vergroot foto
Morgen en zondag houdt het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum zijn jaarlijkse opendeurweekend. Van 10 tot 18 uur kun je er de infrastructuur gaan bekijken. Die is dit jaar uitgebreid met nieuwe gemetselde vogelkooien, met vochtbestendige muren en 'schrijnwerk' in inox. In een nieuwbouw van 14 meter bij 7 zijn twee magazijnen ondergebracht die dienen voor de opslag van voeding. Het publiek kan ook een kijkje nemen in de meer dan 3 ha weiden die uiteindelijk aangekocht zijn. (...)   Lees het hele bericht

Zware werken gestart voor cultuurcentrum

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 25 augustus 2017
Zware werken gestart voor cultuurcentrum
Vergroot foto
De voorbereidende werken voor de bouw van het nieuwe cultuurcentrum zijn achter de rug. Nu is de aannemer gestart met de zware werken, zeg maar het slopen van een deel van het oude gebouw. De voor- en achtergevel zijn gestut, het dak gaat eraf en een groot stuk van de zijgevel is al weg. Daarbij wordt uiteraard groot materieel ingezet, maar tegelijk gaan de arbeiders ook voorzichtig te werk, want het blijft tenslotte een beschermd gebouw.
Zware werken gestart voor cultuurcentrum |Foto 1|Zware werken gestart voor cultuurcentrum |Foto 2|

Het weer: warm weekend

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 25 augustus 2017
Het weer: warm weekend
Met aanvoer van warme lucht in combinatie van drukstijgingen en weinig wind, wordt het een zomers warm weekend. Storingen bevinden zich echter dicht in de buurt, maar zouden onze streken pas dinsdag laat bereiken. Tot dan blijft het overwegend droog en vooral ook warm.
Vandaag domineren wolken vaak het weerbeeld, maar er is ook wat ruimte voor de zon. De maxima komen uit op 26 graden. In de avond is er een kleine kans op een enkele onweersbui, maar meestal blijft het droog en het is nog lang (...)   Lees het hele bericht

Pelikaan boven vijvers van Terlaemen

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 25 augustus 2017
Pelikaan boven vijvers van Terlaemen
Vergroot foto
Een deel van het land is al enkele dagen in de ban van de pelikaan. Die is ontsnapt in het dierenpark Pairi Daiza en heeft vervolgens al een hele weg boven Vlaanderen afgelegd. Zo heeft hij enkele dagen vertoefd in Zoutleeuw, nadien verbleef hij op het Schulensmeer en vanmiddag heeft Marcel Gybels hem gefotografeerd boven de vijvers van Terlaemen. Volgens Marcel maakte hij van daaruit een bocht, mogelijk in de richting van Zonhoven.
Pelikaan boven vijvers van Terlaemen |Foto 1|Pelikaan boven vijvers van Terlaemen |Foto 2|Pelikaan boven vijvers van Terlaemen |Foto 3|

'Le Fidèle' is Belgische Oscar-inzending

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 25 augustus 2017
'Le Fidèle' is Belgische Oscar-inzending
Vergroot foto
'Le Fidèle', de nieuwste film van regisseur Michaël Roskam uit Sint-Truiden wordt de officiële Belgische inzending voor de Oscars. De film die op 4 oktober in de bioscoopzalen komt, brengt het liefdesverhaal tussen een gangster en een vrouwelijke racer. Hoofdrolspelers zijn Matthias Schoenaerts en de Francaise Adèle Exarchopoulos. Een deel van de film is opgenomen op Circuit Zolder. Michaël Roskam heeft ondertussen zelf goed het racevirus te pakken want vorig weekend reed hij nog mee in de 24 uur van Zolder. Hij werd 26ste in een Saker.
'Le Fidèle' is Belgische Oscar-inzending |Foto 1|

Hinder bij boeken afhalen in college

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 25 augustus 2017
Hinder bij boeken afhalen in college
Vergroot foto
Vanaf vandaag en dat tot 31 augustus is de firma Grizaco bezig met de vernieuwing van de asfaltlaag in de straten rond het Sint-Franciscuscollege. Eerst wordt de oude asfaltlaag verwijderd, dinsdagnamiddag en woensdag wordt de nieuwe asfaltlaag aangebracht. In het college zitten ze verveeld met die planning omdat de leerlingen hun boeken komen afhalen. Maandag en ook dinsdagvoormiddag is de verkeershinder nog minimaal, de echte problemen beginnen dinsdagmiddag.Wie met de auto komt, moet dan (...)   Lees het hele bericht

Vakantiegroeten uit Duitsland

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 25 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Duitsland
Vergroot foto
Patrick Snyers reed met de fiets over de Maare-Mosel-Radweg van Daun in de Eifel naar Bern-Kastel aan de Moezel. Het is een fietstocht van 60 km over een oud treinspoor die je langs de mooiste plekjes en panorama's van de Eifel brengt. 'Een aanrader voor iedereen,' geeft Patrick nog mee.

Heusden-Eendracht Houthalen achter gesloten deuren

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 25 augustus 2017
Heusden-Eendracht Houthalen achter gesloten deuren
Het voetbalseizoen in provinciale moet - dit weekend voor een deel - nog van start gaan, en het eerste incident is al een feit. De wedstrijd tussen SK Heusden 06 en Eendracht Houthalen van volgende week zondag (3 september) wordt achter gesloten deuren gespeeld. Dat heeft het clubbestuur van Heusden beslist na overleg met verschillende instanties. Aanleiding zijn incidenten van 20 maart vorig jaar bij een treffen tussen twee clubs, die van Heusden vrezen nu een herhaling en zeggen dat (...)   Lees het hele bericht

Marijcke Lecok: 'Creativiteit als leidraad'

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 25 augustus 2017
Marijcke Lecok: 'Creativiteit als leidraad'
Vergroot foto
Marijcke Lecok gaf na haar opleiding fotografie 15 jaar les aan de PXL in Hasselt. Aan de richtingen journalistiek en communicatie doceerde ze een heel aantal vakken die allemaal met cultuur en creativiteit te maken hebben. Die creativiteit werd ook aangesproken toen ze 10 jaar geleden samen met haar vriend een reclamebureau uit de grond stampte.

Waarom ze zich kandidaat stelde als directeur van de academie ? "Onderwijs vind ik enorm belangrijk in de samenleving. En (...)   Lees het hele bericht

Walter Missotten:'Academie voor iedereen'

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 25 augustus 2017
Walter Missotten:'Academie voor iedereen'
Vergroot foto
Voor Walter Missotten komt op 30 augustus een einde aan een lange loopbaan bij de academie van Heusden-Zolder. Op zijn 22ste trad hij er in dienst als piepjonge leerkracht schilderkunst, een taak die hij 20 jaar zou doen. Vervolgens was hij eenzelfde periode directeur van de school. Onder zijn impuls - en met een creatief team achter zich - bleef de academie voortdurend groeien en opende heel wat vestigingen in de buurgemeenten. Sinds het afgelopen schooljaar mag ze zich met ruim 2800 leerlingen de (...)   Lees het hele bericht

Nieuwe academiedirecteur bij start schooljaar

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 25 augustus 2017
Nieuwe academiedirecteur bij start schooljaar
Vergroot foto
In elke onderwijsinstelling wordt momenteel alles voorbereid voor de start van het nieuwe schooljaar, maar bij de Academie voor Beeldende Kunsten van Heusden-Zolder is dat deze keer wat speciaal. Directeur Walter Missotten is er bezig aan zijn laatste week, volgende week gaat hij met pensioen. En tegelijk is zijn opvolgster Marijcke Lecok volop aan het inlopen. De zoektocht naar een nieuwe directeur voor de academie door het (...)   Lees het hele bericht

Madhouse doet Lummen zinderen

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 25 augustus 2017
Madhouse doet Lummen zinderen
Vergroot foto
Heusden-Zolder heeft heel wat muzikaal talent in verschillende genres en dat hebben ze ondertussen op heel wat plaatsen geweten. Zo gaf de Heusdense rockband Madhouse gisteravond een spetterend optreden op de Dolle Donderdagen in Lummen. De vonk sloeg al snel over van het podium op het publiek. (foto's Heidi Daniëls)
Madhouse doet Lummen zinderen |Foto 1|Madhouse doet Lummen zinderen |Foto 2|Madhouse doet Lummen zinderen |Foto 3|Madhouse doet Lummen zinderen |Foto 4|

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (24)

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 25 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (24)
Vergroot foto
De begraafplaats in Zolder-Centrum, er is nog heel wat ruimte voor de toekomst ... (foto's Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

20-tal deelnemers op voorlaatste rondleiding

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 24 augustus 2017
20-tal deelnemers op voorlaatste rondleiding
Vergroot foto
Na een zeer druk seizoen met gemiddeld 75 bezoekers en een piek vorige week, was het vandaag kalmer voor de rondleiding op Circuit Zolder. Toch mocht de vzw Toerisme een 20-tal deelnemers verwelkomen. Die zagen ook weer heel wat activiteit op de omloop met motorraces. Volgende donderdag om 14 uur is er de laatste kans voor dit jaar.
20-tal deelnemers op voorlaatste rondleiding |Foto 1|20-tal deelnemers op voorlaatste rondleiding |Foto 2|20-tal deelnemers op voorlaatste rondleiding |Foto 3|20-tal deelnemers op voorlaatste rondleiding |Foto 4|

Nieuwe zege voor Yellow Tigers

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 24 augustus 2017
Nieuwe zege voor Yellow Tigers
De Belgische volleybalvrouwen hebben met 3-1 gewonnen van Slovenië op het WK-kwalificatietornooi in Rotterdam. Het was een moeilijke wedstrijd maar de Tigers wonnen toch met 6-24, 25-13, 23-25 en 25-23. Nathalie Lemmens viel in. De Belgen hebben nu twee van hun drie matchen gewonnen.

Handen in elkaar voor de Gouden Helm

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 24 augustus 2017
Handen in elkaar voor de Gouden Helm
Vergroot foto
In het Helzoldstadion werd vandaag koortsachtig gewerkt door vrijwilligers en sympathisanten van de Speedwayclub Helzold om alles klaar te maken voor de Gouden Helm van zondag. Dat gaat van het klaarzetten van tentjes, onkruid wieden, cafetaria en VIP-ruimte in orde maken, ... De eerste piloten zijn al neergestreken op de camping en ook trouwe medewerkers uit Duitsland zijn al van de partij. Eén van hen legt telkens 350 km af om hier een (...)   Lees het hele bericht

Vakantiegroeten uit het Zwarte Woud

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 24 augustus 2017
Vakantiegroeten uit het Zwarte Woud
Vergroot foto
De familie Jans-Vandebroek trok naar het Zwarte Woud. In het zuiden van het Zwarte Woud, boven op de Feldberg, genoten ze vanop 1493 meter boven de zeespiegel van een prachtig vergezicht. Bij helder weer zie je daar trouwens in de verte de Alpen liggen.

Kinderen ondergedompeld in taalbad

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 24 augustus 2017
Kinderen ondergedompeld in taalbad
Vergroot foto
Vandaag is Het Berenhuis het project 'Spelen met Taal' van start gegaan. 14 kinderen beleven 7 dagen lang allerlei vrolijke avonturen met de beren. Op een ludieke wijze wordt er aan Nederlandse taalactivering gedaan. Zo zijn ze helemaal klaar om op 1 september terug naar school te gaan. (foto's Gerlinde Gilissen)
Kinderen ondergedompeld in taalbad |Foto 1|Kinderen ondergedompeld in taalbad |Foto 2|Kinderen ondergedompeld in taalbad |Foto 3|Kinderen ondergedompeld in taalbad |Foto 4|

Gestolen auto snel teruggevonden

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 24 augustus 2017
Gestolen auto snel teruggevonden
Na een inbraak in een woning in de wijk Lindeman zijn de inbrekers er vannacht met de auto van de bewoner vandoor gegaan. De politie vond de auto een tijdje later terug op De Schacht en liet hem ophalen door een takelwagen. Rond dezelfde tijd werden ook 2 tot 2 mannen opgemerkt in de buurt van Den Lavaar, ze probeerden hun gezicht te verbergen en sloegen op de vlucht. Ze konden ontkomen. Mogelijk wilden ze binnendringen in de horecazaak, daar stond wel een deur open maar ze waren niet binnengeraakt. UPDATE Ook één van de verenigingslokalen op Helzold kreeg vandaag ongewenst bezoek. De dieven maakten daar een groot gat in de wand om binnen te geraken. In de Sint-Jobstraat drongen inbrekers binnen in een winkel.

Middenstandsraad: 'Geen digitale geschenkkaart!'

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 24 augustus 2017
Middenstandsraad: 'Geen digitale geschenkkaart!'
Vergroot foto
De gemeentelijke middenstandsraad waarschuwt alle handelaars dat ze niet opnieuw start met de digitale geschenkkaart. De handelaars die in het verleden bij dat systeem aangesloten waren, hebben een mail ontvangen van de firma die het systeem beheerde. Daarin staat dat de digitale geschenkkaart opnieuw wordt gelanceerd in Heusden-Zolder, waarbij de consument hem kan kopen via een webshop. Wie klikt voor meer informatie krijgt vervolgens een telefoontje omdat hij of zij interesse heeft (...)   Lees het hele bericht

Parkingproblemen Koolmijnlaan op gemeenteraad

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 24 augustus 2017
Parkingproblemen Koolmijnlaan op gemeenteraad
Vergroot foto
De parkingaffaires in de Koolmijnlaan zullen volgende week donderdag ook op de gemeenteraad komen. Onafhankelijk raadslid Bruno Buyse heeft de kwestie op de agenda gezet. Hij verwijst naar de kadasterplannen waaruit blijkt dat het grootste deel van de eigendomsgrenzen niet samenvallen met de voorgevels van de gebouwen, die liggen tussen 0,5 en 7,6 meter van die gevels. Dus vraagt hij zich af of de eigenaars kan ontzegd worden hun eigen grond te gebruiken, tenzij daar sluitende overeenkomsten (...)   Lees het hele bericht

Bestuurder onwel en in voortuin

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 24 augustus 2017
Bestuurder onwel en in voortuin
Vergroot foto
In de Belikstraat is gisterennamiddag een autobestuurder onwel geworden. Zijn wagen ging van de weg en kwam op zijn zij in een voortuin terecht. De bestuurder werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Op naar een sterk paddenstoelenseizoen?

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 24 augustus 2017
Op naar een sterk paddenstoelenseizoen?
Vergroot foto
De vele regen van de afgelopen weken zou wel eens mee kunnen zorgen voor een rijk paddenstoelenseizoen. De grote paddenstoelen die Denise Greunlinx in Bolderberg aantrof, lijken daar alvast op te wijzen.
Op naar een sterk paddenstoelenseizoen? |Foto 1|

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (23)

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 24 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (23)
Vergroot foto
In het natuurgebied rond de Kluis van Bolderberg staat de heide volop in bloei. Als hij nog even volhoudt vormt hij een feestelijk decor om binnenkort de nieuwe kluizenaar te verwelkomen en zijn voorganger uit te waaien. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Verlies voor Yellow Tigers

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 23 augustus 2017
Verlies voor Yellow Tigers
Op het WK kwalificatietornooi in Rotterdam hebben de Yellow Tigers vanavond met 0-3 verloren van het gastland. Setstanden waren 18-25, 18-25, 22-25. De Nederlanders zijn uiteraard niet toevallig de nummer vier van de Olympische Spelen in Rio. Nathalie Lemmens kwam ingevallen. Voorlopig staat België vierde op zes in zijn groep.

De eerste directeursvillaverhalen zijn er

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 23 augustus 2017
De eerste directeursvillaverhalen zijn er
Vergroot foto
Eerder deze maand publiceerden we de oproep van Tom De Weyer die in oktober het huiskamer-restaurant Villa Zwart Goud opent in de vroegere directeurswoning van de mijn. Tom is op zoek naar verhalen van mensen die de villa en haar bewoners hebben gekend en bezocht. En die oproep viel niet in dovemansoren, want Tom kreeg het bezoek van Mathilde Stas. Zij werkte van 1948 tot 1955 als dienstmeisje in de (...)   Lees het hele bericht
De eerste directeursvillaverhalen zijn er |Foto 1|

Vakantiegroeten uit Corsica

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 23 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Corsica
Vergroot foto
Dat een vakantiefoto ook best gewaagd kan zijn, bewijst Kris Lenaers met deze opname, gemaakt tijdens de canyoning die hij met zijn gezelschap deed in Corsica.

Parkingchaos op Cité escalleert

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 23 augustus 2017
Parkingchaos op Cité escalleert
Vergroot foto
De toestand rond het parkeren op de Cité escalleert. Alweer heeft een handelaar, deze keer aan de overzijde van de Koolmijnlaan, parkeerplaatsen voor zijn klanten gereserveerd. Hij doet dat met een bord dat hij na sluitingstijd weer binnenhaalt. Ondertussen wordt vanuit verschillende hoeken geopperd dat de handelaars misschien niet helemaal ongelijk hebben en dat de parkings voor een deel over de rooilijn en dus op privé-eigendom zouden liggen. Of het zo is of niet, en welke afspraken daarover vroeger zijn vastgelegd, zal dringend door de gemeente moeten uitgeklaard worden. Anders belandt het handelscentrum binnen de kortste keren in een straatje zonder eind.

Antwerpen wordt derde winkel van Les Soeurs

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 23 augustus 2017
Antwerpen wordt derde winkel van Les Soeurs
Vergroot foto
De Hendrickx-zusjes gaan volop door met de uitbouw van hun winkelketen Les Soeurs. Na Hasselt en Knokke de voorbije twee jaar openen Clio, Jules en Kay op 22 september hun derde winkel in Antwerpen. Daarvoor hebben ze gekozen voor de Wiegstraat 24, waar ze eerder ook al een pop-up winkel uitbaatten. Na hun ervaringen zijn ze er meer dan ooit van overtuigd dat er een duidelijk onderscheid is tussen online en offline klanten en er dus naast een (...)   Lees het hele bericht

Eindelijk weer zomersfeer aan zwembad Terlaemen

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 23 augustus 2017
Eindelijk weer zomersfeer aan zwembad Terlaemen
Vergroot foto
We moeten het zeggen zoals het is: het was tot nu toe een rotzomer. En daar was onder meer het openluchtzwembad Terlaemen de dupe van. Heel wat dagen is het zwembad niet geopend of vroegtijdig gesloten en konden redder en jobstudenten inrukken. Maar vandaag mochten de vrijwilligers nog eens de zwemmers en zonnekloppers verwelkomen en kreeg het terrasje bezoekers over de vloer. Eindelijk nog eens een zomersfeer. En ook voor de komende dagen zijn de voorspellingen nog goed dus ... (foto's Simonne Maes)
Eindelijk weer zomersfeer aan zwembad Terlaemen |Foto 1|Eindelijk weer zomersfeer aan zwembad Terlaemen |Foto 2|Eindelijk weer zomersfeer aan zwembad Terlaemen |Foto 3|Eindelijk weer zomersfeer aan zwembad Terlaemen |Foto 4|

Cafetaria sporthal Berkenbos is pop-up café

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 23 augustus 2017
Cafetaria sporthal Berkenbos is pop-up café
Vergroot foto
De sportdienst van de gemeente is nog op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria van de sporthal in Berkenbos, maar in afwachting slaan twee clubs de handen in elkaar. BC Smash en RV Berkenbos baten er tijdelijk een pop-up café uit. Iedereen is daar drie dagen per week welkom: op dinsdag en donderdag van 19 uur tot middernacht en op zaterdag van 16 tot 22 uur. Morgen opent het café voor het eerst.

Verkrachter van escortdames voor de rechtbank

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 23 augustus 2017
Verkrachter van escortdames voor de rechtbank
De 27-jarige man uit Heusden-Zolder, die beschuldigd wordt van de verkrachting en beroving van 17 escortdames, is vandaag voor het eerst verschenen voor de correctionele rechtbank. Het ging om een zogenaamde agendazitting waarbij het verdere verloop van het proces wordt vastgelegd. De man loopt momenteel rond met een enkelband, hij kwam samen met zijn advocaat naar de zitting. Van zijn slachtoffers waren er maar twee persoonlijk aanwezig. Anderen lieten zich vertegenwoordigen door een advocaat.
(...)   Lees het hele bericht

Minstens € 225.000 voor Statie-terreinen

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 23 augustus 2017
Minstens € 225.000 voor Statie-terreinen
Vergroot foto
De gemeente gaat de voormalige terreinen en gebouwen van Statie Sport aan de Michel Scheperslaan verkopen. Na vorig seizoen is de voetbalclub gestopt en vervolgens is de concessie-overeenkomst opgezegd. Het gaat om een terrein van bijna 2,23 ha. De gemeente wil het terrein zo snel mogelijk verkopen om verloedering tegen te gaan. Daarom zal de koper ook verplicht worden om binnen het jaar te starten met bouwen en daarbij minstens 2000 m² te bebouwen. Een studiebureau heeft de waarde geschat en dus zal de verkoop minstens 225.000 euro moeten opbrengen. De gemeenteraad moet het licht op groen zetten.

Verkeer op de E 314 in de knoop

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 23 augustus 2017
Ondanks dat de vakantie nog altijd bezig is, was er een hoop verkeersellende op de E314 deze voormiddag, vooral tussen Houthalen en Zolder. Daar zijn minstens 5 botsingen gebeurd en het takelbedrijf Geert Schops had de handen vol om de wagens van de snelweg te halen. Er stonden bijna continu files tussen Houthalen en Zolder, enkele aanrijdingen gebeurden trouwens in de staart van een file bij een vorig ongeval. Het bleef beperkt tot blikschade, maar doordat ook enkele vrachtwagens bij de botsingen betrokken waren, ondervond het verkeer veel hinder.

Regi boekt nu ook solo-successen

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 23 augustus 2017
Regi boekt nu ook solo-successen
Vergroot foto
Regi Penxten heeft zijn eerste zomerhit als solo-artiest te pakken. 'Where Did You Go (Summer Love)' heeft de eerste plaats veroverd in de Ultratop Single Charts, en op Spotify is het nummer al bijna 2 miljoen keer afgespeeld. Bovendien wordt het nummer eind deze maand internationaal gelanceerd. Vrijdag avond is hij ook te zien in het VTM-programma '2 Meisjes Op Het Strand. Deze namiddag gaat hij een uurtje draaien op het kamp van de KSA Sint-Jan Bentille in Zutendaal. Die hebben een wedstrijd van MNM gewonnen waarbij de een dj-set van Regi de inzet was.

Gemeenteraad over (voorlopig) 13 punten

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 23 augustus 2017
Gemeenteraad over (voorlopig) 13 punten
Volgende week donderdag 31 augustus vergadert de gemeenteraad weer na het zomerreces. Op de openbare agenda - op dit ogenblik - 13 punten. De politie gaat 4 elektrische fietsen kopen. De raad moet ook een aantal verkeersingrepen goedkeuren die de mobiliteitscel voorstelde bij de herinrichting van wegen. De raad krijgt de jaarrekening van het OCMW voorgelegd. Gemeente en politie gaan hun aardgas en stroom opnieuw aankopen via een groepsaankoop van Infrax. De raad begint om 19 uur.

Zaterdag 'Nacht van de Vleermuis' op Bovy

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 23 augustus 2017
Zaterdag 'Nacht van de Vleermuis' op Bovy
Vergroot foto
Verschillende natuurverenigingen organiseren volgende zaterdag de 'Nacht van de Vleermuis' en ook op domein Bovy kun je daarvoor terecht. Ze kun je kiezen uit twee wandelingen waarbij gidsen je vleermuizen laten zien, horen en beleven. Er is een lange wandeling tssen 20u15 en 22 uur en een kortere van 20u30 tot 22 uur. De kinderen kunnen vleermuizen knutselen, luisteren naar vleermuizenverhalen of zich als vleermuis laten schminken. Aan de vleermuisbar kun je van een drankje genieten of zelfs (...)   Lees het hele bericht

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (22)

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 23 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (22)
Vergroot foto
Hier zie je hoe Olympia is uitgegroeid tot een ruim sport- en recreatiecentrum. Verder ook een beeld op 't Kuipershof, jeugdhuis Distel en De Kring. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Een samenlevingsbeeld door Mark Elchardus

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 23 augustus 2017
Een samenlevingsbeeld door Mark Elchardus
Vergroot foto
Neos Heusden-Zolder organiseert op 12 september om 14 uur een lezing met professor Mark Elchardus over de samenleving die jongeren willen ... Cartoonist Richie zorgde voor een originele uitnodiging.

De Kluis: Pieter gaat, Jonas komt

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 22 augustus 2017
De Kluis: Pieter gaat, Jonas komt
Vergroot foto
Er komt volgende maand een nieuwe 'kluizenaar' in de Kluis van Bolderberg wonen. Pieter Stevens (boven) - die in 2012 Willy Aerts opvolgde - gaat na 5 jaar andere wegen bewandelen. Samen met zijn verloofde Charlotte gaat hij in Gent wonen. Pieter benadrukt dat hij met pijn in het hart en dankbaar de kluis verlaat, maar dat hij nu nieuwe avonturen tegemoet trekt. Pieter Stevens werkte onder meer voor het bisdom Hasselt. In de kluis voerde hij de vespers in. Bij verschillende gelegenheden (...)   Lees het hele bericht
De Kluis: Pieter gaat, Jonas komt |Foto 1|

Moeizame openingszege voor Yellow Tigers

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 22 augustus 2017
Moeizame openingszege voor Yellow Tigers
De Yellow Tigers, met Nathalie Lemmens, hebben vanavond in Rotterdam hun openingswedstrijd van het WK-kwalificatietornooi gewonnen tegen Tsjechië. Het was een moeizame zege in vijf sets over bijna 2 uur en 20 minuten. Setstanden waren 25-22, 23-25, 25-20, 13-25 en 15-11. De beste twee ploegen van het tornooi krijgen een ticket voor het WK in Japan volgend jaar.

Een opgeblazen gevoel ...

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 22 augustus 2017
Een opgeblazen gevoel ...
Vergroot foto
Neen, de ballonvaarders hebben deze zomer nog niet veel goeie vluchtcondities gehad. Vanavond was dat wel het geval en het was dan ook druk in het luchtruim boven Heusden-Zolder. (foto's Marcel Gybels)
Een opgeblazen gevoel ... |Foto 1|Een opgeblazen gevoel ... |Foto 2|Een opgeblazen gevoel ... |Foto 3|Een opgeblazen gevoel ... |Foto 4|

Vandaag gezien

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 22 augustus 2017
Vandaag gezien
Vergroot foto
Nog eens een bewijs hoe wreed de natuur kan zijn. Een gevecht letterlijk op leven en dood tussen een spin en een roofvlieg. De vlieg die veel mobieler is, wint het pleit en scheurt de tegenstander aan flarden. (foto Marcel Gybels)

Campagne tegen fietsdiefstallen

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 22 augustus 2017
Campagne tegen fietsdiefstallen
Vergroot foto
De provincie Limburg start een nieuwe campagne tegen fietsdiefstallen. In Limburg worden jaarlijks immers 2.000 fietsen gestolen. Tegenwoordig komen vooral de dure elektrische fietsen in het vizier. De campagne 'Laat je fiets gerust achter' zet tien tips centraal die het dieven een pak moeilijker maken, bijvoorbeeld de fiets graveren met je rijksregisternummer, het gebruik van bewaakte fietsenstalling, twee verschillende sloten, ...Eigenaars van elektrische fietsen kunnen best hun display, (...)   Lees het hele bericht

Vakantiegroeten uit Egypte

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 22 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Egypte
Vergroot foto
 De familie Broux-Appermans was met vakantie in het Egyptische Marsa Alam. In het Akassia Swiss Resort maakten de 4 dochters al snel kennis met andere Belgische kinderen en samen amuseerden ze zich 10 dagen lang te pletter. Bij 38 graden levert een frisse duik dit beeld op ...  

Ben je al ingeschreven op Be-Alert?

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 22 augustus 2017
Ben je al ingeschreven op Be-Alert?
Vergroot foto
Ben jij al ingeschreven op Be-Alert? Heusden-Zolder neemt alleszins deel aan het systeem. Het is een alarmeringssysteem waarbij de overheid de inwoners kan verwittigen in een noodsituatie. Dat kan via een sms, een gesproken boodschap via een vaste lijn of een mail. Denk maar een oproep om in een aantal straten de ramen en deuren dicht te houden bij een brand, een evacuatie, enz. In eerste instantie wordt Be-Arlert geactiveerd door de burgemeester, maar bij grotere noodsituaties kunnen ook de (...)   Lees het hele bericht

Zeldzame inktviszwam gespot achter De Veen

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 22 augustus 2017
Zeldzame inktviszwam gespot achter De Veen
Vergroot foto
Sinds enkele dagen staan er zeldzame zwammen op de Finse piste achter De Veen: de inktviszwam. De zwam heeft een vruchtlichaam waarvan de vorm doet denken aan een inktvis. Hij ontwikkelt zich uit een 'liggend ei' waaruit vier tot zeven slanke lange armen groeien. De soort is afkomstig uit Australië en is mogelijk meegekomen tijdens de WO I. In 2012 en 2013 is de soort nog eens gespot in Heusden-Zolder. (foto's Stefan Was)
Zeldzame inktviszwam gespot achter De Veen |Foto 1|Zeldzame inktviszwam gespot achter De Veen |Foto 2|

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (21)

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 22 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (21)
Vergroot foto
Gisteren brachten we al een beeld vanop de Galgenberg in de vroege ochtend. Bij valavond krijg je een heel ander beeld van de omgeving. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Vakantiefoto's: de laatste 10 dagen

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 21 augustus 2017
Vakantiefoto's: de laatste 10 dagen
Vergroot foto
Je hebt vanaf vandaag nog exact 10 dagen om je vakantiefoto's in te sturen en kans te maken om mooie en heerlijke prijzen. Check hier nog even het wedstrijdreglement en vuur dan je mooiste foto af op redactie[!]heusden-zolder.eu

Koeltorenlaan tot eind volgend jaar afgesloten

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 21 augustus 2017
Koeltorenlaan tot eind volgend jaar afgesloten
Vergroot foto
Bij het ophaalgebouw worden de voorbereidingen getroffen om te starten met de bouw van het nieuwe cultuurcentrum. Dat wordt zoals bekend voor een deel in het ongerestaureerde deel van het gebouw ondergebracht en een nieuw deel wordt langs het Marktplein gebouwd. Eerst wordt alles klaar gezet bij de werf. De Koeltorenlaan is daarvoor afgesloten, voorlopig alvast tot eind volgend jaar. Fietsers en voetgangers mogen door, de plaatselijke bedrijven blijven uiteraard ook bereikbaar. Heel wat automobilisten manoeuvreren ondertussen toch nog langs de nadar.

Grote verwarring over parkeerplaatsen op Cité

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 21 augustus 2017
Grote verwarring over parkeerplaatsen op Cité
Vergroot foto
Er is grote verwarring ontstaan rond een aantal parkeerplaatsen langs de Koolmijnlaan. Al een tweetal jaren worden op de gemeenteraad discussies gevoerd en vragen gesteld over de eigendomsgrens op een deel van die stoep die al eens gebruikt wordt door handelaars. Tot nu toe is daar nog geen duidelijkheid over gekomen. Maar nu hebben twee handelszaken publieke parkings - waar iedereen tot nu toe betalend kon parkeren - voor zichzelf voorbehouden en tegelijk ook nog twee andere plaatsen (...)   Lees het hele bericht
Grote verwarring over parkeerplaatsen op Cité |Foto 1|Grote verwarring over parkeerplaatsen op Cité |Foto 2|Grote verwarring over parkeerplaatsen op Cité |Foto 3|

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (20)

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 21 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (20)
Vergroot foto
De Galgenberg in de ochtend. Het natuurgebied in de buurt van de watertoren wordt tegenwoordig beheerd door Limburgs Landschap. Het is zowat de groene long tussen Berkenbos en Lindeman. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Vandaag gezien

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 21 augustus 2017
Vandaag gezien
Vergroot foto
Jan Leijskens richtte zijn macrolens onder meer op een sabelsprinkhaan, een koekoeksbloem, een blauwtje, ...
Vandaag gezien |Foto 1|Vandaag gezien |Foto 2|Vandaag gezien |Foto 3|Vandaag gezien |Foto 4|

Zondag internationale toppers op Gouden Helm

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 21 augustus 2017
Zondag internationale toppers op Gouden Helm
Vergroot foto
Nu zondag organiseert de SpeedwayClub Helzold de finale én het hoogtepunt van het Belgisch speedwayseizoen met de Gouden Helm 2017. Daarvoor worden rijders uit liefst 10 landen verwacht. Bij de Nederlandse delegatie zijn Anne Spaan en Mark Helmhout - die na een jaar zijn comeback maakt - de blikvangers. De Noorse titelverdediger Lasse Fredriksen is evenwel niet van plan zijn Gouden Helm zomaar af te staan. (...)   Lees het hele bericht

Doet mèr gien klets op

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 21 augustus 2017
Doet mèr gien klets op
Bè al djê rjêge van de lêsten têd zoo ne mins toch een klets opdoen. En inderdaad, bij zoveel regen en nattigheid zou een mens midden in de zomer nog een verkoudheid opdoen. Dat heeft trouwens niets te maken met het 'lêste kletske kaffie dat nog inne thermos kan zitte'.

Vakantiegroeten uit Spanje

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 21 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Spanje
Vergroot foto
Nika en Leni geven een romantische wending aan hun vakantiegroeten die ze uit het zonnige Malaga in Zuid-Spanje sturen.

Stressgevoelige dieren zijn vrijgelaten

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 21 augustus 2017
Stressgevoelige dieren zijn vrijgelaten
Vergroot foto
De medewerkers van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum waren dit weekend druk in de weer met de voorbereidingen van het Opendeurweekend van 26 en 27 augustus. Daarom werden de stress-gevoelige patiënten vrijgelaten voor de komende drukte. Het gaat om dieren die uiteraard voldoende hersteld zijn of voorbereid op hun vrijlating. Het zijn 4 jonge slechtvalken, 2 sperwers, 2 havikken en 1 ree. Andere stressgevoelige dieren zullen volgend weekend van het publiek afgeschermd worden. (foto's Paul Helsen)
Stressgevoelige dieren zijn vrijgelaten |Foto 1|Stressgevoelige dieren zijn vrijgelaten |Foto 2|Stressgevoelige dieren zijn vrijgelaten |Foto 3|Stressgevoelige dieren zijn vrijgelaten |Foto 4|

Win lekkers met vakantietips

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 21 augustus 2017
Win lekkers met vakantietips
Vergroot foto
Deze week heb je nog een laatste kans om een assortiment lekkers uit Heusden-Zolder te winnen door de oplossing op enkele toeristische vragen na te vlooien. Weet je op welke dagen je in museum Woutershof nog terecht kunt voor de tentoonstelling ‘Hand in Hand’? En welk thema wordt permanent tentoongesteld in het heemkundemusem. Antwoorden uiterlijk op 30 augustus via toerisme[!]heusden-zolder.be.

Buren maken kennis met elkaar

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 20 augustus 2017
Buren maken kennis met elkaar
Vergroot foto
‘Onder de slogan 'Hallo buren‘ organiseerden ze vandaag in de Kerkedries, Pastoor Douvenstraat en Laagland een kennismakingsdag voor de nieuwe buren. 25 nieuwe buren en gevestigde buurtbewoners maakten tijdens een gezellig samenzijn aan De Vierseleer bij een hapje en drankje kennis met elkaar. Als er nog ijs was, dan is dat nu gebroken ... (foto's Lode Beylemans)
Buren maken kennis met elkaar |Foto 1|Buren maken kennis met elkaar |Foto 2|Buren maken kennis met elkaar |Foto 3|

Een week lang Drive in Movie

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 20 augustus 2017
Een week lang Drive in Movie
Vergroot foto
De komende week organiseren TheRoxyTheatre en jeugdhuis Club 9 de traditionele Drive In Movie. 7 dagen lang kun je op de parking van het jeugdhuis vanuit de auto genieten van topflms en dat in een Amerikaanse sfeer. Na het afhaken van andere organisatoren is dit niet alleen in Limburg maar in heel Vlaanderen de oudste Drive In Movie. Morgen, maandag, wordt al meteen sterk geopend met de première van Free Fire, de nieuwste (...)   Lees het hele bericht

Party met bekers en bubbels

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 20 augustus 2017
Party met bekers en bubbels
Vergroot foto
Tijdens de podiumceremonie na de 24 uur werd een aardig feestje gebouwd door de teams die op het schavotje mochten. Dat waren er nogal wat, want er waren uiteraard prijzen per categorie. Burgemeester Mario Borremans moest dan ook zoveel bekers aanslepen, dat hij wel een groothandelaar in blinkend blik leek. En de flessen met bubbels ... die werden vakkundig gedeeld met iedereen die in de buurt stond en hopelijk reserve-kleding bij had. (meer foto's van Marcel Gybels)
Party met bekers en bubbels |Foto 1|Party met bekers en bubbels |Foto 2|Party met bekers en bubbels |Foto 3|Party met bekers en bubbels |Foto 4|

Ook heel wat belangstelling voor finale

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 20 augustus 2017
Ook heel wat belangstelling voor finale
Vergroot foto
Ook voor de laatste uren van de 24 uur van Zolder was er nog heel wat volk opgedaagd. De meesten hadden een plaatsje gezocht met zicht op de bochten. Anderen hadden zich al tijdig een plaatsje nabij het podium uitgezocht. (foto's Marcel Gybels)
Ook heel wat belangstelling voor finale |Foto 1|Ook heel wat belangstelling voor finale |Foto 2|Ook heel wat belangstelling voor finale |Foto 3|

Drukke nacht voor dieven en politie

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 20 augustus 2017
Drukke nacht voor dieven en politie
In de Kerkstraat zijn dieven gisteravond bij een woning binnengedrongen, daarvoor hadden ze de omheining doorgeknipt. In de Hindenlaan hebben dieven vannacht rond 3 uur de ruit van een auto ingeslagen. In een horecazaak in de Hulststraat werd vanmorgen duidelijk dat er ongewenst bezoek was geweest. De dieven hadden de sigarettenautomaat leeggemaakt. Bij een woning in de Guldensporenlaan bleek vanmorgen een venster met een steen te zijn ingeslagen, daar was niets verdwenen.

Verkeersongevallen op en rond E314

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 20 augustus 2017
Verkeersongevallen op en rond E314
Rond 10 voor 10 gisteravond zijn op de Vogelsancklaan twee auto's gebotst. Daarbij is een lichtgewonde gevallen. Op de E314 richting Zolder, ter hoogte van het tankstation gebeurde kort na de middag een kettingbotsing met een 5-tal auto's. Er vielen geen gewonden, maar één auto moest getakeld worden en er was wat verkeershinder. ,

Nicolas Hermans 2 keer op podium

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 20 augustus 2017
Nicolas Hermans 2 keer op podium
Vergroot foto
De wagens die deelnemen aan de 24 uur van Zolder zijn qua power en technische mogelijkheden natuurlijk niet allemaal aan elkaar gewaagd. Daarom worden ze ook opgesplitst in verschillende categorieën met elk een eigen klassement. Bij de Belcar 1 gaat de overwinning naar de Porsche 991 van Dries Vanthoor-Wauters-Wauters-Stevens-Goegebuer. De Belcar 2 is voor de algemene overwinnaars de broers Thiers in de Norma. De zege in de Belcar 3 gaat naar de Porsche Cayman van (...)   Lees het hele bericht

2,5 keer rond de aarde gereden

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 20 augustus 2017
2,5 keer rond de aarde gereden
Vergroot foto
Als we er even de rekenmachine bijhalen ... dan blijken alle deelnemers aan de 24 uur van Zolder samen - zowel de aankomers als de opgevers - 25167 rondes te hebben afgelegd. Dat is omgerekend een goeie 100.670 km of 2,5 keer rond de aarde. Het is onduidelijk hoeveel brandstof in die periode verbruikt is, hoeveel banden of andere onderdelen zijn versleten, maar 't zal niet niks zijn. Overigens is zo'n uithoudingsrace niet alleen voor de auto's een uitputtingsslag, de rijders zullen vanavond - na het feesten - hun bed ook wel vinden.

De resultaten van de plaatselijke rijders

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 20 augustus 2017
De resultaten van de plaatselijke rijders
Vergroot foto
Bekijken we even de resultaten van de deelnemers die met Heusden-Zolder te maken hebben. Dries Vanthoor is dus vijfde geëindigd. Een andere piepjonge dorpsgenoot, Nicolas Hermans is nog maar 19, hij reed de BMW E90 naar een 22ste plaats en maakte tegelijk ook deel uit van het team dat de BMW Clubsport - eveneens van Yokohama - bestuurde en 24ste werd. De BMW E90 met ondernemer Mauro Mercuri eindigde 23ste. Frank Beliën moest lijdzaam toezien hoe hun Porsche niet meer (...)   Lees het hele bericht

Norma's domineren van begin tot einde

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 20 augustus 2017
Norma's domineren van begin tot einde
Vergroot foto
Geen verrassingen meer in het slot van de 24 uur van Zolder. De Norma M20FC van DVB Racing met Hans en Frank Thiers, Jeffrey Van Hooydonck en Wolfgang Reip heeft de race gewonnen met 820 rondes, dat zijn er drie meer dan de andere Norma van team Mc Donalds met aan het stuur David Houthoofd, Francois Bouillon, Frederic Vervisch en Marc Van Oppens. En de derde Norma van Deldiche Racing heeft zowaar nog de derde plaats veroverd zodat ookk Luc De Cock, Tim Joosen, Thomas Piessens en Sam Dejonghe mee op (...)   Lees het hele bericht
Norma's domineren van begin tot einde |Foto 1|Norma's domineren van begin tot einde |Foto 2|Norma's domineren van begin tot einde |Foto 3|Norma's domineren van begin tot einde |Foto 4|

Oldtimer-Mercedessen samen op Marktplein

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 20 augustus 2017
Oldtimer-Mercedessen samen op Marktplein
Vergroot foto
Op het Marktplein stonden vanochtend vele tientallen oldtimers van het merk Mercedes. De Belgian Mercedes-Benz Club die volgend jaar 40 jaar bestaat, verzamelde er voor een Celebration Tour, een rondrit van zowat 75 km door de streek. Aanleiding was de 'pensionering' van twee bestuursleden van de club. Sowieso komen de oldtimerbezitters een 4-tal keren per jaar samen met hun Mercedes. Maar ze nemen ook deel aan algemene oldtimertreffens, vooral dan in de zomer. Ze rijden met uiteenlopende (...)   Lees het hele bericht
Oldtimer-Mercedessen samen op Marktplein |Foto 1|Oldtimer-Mercedessen samen op Marktplein |Foto 2|Oldtimer-Mercedessen samen op Marktplein |Foto 3|Oldtimer-Mercedessen samen op Marktplein |Foto 4|

Norma's gaan door, favorieten missen de rol

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 20 augustus 2017
Norma's gaan door, favorieten missen de rol
Vergroot foto
In de 24 uur van Zolder zijn nog 6 uur te gaan, driekwart van de wedstrijd ligt dus achter de rug. En daar waar velen hadden gedacht dat in de loop van de nacht de Porsches de macht zouden overnemen van de Norma's, is dat niet gebeurd. De Norma van DVB Racing leidt nog altijd met 607 rondes, vier meer dan de Norma van Mc Donalds Racing. Op 17 rondes volgt ondertussen de Ligier van Racing Switzerland op de derde plaats. Op de vierde plaats vinden we de Porsche van Dries Vanthoor en de (...)   Lees het hele bericht

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (19)

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 20 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (19)
Vergroot foto
De brandweerkazerne op de hoek van de Koerselsebaan en Geenrijt. De eerste kazerne lag waar nu het OCMW is gevestigd. Overigens bestaat de brandweer van Heusden-Zolder - die tegenwoordig deel uitmaakt van de hulpverleningszone Zuidwest Limburg - , dit jaar 60 jaar. Op 9 september organiseert de Vriendenkring daarom een openluchtfuif op de binnenkoer van de kazerne. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

De nacht is ingetreden

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 20 augustus 2017
De nacht is ingetreden
Vergroot foto
Nog even een nachtelijke impressie van de 24 uur waar de Norma's ondertussen een tienrondenkloof hebben geslagen. Hier even een speciaal effect wanneer de wagens aan hoge snelheid de eerste bocht links ingaan en een lichtlint trekken. Je ziet ook hoe ze allemaal ongeveer dezelfde lijn aanhouden.

6de plaats voor Belgian Lions U16

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 20 augustus 2017
6de plaats voor Belgian Lions U16
Vergroot foto
De Belgian Lions U16 met Ferre Vanderhoydonck hebben op het EK in Bulgarije een 6de plaats kunnen bemachtigen. In hun laatste match, die om de 5de en 6de plaats, moesten ze de zege laten an Oekraïne: 76-71 na een krachtmeting. Voor het Belgische team was het EK een enorme ervaring met mooie resultaten. Ferre deed het uitstekend en heeft zijn basketbagage weer wat extra gevuld.

Nog altijd de Norma's na een kwart koers

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 19 augustus 2017
Nog altijd de Norma's na een kwart koers
Vergroot foto
Om 22 uur, dus na een kwart van de 24 uur van Zolder zijn het nog altijd de Norma's die domineren en de drie eerste plaatsen innemen. DVB Racing met de broers Thiers, Van Hooydonck en Reip leiden met 199 rondes, dat is er één meer dan Deldiche Racing met De Cock, Joosen, Piessens, DeJonghe. De derde Norma is die van Mc Donalds Racing met Houthoofd, Vervisch, Bouillon, Van Oppens. Kumpen, Beliën en de Longins hebben hun Porsche naar de vijfde plaats gemanoevreerd, Dries Vanthoor en de Wauters-brothers rijden zesde. (foto's Marcel Gybels)
Nog altijd de Norma's na een kwart koers |Foto 1|Nog altijd de Norma's na een kwart koers |Foto 2|Nog altijd de Norma's na een kwart koers |Foto 3|Nog altijd de Norma's na een kwart koers |Foto 4|

Vakantiegroeten uit Italië

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 19 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Italië
Vergroot foto
De ondergaande zon én een beginnende bosbrand gezien vanuit het bergdorpje Castroreale in het noordoosten van Sicilië. Een tiental Belgische muzikanten - onder wie Gust Put - nam er samen met Siciliaanse muzikanten deel aan een balkfolkstage. Achteraf gaven ze twee concerten, één in Castroreale en één in Parco de Jalare.

En af en toe een slippertje ...

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 19 augustus 2017
En af en toe een slippertje ...
Vergroot foto
In de eerste uren van een etmaalrace is het drummen geblazen en daardoor maken sommige wagens al eens een slippertje of gaan ze van de weg. Meestal is dat zonder veel erg en kunnen ze hun race hervatten. Dat was onder meer het geval voor de broers Verhoeven en het team Morrow-Wauters-Wouters. (foto's Marcel Gybels)
En af en toe een slippertje ... |Foto 1|En af en toe een slippertje ... |Foto 2|En af en toe een slippertje ... |Foto 3|En af en toe een slippertje ... |Foto 4|

Heel wat volk bij start 24 uur

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 19 augustus 2017
Heel wat volk bij start 24 uur
Vergroot foto
Ondanks het mindere weer, was er vandaag best een grote opkomst voor de start van de 24 uur van Zolder. Traditiegetrouw lokt de start de meeste toeschouwers. Wat daarbij ook een rol speelt, is dat het VIP-gedeelte quasi volledig op de zaterdag is geconcentreerd. (foto's Marcel Gybels)
Heel wat volk bij start 24 uur |Foto 1|Heel wat volk bij start 24 uur |Foto 2|Heel wat volk bij start 24 uur |Foto 3|Heel wat volk bij start 24 uur |Foto 4|

Zeer beperkte geurhinder door APL

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 19 augustus 2017
Zeer beperkte geurhinder door APL
Vergroot foto
Vandaag werd uitgekeken - en vooral geroken - naar de uitstoot van het asfaltbedrijf APL in Viversel. Het was de eerste dag - sinds de installatie van de nieuwe sproeiers- dat volop asfalt werd geproduceerd met recuperatiematerialen waarbij de wind ook richting Viversel stond. Schepen van leefmilieu Lode Schops is zich op verschillende plaatsen gaan vergewissen van de toestand. "Ik heb inderdaad kunnen vaststellen dat de windmolen de rook neersloeg in de richting van de woonwijk. (...)   Lees het hele bericht

3 Norma's vooraan in wisselvallig weer

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 19 augustus 2017
3 Norma's vooraan in wisselvallig weer
Vergroot foto
In het eerste uur van de 24 uur van Zolder zijn 37 rondes afgelegd door twee teams: de Norma's van Mc Donalds Racing en Deldice Racing. En ook op de derde plaats reed een Norma met 23 seconden achterstand, die van DVB Racing. Maar er natuurlijk nog 23 uur te gaan en daarin is alles mogelijk. Het zou ook best kunnen dat met het wisselvallige weer de bandenkeuze vannacht of morgen een belangrijke rol gaat spelen. Voor enkele teams ziet het er al minder goed uit: zo heeft Hofor Rading 1 nog maar 17 rondes afgelegd in dat eerste uur. (foto's Marcel Gybels)
3 Norma's vooraan in wisselvallig weer |Foto 1|3 Norma's vooraan in wisselvallig weer |Foto 2|3 Norma's vooraan in wisselvallig weer |Foto 3|3 Norma's vooraan in wisselvallig weer |Foto 4|

De laatste duo-tickets voor Patti Cake$

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 19 augustus 2017
De laatste duo-tickets voor  Patti Cake$
Vergroot foto
Haast je voor de laatste duo-tickets voor de avant-première van Patti Cake$ morgenavond om 19u30 in TheRoxyTheatre. Het verhaal over een jonge vrouw die het vanuit een banaal-marginaal bestaan tot rapper-ster probeert te schoppen. Niet alleen met veel muziek in de film maar ook vooraf met een live-concertje met leden van AMN. Laat ons de echte naam van de hoofdrolspeelster weten: redactie[!]heusden-zolder.eu.

Holger Harmsen snelste Ferrari-rijder

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 19 augustus 2017
Holger Harmsen snelste Ferrari-rijder
Vergroot foto
In de eerste race van de Duitse Ferrari-club stond er geen maat op Holger Harmsen, hij reed met Ferrari 458 over de 18 ronden 46" sneller dan Walter Ben Dörrenberg (foto) in hetzelfde type en 2'16" sneller dan Stefan Gosch in een Ferrari 430. (foto Marcel Gybels) UPDATE Zelfde scenario in de tweede reeks hoewel de kloof tussen Harmsen en Dörrenberg nu minder dan 2 seconden bedroeg. Deze keer was het Horst Kespohl in een Ferrari 430 die derde werd.

Toch interessant vanuit de lucht ...

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 19 augustus 2017
Toch interessant vanuit de lucht ...
Vergroot foto
Deze voormiddag deed deze helikopter een sightseeiing boven Heusden-Zolder. Het gaat om een Robinson-helicopter met plaats voor een piloot en 3 passagiers - alle plaatsen waren bezet - van het EuroPiloCenter in Deurne. De inzittenden namen vanuit de lucht foto's ... ondertussen werden ze zelf vanop de grond gefotografeerd door Marcel Gybels.
Toch interessant vanuit de lucht ... |Foto 1|Toch interessant vanuit de lucht ... |Foto 2|

Porsche domineert beide races

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 19 augustus 2017
Porsche domineert beide races
Vergroot foto
De eerste race van de Cup- en Tourwagen Trophy op Circuit Zolder is vanmorgen gewonnen door Andreas Klocke in een Porsche 996 GT 3 Cup. Hij was bijna 36" sneller dan Hans-Ulrich Kainzinger in een Porsche 964 (foto), derde was Georgios Katsikis in een Opel Kadett C Coupé op 1'09". (foto Marcel Gybels) UPDATE In de tweede race waren het opnieuw de Porsches op de eerste twee plaatsen, de derde podiumplaats was voor Jürgen Lauscher in een Seat Leon Supercopa.

Neos op wandel in Vrijhern

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 19 augustus 2017
Neos op wandel in Vrijhern
Vergroot foto
Na een kort zomerreces wandelden de leden van Neos Heusden-Zolder in de omgeving van de Kluis van Vrijhern in Hoeselt in een prachtig natuurlandschap. Daarmee namen ze meteen de aanloop naar het nieuwe seizoen dat op 12 september opent met een voordracht door professor Mark Elchardus over 'Welke samenleving willen onze jongeren?', om 14 uur in de kleine feestzaal van Muze, ook niet-leden zijn er welkom.

De kijk van Richie

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 19 augustus 2017
De kijk van Richie
Vergroot foto
Onze huiscartoonist heeft er ook genoeg van ...

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (18)

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 19 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (18)
Vergroot foto
Het Heldenplein omringd door het gemeentehuis en de historische Sint-Vincentiuskerk. Vooraan het groene plein waar het vorige gemeentehuis stond en waar misschien ooit nog een invulling voor komt. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Lions spelen voor de 5de plaats na winst

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 18 augustus 2017
Lions spelen voor de 5de plaats na winst
Vergroot foto
De Belgian Lions U16 hebben vandaag een knappe wedstrijd gespeeld tegen Tsjechië, ze wonnen met 88-70. Ferre Vanderhoydonck was de top performer met 21 punten, 8 rebounds, 2 assists, 4 steals en een efficiency van +32 en dat allemaal in 19 minuten speeltijd. Morgen speelt België voor de 5de plaats tegen Oekraïne.

Inwoners gratis naar 24 uur

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 18 augustus 2017
Inwoners gratis naar 24 uur
Vergroot foto
Morgen begint het allemaal al om 9u15 op Circuit Zolder met VIP-rondes. Om 10 uur rijden de deelnemers aan de 24 uur 20 minuten lang opwarmrondes. De Series Cup en Touringwagens rijden hun races om 10u40 en 13 uur en de Ferrari Club Duitsland heeft haar races om 11u25 en 13u45. Er is een VIP Grid Walk van 14u30 tot 15u30 en om 16 uur start de etmaalrace tot 16 uur zondag. Tickets kosten € 35 voor het weekend, € 20 voor zondag, maar inwoners van Heusden-Zolder mogen er gratis in. (foto Marcel Gybels)

Wordt morgen D-Day voor APL en Viversel?

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 18 augustus 2017
Wordt morgen D-Day voor APL en Viversel?
Vergroot foto
Morgen wordt het een spannende dag voor de inwoners van Viversel. De afgelopen dagen zijn er al wat korte proeven geweest bij het asfaltbedrijf APL, nadat de installatie verder is aangepast met onder meer grotere sproeiers. En die korte proeven waren positief. Maar zaterdag gaat het bedrijf een hele dag asfalt maken met recuperatiegrondstoffen. Tegelijk zou de wind dan ook in de richting van Viversel. Wellicht is dan meer geweten over de efficiëntie van de ingrepen.

Intensieve voorbereidingen in de boxen

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 18 augustus 2017
Intensieve voorbereidingen in de boxen
Vergroot foto
Zoals we al meldden, was er vandaag geen race-activiteit op het circuit. Maar de mecaniciens en teamverantwoordelijken hadden het des te drukker met de voorbereidingen. Zo kregen de auto's nieuwe remblokken, iets wat in de 24 uur ook twee keer moet gebeuren. De teams oefenden ook om de bandenwissels in enkele seconden te kunnen uitvoeren. Daarnaast werden de communicatiemiddelen klaar gemaakt en alle reserve-onderdelen en banden klaargezet. (meer foto's van Marcel Gybels)
Intensieve voorbereidingen in de boxen |Foto 1|Intensieve voorbereidingen in de boxen |Foto 2|Intensieve voorbereidingen in de boxen |Foto 3|Intensieve voorbereidingen in de boxen |Foto 4|

Bekende koppen in 24 uur van Zolder

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 18 augustus 2017
Bekende koppen in 24 uur van Zolder
Vergroot foto
Vandaag wordt er niet geraced op Circuit-Zolder. Nu de startplaatsen ingenomen zijn, zijn de technische teams druk in de weer om de wagens verder af te stellen. Tijd dus om het deelnemersveld naderbij te bekijken. Het gaat om 43 teams met in het totaal meer dan 100 rijders. Zo zien we oud-rallykampioen Freddy Loix in een Porsche 991 van Speedlover.

In nog zo'n Porsche, maar dan bij het team MExT Racing rijdt ook onze dorpsgenoot Dries Vanthoor (foto boven), samen (...)   Lees het hele bericht

Vakantiegroeten uit Griekenland

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 18 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Griekenland
Vergroot foto
Ilse Lefebvre is met vakantie in Griekenland, meer bepaald in het rustige vissersplaatsje Ammoudia Parga. En terwijl wij hier in de regen zitten, genieten ze ginder volop van zon en blauwe lucht. 

Het weer: het wordt droger!

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 18 augustus 2017
Het weer: het wordt droger!
Na de doortocht van een actieve storing ontstaan in een onstabiele luchtmassa nog enkele buien. De volgende dagen stijgt de luchtdruk en wordt het stilaan droog. Het is echter fris voor de tijd van het jaar, maar later kiest de wind voor het zuiden en kan ook het kwik hoger uitkomen.
Vandaag staan wolken en regen op het programma in de ochtend en voormiddag. Na de middag wordt het droger vanuit het westen, maar komen er ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Tussendoor is er wat zon en het kwik (...)   Lees het hele bericht

Win tickets voor Patti Cake$ en support act

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 18 augustus 2017
Win tickets voor Patti Cake$ en support act
Vergroot foto
Zondagavond om 19u30 brengt TheRoxyTheatre in avant-première 'Patti Cake$', de debuutfilm van Geremy Jasper. Voor de film is er een live-optreden van Sem Phi ft. Mell Ross, met leden van AMN. De film brengt rap en feminisme samen en vertelt het verhaal van een corpulente Patricia Dombrowski - Patti Cake$ - gespeeld door Danielle Macdonald, die haar leventje in New Jersey beu is. Ze wil de wereld intrekken en droomt (...)   Lees het hele bericht

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (17)

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 18 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (17)
Vergroot foto
Nog een ander beeld op atletiekstadion De Veen. Hier valt ook het toenemende belang van alternatieve energie op. Een groot deel van het tribunedak is dichtgelegd met zonnepanelen en in de verte zie je een heel aantal windmolens langs het Albertkanaal. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

De Norma's starten vooraan

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 17 augustus 2017
De Norma's starten vooraan
Vergroot foto
Het ging er pittig aan toe vandaag bij de classificatieraces voor de 24 uur van Zolder. In de eerste reeks reed de Lamborghini van Chrisal Leipert Motorsport de beste tijd voor twee Norma's: de Deldiche Racing en de Mc Donalds Racing. In de tweede reeks was de Norma van DVB Racing de snelste voor de Norma van Deldiche Racing en de Ligier van Racing Switserland. En ook vanavond maakten de Norma's het symbolische mooie weer met Deldiche Racing op kop voor Mc Donalds Racing en als derde de (...)   Lees het hele bericht
De Norma's starten vooraan |Foto 1|De Norma's starten vooraan |Foto 2|De Norma's starten vooraan |Foto 3|De Norma's starten vooraan |Foto 4|

Circuitrondleiding vandaag overrompeld

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 17 augustus 2017
Circuitrondleiding vandaag overrompeld
Vergroot foto
De voorbije weken zat het al helemaal snor met de rondleidingen op Circuit Zolder, maar vandaag was het een complete overrompeling met minstens 110 bezoekers. Daardoor moest de vzw Toerisme Heusden-Zolder een derde gids inschakelen. Gidsen Jos, Michel en Josée gingen met de wandelaars - vooral van buiten Heusden-Zolder - langs de klassieke plekken, maar vandaag waren de kwalificatietrainingen voor de 24 uur van Zolder de grote blikvanger met heel wat spektakel, ook in de pitlane. Er zijn (...)   Lees het hele bericht
Circuitrondleiding vandaag overrompeld |Foto 1|Circuitrondleiding vandaag overrompeld |Foto 2|Circuitrondleiding vandaag overrompeld |Foto 3|Circuitrondleiding vandaag overrompeld |Foto 4|

Een container met 15 ton materiaal voor Nepal

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 17 augustus 2017
Een container met 15 ton materiaal voor Nepal
Vergroot foto
Gisteren hadden we het al over de nieuwe actie die de organisatie Himalayan Care Hands onder meer vanuit Heusden-Zolder organiseert voor Nepal. De bevolking wordt daar twee jaar na de zware aardbeving nog eens getroffen door zware overstromingen. Maar al langer is Luc Reynders hier in Heusden-Zolder samen Stefan Beerten bezig met een container met materiaal te vullen.

Nu is een zeecontainer van 15 ton helemaal gevuld en hij staat klaar voor verscheping naar Calutta (India). (...)   Lees het hele bericht
Een container met 15 ton materiaal voor Nepal |Foto 1|Een container met 15 ton materiaal voor Nepal |Foto 2|

Belgian Lions verliezen kwartfinale

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 17 augustus 2017
Belgian Lions verliezen kwartfinale
Vergroot foto
De Belgian Lions U16 met Ferre Vanderhoydonck, zijn er helaas niet in geslaagd hun kwartfinale tegen Nederland te winnen. Het was een spannende wedstrijd waarin België aan het kortste eind trok: 65-51. Morgennamiddag spelen ze tegen Tsjechië. Bij winst spelen ze zaterdag hun laatste wedstrijd voor de 5de plaats, bij verlies voor de 7de plaats. Eerste even de kopjes weer omhoog krijgen.

Gewonden bij 3 ongevallen

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 17 augustus 2017
Gewonden bij 3 ongevallen
Bij drie ongevallen zijn gisteren in de late namiddag en vooravond verschillende gewonden gevallen in Heusden-Zolder. In de Eikenstraat kwam een fietser van 13 ten val. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. In de Brugstraat botsten een fietser en een bromfietser. De brommer raakte zwaar beschadigd, de bestuurder had zich bezeerd maar kon zelf naar het ziekenhuis. Ondertussen had de fietser het hazenpad gekozen. En op de E314 vielen verschillende lichtgewonden toen twee auto's en een bus (...)   Lees het hele bericht

Vakantiegroeten uit de States

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 17 augustus 2017
Vakantiegroeten uit de States
Vergroot foto
Stefan en Ann Vogels-Leyssens vierden hun 40ste huwelijksverjaardag met de kinderen en kleinkinderen in het Kennedy Space Center in Orlando. Ze konden daar deze week de lancering van de Falcon 9 beleven. En dat was uiteraard een uniek en memorabel moment.

Oeps ... even de weg kwijt ...

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 17 augustus 2017
Oeps ... even de weg kwijt ...
Vergroot foto
Tijdens de vrije trainingen reden de deelnemers aan de 24 uur en de rijders van de nevenraces allemaal samen door elkaar op het circuit. En dat gaf bij momenten aanleiding tot slippartijen. (foto's Marcel Gybels)
Oeps ... even de weg kwijt ... |Foto 1|Oeps ... even de weg kwijt ... |Foto 2|Oeps ... even de weg kwijt ... |Foto 3|Oeps ... even de weg kwijt ... |Foto 4|

Boonen en co 'rijden lek'

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 17 augustus 2017
Boonen en co 'rijden lek'
Vergroot foto
Pech voor het team van Tom Boonen en co. Tijdens de trainingen voor de 24 uur van Zolder viel hun Mustang uit met een lek - vermoedelijk in een leiding - en moest getakeld worden. Ongetwijfeld zal alles nog tijdig gefixt worden voor de kwalificatieritten. (foto Marcel Gybels)
Boonen en co 'rijden lek' |Foto 1|

Groot gebaar van VKSJ-Catharina aan 't Weyerke

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 17 augustus 2017
Groot gebaar van VKSJ-Catharina aan 't Weyerke
Vergroot foto
't Weyerke mag geregeld mensen of groepen met het hart op de juiste plaats verwelkomen. Zo was het oudercomité van de VKSJ-Catharina in Hasselt al een tijdje op zoek een waardevol project. De vereniging was door gebrek aan leden moeten stoppen, maar had nog geld in kas. Een eerste schijf van € 500 ging naar de versiering van de Kunstlaan in het kader van de Virga Jessefeesten om ook de plaatselijke parochie een steuntje te geven.

Maar de grote som, liefst (...)   Lees het hele bericht

Vandaag gezien

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 17 augustus 2017
Vandaag gezien
Vergroot foto
Neen, van een mooie zomer kunnen we niet spreken. Toch zorgt de afwisseling van zon en wolken, droogte en regen voor kleurrijke en mooie taferelen bij fauna en flora. (foto's Jan Leijskens)
Vandaag gezien |Foto 1|Vandaag gezien |Foto 2|Vandaag gezien |Foto 3|Vandaag gezien |Foto 4|

Heel de dag race-activiteit op circuit

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 17 augustus 2017
Heel de dag race-activiteit op circuit
Vergroot foto
Je hebt het ongetwijfeld al gehoord, na de tocht door Heusden-Zolder zijn de bolides van de 24 uur van Zolder momenteel volop aan het trainen op het circuit zelf. Dat zal vandaag heel de dag het geval zijn. Om 13u10 en 15u50 gaan ze er volop voor want dan staan de kwalificatierondes op het programma en van 19u30 tot 22u30 is er de nachttraining. Om 23 uur rijden de tien snelste auto's dan nog tegen elkaar om de eerste startplaatsen. Zaterdag om 16 uur start de race en (...)   Lees het hele bericht

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (16)

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 17 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (16)
Vergroot foto
Atletiekstadion De Veen is niet alleen nationaal bekend, maar door de Nacht van de Atletiek is het ook internationaal een befaamde infrastructuur. En ook in de winter vallen de atletiekactiviteiten niet stil door de Golazo-Arena waar bijna alle disciplines kunnen beoefend worden.  Links in de verte de mijnterril van Beringen, recht voor ons die van Zolder. (foto Kurt Vanvelk - Drone Partner)

Vakantiegroeten uit Slovenië

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 16 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Slovenië
Vergroot foto
De familie Heyligen-Feher brengt haar vakantie door in Slovenië en vertoeft daar in een dorpje met 13 huizen en een kerkje. Wedden dat ze niet dikwijls in de file staan?

Toch hopen vuilniszakken langs de weg

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 16 augustus 2017
Toch hopen vuilniszakken langs de weg
Vergroot foto
Er was uitvoerig voor gewaarschuwd, het stond van in het begin in de afvalkalender, gisteren was er geen huisvuilophaling door de feestdag. De vuilniszakken worden zaterdag opgehaald. En toch staan in heel Heusden-Zolder massa's zakken langs de weg ...

Bolides in hartje van Zolder

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 16 augustus 2017
Bolides in hartje van Zolder
Vergroot foto
Een drukte van jewelste in Zolder-Centrum in de late namiddag en vooravond. Alle deelnemende auto's aan de 24 uren van Zolder moesten daar verzamelen. Ze waren eerst via verschillende wegen - uiteraard in colonne en onder begeleiding - door een deel van de gemeente gereden om vervolgens om het Heldenplein aan te komen. Daar is veel volk naartoe gekomen en iedereen kreeg de kans om de bolides van dichtbij te bekijken en met enkele rijders kennis te maken. Burgemeester Borremans ging de wagen van (...)   Lees het hele bericht
Bolides in hartje van Zolder |Foto 1|Bolides in hartje van Zolder |Foto 2|Bolides in hartje van Zolder |Foto 3|Bolides in hartje van Zolder |Foto 4|

Extra hulp nodig na overstromingen in Nepal

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 16 augustus 2017
Extra hulp nodig na overstromingen in Nepal
Vergroot foto
Het bestuur van Himalayan Care Hands is met spoed samengekomen om de hulp vanuit Nederland en Heusden-Zolder te bespreken na de overstromingen in het zuiden van Nepal. Dit noodweer heeft al tientallen slachtoffers gemaakt en dat aantal neemt snel toe. Meer dan 20.000 mensen zijn op de vlucht voor het water en de aardverschuivingen, bijna 50.000 woningen zijn volledig ondergelopen. Het gebrek aan drinkwater en voeding kan tot een nieuwe humanitaire ramp leiden. En dat komt nog (...)   Lees het hele bericht
Extra hulp nodig na overstromingen in Nepal |Foto 1|Extra hulp nodig na overstromingen in Nepal |Foto 2|

Bolides 24 uur: parade en static show in centrum

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 16 augustus 2017
Bolides 24 uur: parade en static show in centrum
Vergroot foto
Wie al in de sfeer van de 24 uren van Zolder wil komen, moet straks naar het Heldenplein. De 60 deelnemende bolides rijden vanaf 15u30 in karavaan door Heusden-Zolder. Dan stellen ze zich op voor het gemeentehuis. Ze zullen er allemaal bij zijn want de parade is verplicht. In het gemeentehuis zullen immers de administratieve plichtplegingen gebeuren en zullen de teams ook hun briefing krijgen. Rond 19 uur rijden ze weer met de nodige begeleiding van politie en veiligheidswagens naar het circuit. (foto Marcel Gybels)

Twee laadpunten voor elektrische wagens

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 16 augustus 2017
Twee laadpunten voor elektrische wagens
Vergroot foto
Heusden-Zolder krijgt 2 oplaadpunten voor elektrische auto's: één op het Heldenplein en één op parkeerterrein Schachtplein. De kasten met de stopcontacten zijn al geplaatst, over enkele weken worden ze aangesloten op het net en in de week van 11 september worden ze in dienst genomen en kan dus iedereen zijn elektrische wagen opladen.
Twee laadpunten voor elektrische wagens |Foto 1|

Oplichters zijn weer per mail actief

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 16 augustus 2017
Oplichters zijn weer per mail actief
Oplichters hebben nooit vakantie, maar nu worden ze blijkbaar weer wat actiever in onze contreien. Zo kregen bedrijven in Heusden-Zolder een mail om in te schrijven op het Europees Business-register. Op het eerste gezicht lijkt dat gratis maar als ze onderschrijven zonder aandachtig te lezen, hebben ze een abonnement van 1.000 euro per maand aan hun been.

Andere inwoners kregen dan weer een mail zogezegd van een kennis uit Heusden-Zolder in het buitenland, hij zit daar in de (...)   Lees het hele bericht

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (15)

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 16 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (15)
Vergroot foto
Het zonnepanelenpark van Group Machiels op het voormalige slibbekken van de mijn was met zijn meer dan 22.000 zonnepalen, een tijdlang het grootste van de Benelux. Het levert stroom voor ongeveer 1200 gezinnen en moet een 20-tal jaren meegaan. Het moet ook de CO2-uitstoot met 1800 ton verminderen. Later in de discussie over de kostprijs van de groene stroomcerficaten en de doorrekening ervan aan de consument, kreeg dit soort projecten wel een erg zure bijsmaak. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Bolderberg wint gemeentetornooi in eigen huis

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 16 augustus 2017
Bolderberg wint gemeentetornooi in eigen huis
Vergroot foto
FC Bolderberg heeft op eigen terrein het gemeentelijk voetbaltornooi 2017 gewonnen. In de finale speelden Bolderberg en FC Anadol 1-1 gelijk. Het werden dus strafschoppen en daarin was Bolderberg net iets beter: 7-6. RP Products werd derde nadat het KVV Heusden-Zolder met 2-4 naar de vierde plaats had verwezen. Wieze Boys versloeg SK Heusden 06 met 1-0 en kon zo de vijfde plaats binnenrijven, Heusden eindigt zesde. (meer foto's van Yves Maex)
Bolderberg wint gemeentetornooi in eigen huis |Foto 1|Bolderberg wint gemeentetornooi in eigen huis |Foto 2|Bolderberg wint gemeentetornooi in eigen huis |Foto 3|Bolderberg wint gemeentetornooi in eigen huis |Foto 4|

Elza gehuldigd voor 50 jaar zorg voor kapel

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 15 augustus 2017
Elza gehuldigd voor 50 jaar zorg voor kapel
Vergroot foto
Vandaag had een bijzondere viering plaats aan het Kajotterskapelleke in de Kapelstraat. Dat is in 1936 opgericht door Mathias Cuppers voor het priesterschap van zoon Alfons. Oorspronkelijk was het een boomkapelleke. In het begin van Wereldoorlog II kwam Leonard Aerts bidden aan het kapelleke voor een behouden thuiskomst van de KAJ-jongeren - onder wie zijn zoon Jozef - die waren weggevoerd door de Duitse Bezetter. Ze kwamen allen veilig terug. In 1942 bouwden de Kajotters onder impuls van Kapelaan (...)   Lees het hele bericht
Elza gehuldigd voor 50 jaar zorg voor kapel |Foto 1|Elza gehuldigd voor 50 jaar zorg voor kapel |Foto 2|Elza gehuldigd voor 50 jaar zorg voor kapel |Foto 3|

Belgian Lions spelen kwartfinale

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 15 augustus 2017
Belgian Lions spelen kwartfinale
Vergroot foto
In de laatste wedstrijd van de voorronde op het EK basketbal speelde België een sterke maar bij momenten potige match tegen IJsland. In het eerste kwart hadden onze Lions al een voorsprong van 24-13 uitgebouwd. In het tweede kwart kwamen de IJslanders weer opzetten, maar na de rust liepen de Belgian Lions U16 verder uit, de eindstand werd 89-63. Ferre Vanderhoydonck - die geen last meer had van zijn blessure - mocht in de tweede helft weer aantreden. Hij leverde veel verdedigend werk, gaf (...)   Lees het hele bericht

Bijna 2900 toeschouwers voor Mirakelspel

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 15 augustus 2017
Bijna 2900 toeschouwers voor Mirakelspel
Vergroot foto
De organisatoren van het Mirakel van Viversel kijken met tevredenheid terug op de 7 opvoeringen. Die hebben in het totaal bijna 2900 toeschouwers gelokt. Het eerste weekend was het wat minder druk zodat niet alle plaatsen zijn uitverkocht geraakt. De weersomstandigheden zaten zowel bij de voorbereiding als tijdens de opvoeringen zelf niet altijd mee, maar dat heeft het enthousiasme bij de medewerkers en het publiek niet kunnen temperen. Afwachten wanneer zich een nieuwe mirakel voltrekt en er weer een Mirakelspel komt. Het mooie decor zal nu de komende dagen weer uit de natuur verdwijnen.

Zusters zorgen voor nieuw beeld in Mariagrot

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 15 augustus 2017
Zusters zorgen voor nieuw beeld in Mariagrot
Vergroot foto
Na de voltooiing van de jeugdlokalen in de Schomstraat - die nu ruim een half jaar in gebruik zijn - wordt ook de omgeving verder aangepakt. Dat gebeurt samen met Limburgs Landschap en ook de Onze-Lieve-Vrouw-grot waarvan de directe omgeving eerder al opgekuist is, wordt verder aangepakt. De zusters Urselinnen hebben ondertussen al gezorgd voor een mooi beeld van Maria van Lourdes dat binnenkort een plaats krijgt in de opgeknapte grot. (foto's Maurice Mues)
Zusters zorgen voor nieuw beeld in Mariagrot |Foto 1|

Zonde van de bloemen en de versiering

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 15 augustus 2017
Zonde van de bloemen en de versiering
Vergroot foto
Heel wat mensen uit Viversel hadden zich ingespannen om de Sacramentskapel en omgeving te versieren en te bebloemen voor de 40ste editie van de Sacramentsprocessie en de 700ste verjaardag van het Mirakel van Viversel. Helaas verstoorde het weer de festiviteiten en was er daardoor een beperkte opkomst. (foto Bert Rodiers)

Beperkte processie in omgekeerde volgorde

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 15 augustus 2017
Beperkte processie in omgekeerde volgorde
Vergroot foto
Door het slechte weer - dat achteraf dan toch weer beter bleek dan de voorspellingen - kon de Sacramentsprocessie van Viversel in omgekeerde volgorde en in een beperkte bezetting uittrekken. De eucharistieviering had noodgedwongen plaats in de Sint-Quirinuskerk. Achteraf volgde nog een traktatie in de Vierseleer waarbij de lokale inwoners gezellig samentroepten. (meer foto's van Lode Beylemans)
Beperkte processie in omgekeerde volgorde |Foto 1|Beperkte processie in omgekeerde volgorde |Foto 2|Beperkte processie in omgekeerde volgorde |Foto 3|Beperkte processie in omgekeerde volgorde |Foto 4|

Vakantiegroeten uit Kassel

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 15 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Kassel
Vergroot foto
Gerlinde Gilissen, Herwig Nulens en Koen Leyssens van Artikel 27 waren in Kassel voor de 14de Documenta, de befaamde hedendaagse kunsttentoonstelling in Duitsland. Ze zagen er deze dappere man door de lucht wandelen.

Weer verbrodt de 15 augustusvieringen

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 15 augustus 2017
Weer verbrodt de 15 augustusvieringen
Vergroot foto
Het weer - en nog meer de weersvoorspellingen - zijn vanmorgen een belangrijke spelbreker geweest in de evenementen die gepland waren naar aanleiding van 15 augustus. De Sacramentsprocessie in Viversel was in eerste instantie afgelast. Nadat de ergste regen voorbij was is dan nog een groep naar de Sacramentskapel getrokken voor een korte viering. Achteraf hielden ze een kleine processie naar de kerk maar dat was uiteraard zonder de meeste voorziene groepen. Ook de fietsenwijding bij de Sacramentskapel is daardoor niet kunnen doorgaan. Afgeschrikt door de weersvoorspellingen daagden ook maar enkele fietsers op voor de tocht van de vzw Toerisme Heusden-Zolder zodat ook die werd afgeblazen. (foto Tony Lespoix)

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (14)

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 15 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (14)
Vergroot foto
Het industrieterrein De Schacht, of hoe het voormalig mijnterrein 25 jaar na de sluiting van de laatste mijn een nieuwe bestemming kreeg met enerzijds veel bedrijven - vooral uit de bouwsector en anderzijds ruimte voor openbaar nut en recreatie zoals het CVO, de markt, feestcomplex, sociale instellingen en binnenkort Muze en de VDAB. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Straks het laatste Mirakelspel

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 15 augustus 2017
Straks het laatste Mirakelspel
Vergroot foto
Vanavond om 20u30 wordt het laatste Mirakelspel opgevoerd in Viversel. Daarvoor is nog een 50-tal zitjes beschikbaar, te koop aan de kassa vanaf 19 uur. Elke avond om 18 uur gaan de kapsters en schminksters aan de slag om de acteurs om te toveren tot Viverselnaren anno 1317. Heel de groep is ondertussen een hechte gemeenschap en een geoliede machine geworden en wanneer straks de laatste voorstelling erop zit, zal dat met tevredenheid maar ook met spijt zijn. Maar eerst stapt iedereen vanmorgen om (...)   Lees het hele bericht
Straks het laatste Mirakelspel |Foto 1|Straks het laatste Mirakelspel |Foto 2|Straks het laatste Mirakelspel |Foto 3|Straks het laatste Mirakelspel |Foto 4|

Kaarskesprocessie trok naar de Kluis

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 15 augustus 2017
Kaarskesprocessie trok naar de Kluis
Vergroot foto
Een groep christenen heeft maandagavond deelgenomen aan de traditionele kaarskesprocessie in Bolderberg. Ze verzamelden aan de Sint-Jobkerk om vervolgens zingend en biddend de beklimming van de heuvel richting Kluis aan te vangen, voorafgegaan door het Mariabeeld. Boven werd een sfeervolle viering in de natuur opgedragen door de priesters van Zolder en kluisbewoner Pieter Stevens. (meer foto's van Roger Convents)
Kaarskesprocessie trok naar de Kluis |Foto 1|Kaarskesprocessie trok naar de Kluis |Foto 2|Kaarskesprocessie trok naar de Kluis |Foto 3|Kaarskesprocessie trok naar de Kluis |Foto 4|

Lions winnen zonder Ferre

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 14 augustus 2017
Lions winnen zonder Ferre
Vergroot foto
Ferre Vanderhoydonck was vandaag dan toch nog niet voldoende hersteld van de liesblessure die hij tijdens de partij tegen Zwitserland opliep. En dus moesten de Belgian Lions U16 het zonder hem doen tegen Wit-Rusland, dat lukte perfect want de jonge Belgen wonnen ieder kwart met overtuigende cijfers. Morgenmiddag wacht IJsland en bij winst volgt de kwartfinale tegen Nederland.

Vakantiegroeten uit Turkije

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 14 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Turkije
Vergroot foto
Melike Özcan stuurt vakantiegroeten uit de hoogte vanuit Bursa in Turkije.

Hèdder nog iever om door te doen?

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 14 augustus 2017
Hèdder nog iever om door te doen?
Dei of djèn hedt veul iever, dat zeggen ze wel eens van iemand die veel moed heeft om bijvoorbeeld ondanks tegenslagen toch door te doen. Ze zeggen ook wel eens dat iets 'nie ievert' wanneer ze bedoelen dat een situatie niet stimulerend is.

Tuinvijand nummer 1

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 14 augustus 2017
Tuinvijand nummer 1
Vergroot foto
Zelden is er zoveel te doen geweest om een rups zoals de buxusmot. Ook in Heusden-Zolder heeft die ondertussen een groot aantal struiken en hagen aangetast. (foto Jan Leijskens)

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (13)

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 14 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (13)
Vergroot foto
Het Koning Boudewijnplein, de plaats voor langparkeerders, waar ook foorkramers en circussen neerstrijken. Vroeger heette die plek het Beursplein, omdat er enkele handelsbeurzen zijn georganiseerd. Maar veel inwoners spreken nog over het 'aad kêrkhof' omdat daar vroeger de begraafplaats van Heusden was gevestigd, later is dat overgebracht naar de Bergstraat. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Veel volk op Bolderberg Live

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 14 augustus 2017
Veel volk op Bolderberg Live
Vergroot foto
Het mooie weer en het ruime aanbod in een 11-tal zaken lokte zondag heel wat volk naar Bolderberg Live. De muziekliefhebbers dwaalden heel de namiddag al rond door Bolderberg maar de grootste drukte was er 's avonds, zoals hier bij de afsluiter achter de Savarin.

Win lekkers met vakantietips

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 14 augustus 2017
Win lekkers met vakantietips
Vergroot foto
Ook deze week heeft de dienst toerisme weer een pakket met lokaal lekkers klaarstaan. Het enige wat je moet doen is gaan snuffelen in het Happen en Trappen aanbod. Ze willen deze week namelijk van jou weten hoeveel gangen een Happen en Trappen fietsroute telt en hoeveel de - all in - kostprijs bedraagt. Stuur je antwoord uiterlijk 23 augustus 2017 naar toerisme[!]heusden-zolder.be

Vakantiegroeten uit het Zwarte Woud

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 13 augustus 2017
Vakantiegroeten uit het Zwarte Woud
Vergroot foto
De familie Willems genoot van een deugddoend weekje in het Zwarte Woud. Deze koe nam ook wat vakantie boven op de Feldberg met zicht op de hordes toeristen die er passeren.

Het wordt alsmaar groter en meer

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 13 augustus 2017
Het wordt alsmaar groter en meer
Vergroot foto
De glasbollen bij het Rode Kruis zijn zowat herschapen in een mini-containerpark: klassieke tv-toestellen, flatscreens, een stofzuiger, speelgoed, ... wat een moeite mensen zich 's nachts getroosten terwijl ze het overdag zonder kosten en risico op een boete naar het recyclagepark kunnen brengen.

Yellow Tigers herwinnen hun vertrouwen

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 13 augustus 2017
Yellow Tigers herwinnen hun vertrouwen
De Yellow Tigers hebben een succesvolle oefenstage gehouden in Maribor, Slovenië. Ze speelden vier wedstrijden in vier dagen en wonnen die allemaal. Donderdag werd het 3-0 tegen Slovenië, vrijdag 3-1 opnieuw tegen het thuisland, gisteren 3-1 tegen Azerbeidzjan en vandaag wonnen ze alweer met 3-1 van Slovenië. Nathalie Lemmens uit Viversel stond weer in de ploeg. Over iets meer dan een week spelen de nationale volleybalvrouwen WK-kwalificaties in Rotterdam met als tegenstanders (...)   Lees het hele bericht

Zonder training de Mont Ventoux op

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 13 augustus 2017
Zonder training de Mont Ventoux op
Vergroot foto
5 gezinnen hier uit de buurt gaan al jaren samen met vakantie. Tien van hen gingen dit jaar de uitdaging aan om de Mont Ventoux te beklimmen. De andere groepsleden zorgden voor de bevoorrading en de even noodzakelijke aanmoedigingen. Het motto van de fietsers luidde 'Met het zot in de kop, naar de top' en inderdaad, zonder training hebben ze het allemaal gehaald. (foto Peter Beutels)

Een rekensommetje ...

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 13 augustus 2017
Een rekensommetje ...
Vergroot foto
Hoeveel vleugels vlogen er vanochtend in één keer over Heusden-Zolder ...? (foto Marcel Gybels)

Ook Sacramentsprocessie beleeft jubileum

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 13 augustus 2017
Ook Sacramentsprocessie beleeft jubileum
Vergroot foto
In Viversel beleven ze drukke dagen. Terwijl het Mirakelspel nog drie keer wordt opgevoerd, maken ze zich op voor de Sacramentsprocessie op 15 augustus. Ook die beleeft dit jaar met haar 40ste editie een jubileumuitgave en brengt het mirakel van 700 jaar geleden in herinnering. Heel wat groepen beelden taferelen van vroeger uit. De spelers van het Mirakelspel trekken dit jaar trouwens mee in hun klederdracht. En verder ook de gebedsleiders, het zangkoor van Viversel, versterkt met de koren van (...)   Lees het hele bericht

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (12)

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 13 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (12)
Vergroot foto
Nog een beeld op de vijvers van Terlaemen, waarbij het voorste deel met de vakken duidelijk maakt dat de vijvers voor de viskweek dienen. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Lions overklassen Zwitserland

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 13 augustus 2017
Lions overklassen Zwitserland
Vergroot foto
Na de logische nederlaag tegen Griekenland hebben de Belgian Lions U16 zich op het EK helemaal herpakt. Ze blikten Zwitserland in met 52-98. Ferre Vanderhoydonck liep een verrekking aan de lies op bij een rebound en heeft daardoor maar 8 minuten kunnen spelen. De rustdag vandaag komt dan ook goed van pas. Morgen wacht alweer de volgende tegenstander: Wit-Rusland.

Auto crasht op snelweg

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 12 augustus 2017
Auto crasht op snelweg
Vanmorgen rond kwart voor vijf is op de E314 ter hoogte van Heusden-Zolder in de richting van Genk een auto gecrasht. Daarbij viel een gewonde.

Vandaag gezien

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 12 augustus 2017
Vandaag gezien
Vergroot foto
Op de scheidingsmuur tussen de vroegere speelplaats en de achterkant van de Sint-Willibrorduskerk krioelt het momenteel van de vuurwantsen. Geen paniek, het zijn onschuldige diertjes. (foto Marcel Gybels)

Heemkundekring bezocht Mechelen

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 12 augustus 2017
Heemkundekring bezocht Mechelen
Vergroot foto
De Geschied- en Heemkundige Kring van Heusden bezocht samen met een aantal geïnteresseerden Mechelen. Met Marcel Dumon hadden de bezoekers een gedreven gids bij voor hun stadswandeling. De blikvangers in de stad der Maneblussers passeerden allemaal de revue: de Sint-Romboutskathedraal, Margaretha van Oostenrijk met haar levensverhaal, de Grote Markt, ... Ook een uitgebreid bezoek aan De Koninklijke Manufactuur Gaspar de Wit ontbrak niet, destijds ene gerenommeerde tapijtenweverij, nu nog (...)   Lees het hele bericht
Heemkundekring bezocht Mechelen |Foto 1|Heemkundekring bezocht Mechelen |Foto 2|Heemkundekring bezocht Mechelen |Foto 3|Heemkundekring bezocht Mechelen |Foto 4|

Dodentocht: heel wat dorpsgenoten zijn binnen

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 12 augustus 2017
Dodentocht: heel wat dorpsgenoten zijn binnen
Vergroot foto
Er zitten dappere stappers in Heusden-Zolder, dat is vandaag nog maar eens duidelijk geworden tijdens de Dodentocht in Bornem. Heel wat dorpsgenoten hebben tot nu toe de 100 km al voltooid. En anderen zijn nog onderweg. Binnen zijn al zeker: de zeer ervaren en niet meer zo piepjonge Jean Vandebroek (12u13), Jean haalde een gemiddelde snelheid van 6,6 km per uur. Verder zijn ook aangekomen: Bart Duvivier (12u37), Helene Fischer (16u36), Kristof Reekmans (16u55), Joke Vogels (17u06), Jimmy Bartels (...)   Lees het hele bericht

Vakantiegroeten uit Turkije

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 12 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Turkije
Vergroot foto
Levent Turkeli stuurt samen met deze panoramafoto vakantiegroeten uit Altinoluk in Turkije.

Dinsdag fietsenwijding en trip door Heusden-Zolder

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 12 augustus 2017
Dinsdag fietsenwijding en trip door Heusden-Zolder
Vergroot foto
Zijn uw banden opgepompt en is de ketting gesmeerd? Indien niet, dan heb je nog enkele dagen want op dinsdag 15 augustus organiseert de vzw Toerisme Heusden-Zolder een fietstocht door de gemeente. Samenkomen om 11 uur aan The Wheels. Van daaruit gaat het naar de Sacramentskapel voor een fietsenwijding. Na dat stille moment, kan iedereen in groep veilig op pad voor een tocht langs bossen en weiden, langs domeinen, kastelen en restanten van een rijk mijnverleden, ... Rond 13u30 is een adempauze (...)   Lees het hele bericht

Wie heeft deze kat gezien?

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 12 augustus 2017
Wie heeft deze kat gezien?
Vergroot foto
Jenny Boons uit Bolderberg is erg ongerust, want na het onweer van 5 augustus is haar kat verdwenen in de Vredestraat. Sindsdien is de poes niet meer opgedaagd. Jenny heeft al heel wat ondernomen en gezocht maar de kat blijft spoorloos. Heeft iemand in omgeving Bolderberg de kat op de foto gezien? Bel even naar 0472 46 10 06

De kijk van Richie

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 12 augustus 2017
De kijk van Richie
Vergroot foto
Na de gouden bruiloft vorige week, maken we deze week een sprong van 10 jaar ...

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (11)

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 12 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (11)
Vergroot foto
De vijvers van Terlaemen die één van de mooiste onderdelen vormen van het gebied 'De Wijers', ook al omwille van hun ligging midden in het groen. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Lions verliezen van Griekenland

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 11 augustus 2017
Lions verliezen van Griekenland
Op het EK basketbal in Bulgarije hebben de Belgian Lions U16 - met Ferre Vanderhoydonck - poulefavoriet Griekenland niet kunnen verslaan. Ze werden het eerste kwart overdonderd met 8-26 en konden de kloof niet meer dichten, ook al namen ze het tweede en derde kwart voor hun rekening. Vechten als leeuwen volstond deze keer niet, maar morgen hopen ze de Zwitsers klein te krijgen.

Domein Vogelsanck opent deuren voor totaalevent

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 11 augustus 2017
Domein Vogelsanck opent deuren voor totaalevent
Vergroot foto
Op zondag 8 oktober zet de familie de Villenfagne de Vogelsanck het kasteeldomein Vogelsanck uitzonderlijk open voor een speciaal evenement: Kucuna, ofwel kunst,cultuur en natuur in Vogelsanck. Van 8 tot 17 uur is het kasteeldomein te bezoeken, er is een brocantiekmarkt, rondleidingen door een deel van het kasteel (niet tijdens de middag), bezoeken aan het park, luchtdopen met een heli, rondritten met koetsen, je kunt te (...)   Lees het hele bericht
Domein Vogelsanck opent deuren voor totaalevent |Foto 1|Domein Vogelsanck opent deuren voor totaalevent |Foto 2|Domein Vogelsanck opent deuren voor totaalevent |Foto 3|Domein Vogelsanck opent deuren voor totaalevent |Foto 4|

Zondag staat Bolderberg in rep en roer

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 11 augustus 2017
Zondag staat Bolderberg in rep en roer
Vergroot foto
Nu zondag 13 augustus - ja, deze keer op een zondag - heeft de editie 2017 van Bolderberg Live plaats. Op liefst 11 plaatsen in Bolderberg worden de muziekliefhebbers getrakteerd op gratis live-optredens, ambiance in het hele dorp gegarandeerd. WZC Bocasa bijt om 15 uur de spits af met Sammy, om 16 uur volgt 't Bolderke met kinderanimatie, daar kun je 's avonds ook nog terecht voor de L&M Band en Silk Stalkings (foto). De Savarin presenteert vanaf 20u30 BuitenBereik en Tom en de (...)   Lees het hele bericht

Tientallen dorpsgenoten in Dodentocht

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 11 augustus 2017
Tientallen dorpsgenoten in Dodentocht
Vergroot foto
Vanavond om 21 uur start in Bornem de 48ste Dodentocht. 13952 deelnemers vertrekken dan voor een tocht over 100 km die ze binnen 24 uur moeten afleggen. Ook dit jaar zijn er weer tientallen deelnemers uit Heusden-Zolder van de partij. Verschillende onder hen hebben ondertussen al heel wat ervaring in Bornem en hebben de tocht al ettelijke keren uitgestapt, voor anderen is het een eerste ervaring. Aan allen veel succes!

Het weer: warmer na het weekend

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 11 augustus 2017
Het weer: warmer na het weekend
Gestoorde zeelucht bepaalt het weerbeeld voor het weekend met neerslag en lage temperaturen. Stilaan kan echter een hogeluchtdrukgebied opbouwen over onze streken en blijft het droog, waarbij het kwik ook hoger uitkomt.
Vandaag is het lange tijd droog, maar de bewolking neemt gestaag toe. Na de middag komen er vanuit het westen enkele buien opzetten. Later in de avond blijft het droog. De maxima liggen rond 18 graden en de wind waait zwak uit het noordwesten.
Morgen brengt een storing (...)   Lees het hele bericht

Dinsdag geen huisvuilophaling

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 11 augustus 2017
Dinsdag geen huisvuilophaling
Volgende dinsdag 15 augustus is het een feestdag. Daardoor worden in Heusden-Zolder de huisvuilzakken niet opgehaald. De ophaling verschuift naar de eerstvolgende zaterdag, dat is dus 19 augustus. Dat betekent dat de zakken pas vanaf vrijdagavond mogen buitengezet worden. Maar ze kunnen tussendoor natuurlijk ook naar het recyclagepark gebracht worden, al is dat dinsdag ook dicht.

Vakantiegroeten uit Turkije

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 11 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Turkije
Vergroot foto
Dit tafereel legde Gilbert Vannutte vast in het Turkse Cinar, een dorpje in de buurt van Efes. Het is een oude gewoonte om, na een bedevaart naar Mekka, bij de thuiskomst een uitgebreid feest te geven. Daarbij wordt het hele dorp getrakteerd op eenvoudige maar lekkere hapjes met o.m. kip, rijst, bonen en kikkererwten. De 'kookvrouwen' hadden hier meer dan de handen vol om de vele tientallen gasten te verzorgen.

Coverbands en kinderanimatie op N8 van Haecht

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 11 augustus 2017
Coverbands en kinderanimatie op N8 van Haecht
Vergroot foto
In Heusden maken ze zich op voor de 2de Super N8 van Haecht die vooral morgenavond plaatsvindt op het Sint-Willibrordusplein. Om 21 uur gaat het daar van start met twee coverbands die de swing er meteen zullen inzetten: Eminens (foto) en Senterfold. Terwijl de oren nog nasuizen en de laatste koppijn verglijdt, begint het zondag om 14 uur al opnieuw met barbecue en kinderanimatie zoals een kinderdisco.

Vjêgt de greumels nie opbe grond

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 11 augustus 2017
Vjêgt de greumels nie opbe grond
As ge gedûn hèdt bè ejête, vjêgt dan de greumels nie opbe grond, mèr doet ze bièn bè een schotelvod. Om maar te zeggen dat je slechte punten krijgt als je de kruimels op de grond gooit, in plaats ze met een vaatdoek af te ruimen, met een kruimeldief gaat ook.

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (10)

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 11 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (10)
Vergroot foto
De mijnterril, destijds een afvalberg, maar nu omgevormd tot een interessant natuurgebied en één van de toeristische blikvangers én sterrenplekjes van Heusden-Zolder. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

10 jaar UNIZO (5): De blik op de toekomst

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 11 augustus 2017
10 jaar UNIZO (5): De blik op de toekomst
Vergroot foto
De lokale ondernemersvereniging UNIZO Heusden-Zolder bestaat dit jaar 10 jaar. Bij deze verjaardag organiseert de ondernemersorganisatie op 9 september een event voor de leden met de uitreiking van 'Het Gulden Eikenblad' in de showwoning van Glas Ceyssens met feestprogramma en aangepaste catering. Naast deze uitreiking zullen ook de nieuwe bestuursleden worden voorgesteld aan de aanwezige gasten.

10 jaar is ook steevast een moment om terug te blikken op de verwezenlijkingen. (...)   Lees het hele bericht

Belgian Lions U16 nemen perfecte start

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 10 augustus 2017
Belgian Lions U16 nemen perfecte start
Vergroot foto
De Belgian Lions U16 zijn uitstekend gestart in het EK basketbal in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Ze wonnen overtuigend van Roemenië: 48-85. In het eerste kwart liepen ze meteen tot 10-22 uit, het tweede werd 17-22, het derde 6-15 en het vierde 15-26. Ferre Vanderhoydonck speelde een prima partij met veel inzet en een sterke verdediging. Morgen in de vooravond staan ze tegenover poulefavoriet Griekenland.

Bolderberg en Anadol in finale gemeentetornooi

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 10 augustus 2017
Bolderberg en Anadol in finale gemeentetornooi
Vergroot foto
Vanavond was er de tweede speeldag van het gemeentelijk voetbaltornooi, ook weer op de terreinen van FC Bolderberg. KVV Heusden-Zolder verloor met 1-2 van de Wieze Boys. FC Anadol blikte SK Heusden 06 in met 5-0. En FC Bolderberg won van RP Products met 1-0. Dat betekent dat dinsdag Bolderberg en Anadol de finale spelen. KVV Heusden-Zolder en RP Products strijden voor de 3de en 4de plaats en Wieze Boys en SK Heusden 06 maken onder elkaar uit wie 5 en 6 wordt. (meer foto's van Yves Maex)
Bolderberg en Anadol in finale gemeentetornooi |Foto 1|Bolderberg en Anadol in finale gemeentetornooi |Foto 2|Bolderberg en Anadol in finale gemeentetornooi |Foto 3|Bolderberg en Anadol in finale gemeentetornooi |Foto 4|

Circuitbezoekers krijgen uitleg van Tom Boonen

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 10 augustus 2017
Circuitbezoekers krijgen uitleg van Tom Boonen
Vergroot foto
Ondanks het rotweer waren er vandaag opnieuw zowat 30 geïnteresseerden voor de rondleiding op Circuit Zolder. En zij kregen waar voor hun geld want er waren intensieve trainingen aan de gang met het oog op de 24 uren van Zolder. In de paddock konden ze verschillende van de deelnemende bolides aan de uithoudingsrace van dichtbij bewonderen en als absolute kers op de taart kregen ze uitleg van niemand minder dan Tom Boonen. (foto's Bert Rodiers)
Circuitbezoekers krijgen uitleg van Tom Boonen |Foto 1|Circuitbezoekers krijgen uitleg van Tom Boonen |Foto 2|Circuitbezoekers krijgen uitleg van Tom Boonen |Foto 3|

APL: volgende week wellicht zekerheid

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 10 augustus 2017
APL: volgende week wellicht zekerheid
Vergroot foto
Er is nog altijd geen zekerheid over de geurhinder in Viversel. Zoals bekend heeft een gespecialiseerde firma nieuwe, meer krachtige sproeiers in de schouw van asfaltproducent APL geplaatst. Volgens schepen Lode Schops waren daarvan boven in de schouw alvast positieve resultaten van te merken. Maar vandaag was er geen productie met gerecupereerde materialen en precies die is het meest delicaat voor de geurhinder. Pas begin volgende week zullen opnieuw recyclagegrondstoffen gebruikt worden. Het wordt dus uitkijken - of beter - ruiken naar de effecten. Als het nog niet helpt, dan lijkt Viversel 700 jaar na het eerste, nu een tweede mirakel nodig te hebben.

Maandag kaarskesprocessie naar de Kluis

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 10 augustus 2017
Maandag kaarskesprocessie naar de Kluis
Vergroot foto
In Bolderberg trekt ieder jaar aan de vooravond van Maria-Hemelvaart de kaarskesprocessie naar de Kluis. Nu maandag 14 augustus om 19u30 vertrekt die aan de Sint-Jobkerk. Boven aan de Kluis heeft daarna een viering plaats met gebeden en gezangen. (foto Roger Convents)

Vakantiegroeten uit Spanje

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 10 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Spanje
Vergroot foto
De familie Schraeyen was met de camper op vakantie in Spanje en legde in Javea dit landschap vast.

Mirakelspel: alleen nog kaarten de 15de

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 10 augustus 2017
Mirakelspel: alleen nog kaarten de 15de
Vergroot foto
Er zijn nog 4 voorstellingen te gaan van het Mirakelspel in Viversel, maar bij de organisatoren zelf zijn die van 11, 12 en 14 augustus volledig uitverkocht. Er zouden wel nog enkele verenigingen zijn - die aantal kaarten opkochten - die er nu nog over hebben. Voor de voorstelling van 15 augustus, de laatste, zijn op dit moment nog 150 plaatsen beschikbaar. Alle info op de website.

Vandaag gezien

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 10 augustus 2017
Vandaag gezien
Vergroot foto
Een hibiscus, door tranen overladen door het slechte weer. (foto Marcel Gybels)

Wie weet meer over de directeursvilla?

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 10 augustus 2017
Wie weet meer over de directeursvilla?
Vergroot foto
In oktober opent Villa Zwart Goud in de voormalige woning van de directeur-gerant van de koolmijn - de directeursvilla - tussen de Neerjouten 11 en de Koolmijnlaan 350. Dat pand wordt momenteel verbouwd tot een huiskamer-restaurant en vergaderzalen. Groepen tot 32 personen kunnen er een bijzondere culinaire ervaring opdoen maar de mooie tuin biedt ook een idyllisch trouwdecor voor jonge koppels. Tijdens de week is het een rustige en discrete vergaderplek voor bedrijven.

Als (...)   Lees het hele bericht

1 procent bracht vuilniszak naar recyclagepark

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 10 augustus 2017
1 procent bracht vuilniszak naar recyclagepark
Vergroot foto
Tussen 1 juni en 31 juli - dus over de helft van het proefproject - hebben de inwoners van Heusden-Zolder 10 ton huisvuil naar het recyclagepark gebracht. Daarmee maakt ongeveer 1 % van de inwoners gebruik van de mogelijkheid om tussen de ophalingen door hun huisvuilzak naar het recyclagepark te brengen. De gemeente had aan Limburg.net gevraagd om de maatregel omdat in warme periodes appartementsbewoners hun huisvuil moeilijk 2 weken kunnen stockeren en anderen misschien net voor de ophaling (...)   Lees het hele bericht

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (9)

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 10 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (9)
Vergroot foto
Aan de overzijde van de weg van kasteel Terlaemen ligt het al even pittoreske jachthuis. Tegenwoordig kun je daar lekkere bosbessen en dito confituur kopen. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

10 jaar UNIZO (4): In de bres voor ondernemers

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 10 augustus 2017
10 jaar UNIZO (4): In de bres voor ondernemers
Vergroot foto
UNIZO doet al 10 jaar aan belangenbehartiging voor zijn leden. "De hoge loonlasten, de belastingdruk, de onrespectvolle controles, … Het zit ondernemers hoog. En toch doen ze altijd maar voort. Omdat ze nog altijd met passie, met plezier ondernemen. Hun doel is te zorgen voor welvaart en jobs," aldus voorzitter Raf Coomans.

Intussen probeert UNIZO op nationaal niveau alles uit de kast te halen voor zelfstandigen: verlaagde sociale bijdragen, goedkopere (...)   Lees het hele bericht

Vandaag gezien

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 9 augustus 2017
Vandaag gezien
Vergroot foto
Dat sluikstorters alsmaar brutaler worden, blijkt vandaag nog maar eens in de Staintonstraat, langs het Weyerkespark. Daar hebben ze een defecte aanhangwagen gedumpt. En zeggen dat een 'remorque' vaak gebruikt wordt om afval naar het recyclagepark te voeren ...

Over brokkeljon en petrels

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 9 augustus 2017
Over brokkeljon en petrels
Vergroot foto
Op de vroegere schoolsite zijn oud en nieuw wel erg symbolisch aanwezig, terwijl de brokstukken - brokkeljon - van de vroegere fundamenten van de school zijn bovengehaald, worden ernaast de nieuwe stalen balken -'petrels' - in de grond geslagen. En al even symbolisch op de achtergrond café Bonzai dat in zijn eerste versie ... 'De Petrel' heette. (foto's Marcel Gybels)
Over brokkeljon en petrels |Foto 1|Over brokkeljon en petrels |Foto 2|Over brokkeljon en petrels |Foto 3|Over brokkeljon en petrels |Foto 4|

APL: nog maar eens afwachten tot morgen

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 9 augustus 2017
APL: nog maar eens afwachten tot morgen
Vergroot foto
Vandaag werd voor de buurtbewoners van Viversel die te maken hebben met geurhinder van het bedrijf APL een vergadering met een stand van zaken gehouden. Dat was al in juni afgesproken maar kon pas vandaag plaatsvinden in aanwezigheid van onder meer gemeentebestuur en milieu-inspectie. Daar werd nogmaals vastgesteld dat de geurhinder blijft aanhouden. Een gespecialiseerd bedrijf heeft vandaag grotere sproeikoppen in de schouw geplaatst, die zullen morgen verder afgesteld worden en dan (...)   Lees het hele bericht

KVV verslaat SK in oefenpot

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 9 augustus 2017
KVV verslaat SK in oefenpot
KVV Heusden-Zolder (derde provinciale) en SK Heusden 06 (vierde provinciale) troffen elkaar in een vriendschappelijke partij, het werd 5-2 voor de thuisploeg.

Weer twee winnaars van marktactie

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 9 augustus 2017
Weer twee winnaars van marktactie
Vergroot foto
't Was vandaag weer druk op de multiculturele markt. Voortaan strijkt er elke editie een Hollandse kaasboer neer die zijn bollen of plakjes aan de man en vrouw brengt. En al dan niet door de aanwezigheid van een lijmverkoper bleven de marktbezoekers achteraf wat langer plakken. Meer dan tevreden waren ook Marie-Louise Vangeel en Tine Gacoms, als winnaars van de actie 'marktkramervandeweek' kregen ze een waardebon van 50 euro. De kiezelparking langs de markt wordt ondertussen (...)   Lees het hele bericht
Weer twee winnaars van marktactie |Foto 1|Weer twee winnaars van marktactie |Foto 2|Weer twee winnaars van marktactie |Foto 3|

Vakantiegroeten uit Brussel

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 9 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Brussel
Vergroot foto
Lowie Gielis ging stappen in Brussel en deed daar heel wat impressies op. Hij bezocht er de expo van Steve McCurry in het Beursgebouw, maar gaf zijn ogen (en lens) ook de kost op onder meer de Grote Markt.

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (8)

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 9 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (8)
Vergroot foto
Het kasteel van Terlaemen, vroeger werd het bewoond door de familie Palmers de Terlaemen, na hun overlijden ging het over op de familie de Bellefroid. Achter het kasteel ontplooit zich het schilderachtige natuurgebied van de vijvers van Terlaemen, dat deel uitmaakt van het grotere gebied De Wijers. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

10 jaar UNIZO (3): Een waaier van activiteiten

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 9 augustus 2017
10 jaar UNIZO (3): Een waaier van activiteiten
Vergroot foto
In de loop der jaren heeft UNIZO Heusden-Zolder uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Zo was er de huldiging van Grete Remen - winnaar van de award KMO-ondernemer van het jaar - in het toen nog nieuwe gemeentehuis. Dat was meteen ook de start van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor ondernemers. Eerst met 50 deelnemers, nu samen met de gemeente uitgebouwd tot een van de grootste in Limburg met bijna 400 ondernemers. Daarnaast organiseert de lokale kern ontspannende activiteiten zoals optredens (...)   Lees het hele bericht
10 jaar UNIZO (3): Een waaier van activiteiten |Foto 1|10 jaar UNIZO (3): Een waaier van activiteiten |Foto 2|10 jaar UNIZO (3): Een waaier van activiteiten |Foto 3|10 jaar UNIZO (3): Een waaier van activiteiten |Foto 4|

Moed en Volharding op stage in Nederland

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 8 augustus 2017
Moed en Volharding op stage in Nederland
Vergroot foto
De turnsters van Moed en Volharding hebben het vorige seizoen uitstekende resultaten behaald op zowat alle kampioenschappen. Er zal dit jaar hard moeten gewerkt worden om dat te evenaren. Maar traditiegetrouw zitten de competitieturners eerst een week op stage. Vorige zaterdag vertrokken ze naar Opmeer, in Nederland en daar blijven ze nog tot zaterdag. Ze trainen er uren per dag, maar tussendoor is er ook tijd voor ontspanning en teambuilding. (foto's Sofie Neuteleers)
Moed en Volharding op stage in Nederland |Foto 1|Moed en Volharding op stage in Nederland |Foto 2|Moed en Volharding op stage in Nederland |Foto 3|

Keizersmantel ook in Heusden waargenomen

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 8 augustus 2017
Keizersmantel ook in Heusden waargenomen
Vergroot foto
Er zitten hier bij ons nogal wat vlinderliefhebbers. Dat is vandaag nog maar eens duidelijk gebleken op de vlinderfoto van een exemplaar dat uiteindelijk een purpermot bleek. Wist je trouwens dat je na het vlindertelweekend nog altijd tellingen kan blijven doorgeven. Gewoon hier klikken en ingeven. Uit de resultaten van afgelopen weekend blijkt dat de keizersmantel één van de opvallende nieuwkomers is. Hij werd slechts 14 keer geteld in Vlaanderen. Gisteren heeft Wim Goris hem nog in Heusden kunnen fotograferen.

Vakantiegroeten uit Turkije

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 8 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Turkije
Vergroot foto
Kamile Kumcu is met vakantie in Turkije en stuurt ons van daaruit dit landschap door.

N8 van Haecht, en de winnaars zijn ...

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 8 augustus 2017
N8 van Haecht, en de winnaars zijn ...
Heel wat lezers willen zaterdag op het Sint-Willibrordusplein naar de Super N8 van Haecht. En ze wisten natuurlijk ook allemaal dat Primus of Haecht het bier is dat de drie organiseren cafébazen verbindt. Uit de vele juiste inzendingen heeft het lot deze winnaars aangeduid: Rudi Scevenels, Alain Jans en Jos Put.

Inbraak in school aan de Brugstraat

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 8 augustus 2017
Inbraak in school aan de Brugstraat
In de school aan de Brugstraat zijn inbrekers binnengedrongen. De feiten zijn vanmorgen ontdekt. De inbrekers - die een deur forceerden - kwamen tot in de computerklas maar zover bekend zijn ze zonder buit vertrokken.

Deel Kapelstraat zonder stroom

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 8 augustus 2017
Deel Kapelstraat zonder stroom
Vergroot foto
In de Kapelstraat zijn deze namiddag verschillende woningen zonder stroom gezet. Bij de werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe appartementencomplex - op de vroegere schoolsite - worden palen in de grond geslagen. Bij de eerste paal was het meteen raak en ontstond een kabelbreuk. Tussen nummer 2 en 26 zaten alle woningen zonder stroom. Het boekhoudkantoor kon met een batterij zijn server draaiende houden, bij El Parachutero was geen activiteit meer mogelijk. Infrax stuurde technici ter (...)   Lees het hele bericht

De Mijlpaal toont Chillida in Knokke

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 8 augustus 2017
De Mijlpaal toont Chillida in Knokke
Vergroot foto
Kunstgalerij De Mijlpaal houdt het deze zomer rustig in haar Heusdense vestiging. Wat wil je met de drukke expo 'Celibataire Diva's' in Hasselt en de activiteiten in de andere vestiging van De Mijlpaal, op de Zeedijk 816 in Knokke. Daar loopt nog tot 1 oktober een hommage aan de gerenommeerde kunstenaar Eduardo Chillida (1924-2002). De tentoonstelling bevat een selectie van originele sculpturen, tekeningen, tapijten en (...)   Lees het hele bericht

Wie kent deze vlinder?

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 8 augustus 2017
Wie kent deze vlinder?
Vergroot foto
Terwijl in het vlindertelweekend het koolwitje het meest opgemerkt is, kwam Jan Leijskens deze onbekende vlinder tegen op een madeliefje. Maar onder onze lezers zitten er ongetwijfeld die hem wel herkennen. redactie [!] heusden-zolder.eu. UPDATE De meningen lopen uiteen. Terwijl onze vrouwelijke lezers unaniem voor de muntvlinder opteren, zijn de mannelijke lezers verdeeld tussen de nachtvlinder uit de spanner-familie en de purpermot. UPDATE Kenners en andere foto's wijzen ondertussen uit dat het effectief om een purpermot gaat. Die heeft namelijk donkere voelsprieten, terwijl de muntvlinder bleke sprieten heeft. Sorry dames.

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (7)

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 8 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (7)
Vergroot foto
Kasteel Meylandt, nu frontaal genomen. De hoofdzetel van de academie die vorig jaar haar gouden jubileum vierde en met haar vestiging in de buurgemeenten is uitgegroeid tot de grootste academie van Vlaanderen. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

10 jaar UNIZO (2): Een breed netwerk

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 8 augustus 2017
10 jaar UNIZO (2): Een breed netwerk
Vergroot foto
De Unie van Zelfstandige ondernemers, is de grootste ondernemersorganisatie met ongeveer 110.000 ondernemers, zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen uit alle sectoren in Vlaanderen en Brussel. UNIZO heeft een netwerk van honderden ondernemersgroepen in steden en gemeenten, waarvan UNIZO Heusden-Zolder er één is.

In 2006 startten Raf Coomans en Eric Bervoets (Unizo Limburg) een reeks gespreksavonden met ondernemers op. 't Was de bedoeling om te overleggen met (...)   Lees het hele bericht
10 jaar UNIZO (2): Een breed netwerk |Foto 1|10 jaar UNIZO (2): Een breed netwerk |Foto 2|10 jaar UNIZO (2): Een breed netwerk |Foto 3|

Vanavond gezien

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 7 augustus 2017
Vanavond gezien
Vergroot foto
Vanavond is een luchtballon geland langs de spoorweg aan de Staintonstraat. Het sierlijke spektakel lokte heel wat belangstelling en onze fotograaf Marcel Gybels was er ook weer als de kippen bij.
Vanavond gezien |Foto 1|Vanavond gezien |Foto 2|Vanavond gezien |Foto 3|Vanavond gezien |Foto 4|

Vakantiegroeten uit Gran Canaria

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 7 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Gran Canaria
Vergroot foto
Jos Willems was op Gran Canaria en toont hier de de grootsheid van het vulkanisch landschap in de avondzon met Roque Nublo en Roque Bentayga.

Jeugdkampvandalisme en kippenhokbrand

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 7 augustus 2017
Jeugdkampvandalisme en kippenhokbrand
Vandalen hebben gisteravond toegeslagen in de lokalen van Jogem in Zolder waar een kamp aan de gang is. Ze hadden de kranen van de douches opengezet, de benedenverdieping had daardoor ook te kampen met wateroverlast. Omdat het terrein omheind en afgesloten is, bestaat het vermoeden dat de daders over de omheining gekropen zijn. Nog gisteravond heeft het gebrand in een kippenhok in de Beukenstraat. De brandweer kwam ter plaatse.

Werken op Vogelsancklaan van start

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 7 augustus 2017
Werken op Vogelsancklaan van start
Vergroot foto
Op de Vogelsancklaan zijn vandaag de werken in opdrachten van het Agentschap Wegen en Verkeer gestart. Het is de eerste bedoeling om de komende dagen het wegdek tussen de rotonde en de oprit naar Genk te vernieuwen. Daarna zal de belijning opnieuw aangebracht worden. Die zal ietwat anders lopen maar toch - en ondanks de carpoolparking bij afrit 27 en de misbruiken door vrachtwagens - zullen hier toch toch parkeerstroken behouden blijven. De werken zorgen uiteraard voor wat (...)   Lees het hele bericht
Werken op Vogelsancklaan van start |Foto 1|Werken op Vogelsancklaan van start |Foto 2|Werken op Vogelsancklaan van start |Foto 3|Werken op Vogelsancklaan van start |Foto 4|

Wie weet meer over 3 verdwenen pauwen?

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 7 augustus 2017
Wie weet meer over 3 verdwenen pauwen?
Vergroot foto
Bij Karel Gaethofs in de Champert zijn vorige week drie pauwen verdwenen, het gaat om vrouwtjes, hennen dus. Karel houdt al pauwen sinds zowat 45 jaar, is altijd gefascineerd geweest door die prachtige vogels. Ze zijn tam, eten uit de hand en gedragen zich als huisdieren. Ze worden tussen 30 en 35 jaar oud. De jongste jaren broeden ze dicht bij huis, in het bos, Karel moet hun nest beschermen tegen roofdieren met een imitatie-vuur.

"De jongen grootbrengen is niet makkelijk, (...)   Lees het hele bericht

Win vrijkaarten voor de N8 van Haecht

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 7 augustus 2017
Win vrijkaarten voor de N8 van Haecht
Vergroot foto
Zaterdag 12 en zondag 13 augustus heeft op het Sint-Willibrordusplein de 2de N8 van Haecht plaats. De cafébazen van het Themacafé, De Kring en de sporthal hebben daarvoor opnieuw de handen in elkaar geslagen. Zaterdagavond treden de coverband Eminens en Senterfold op. We hebben hier 3 x 2 vrijkaarten klaarliggen voor onze lezers. Laat ons voor morgenavond 20 uur weten welk biermerk de cafébazen verbindt in het minifestival dat ze organiseren. redactie[!]heusden-zolder.eu, met je naam en adres.

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (6)

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 7 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (6)
Vergroot foto
Een zicht op kasteel Meylandt, daarachter de populaire visvijver en verderop een vergezicht met daarin centraal de Mangelbeekvallei, die tegenwoordig als natuurreservaat wordt beheerd. (foto Kurt Vanvelk -Drone-Partner)

10 jaar UNIZO (1): Het Gulden Eikenblad

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 7 augustus 2017
10 jaar UNIZO (1): Het Gulden Eikenblad
Vergroot foto
UNIZO Heusden-Zolder organiseert voor het eerst de uitreiking van 'Het Gulden Eikenblad'. Deze award plaatst een persoon, een ondernemer, een bedrijf of vereniging in de kijker die een meerwaarde realiseerde voor de ondernemers van Heusden-Zolder. Iemand die zich op een creatieve, originele of innovatieve manier in de kijker heeft gewerkt of het ondernemen in Heusden zolder in het licht heeft gezet, gestimuleerd of een voorbeeld is geweest. De inwoners van Heusden-Zolder kunnen mee (...)   Lees het hele bericht

Win lekkers met vakantietips

De link naar het berichtNaar boven
Maandag 7 augustus 2017
Win lekkers met vakantietips
Vergroot foto
Wie denkt dat er geen beren zitten in Heusden-Zolder, die heeft het mis. Meer nog, er bestaat zelfs een heuse Berenwandeling. Waar vertrekt en eindigt die Berenwandeling? Stuur je antwoord uiterlijk op 16 augustus naar toerisme[!]heusden-zolder.be, je kunt geen beer maar wel een pakket met lekkers uit Heusden-Zolder winnen.

De Brombere zèr rêp op Eén

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 6 augustus 2017
De Brombere zèr rêp op Eén
Vandaag op Eén ook het weerbericht van Frank De Boosere gezien? Dat wordt steevast afgerond met een dialectzin die te maken heeft met het weer. Vandaag was het 'De brombere zèn rêp', de zin die uw Internetgazet vrijdag lanceerde. Zo zie je maar.

Zo kreeg Circuit Zolder toch nog Formule 1

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 6 augustus 2017
Zo kreeg Circuit Zolder toch nog Formule 1
Vergroot foto
Nostalgie troef dit weekend op Circuit Zolder waar de Historic Grand Prix plaats had. Naast allerlei races en parades, was de absolute blikvanger de confrontatie tussen oude formule 1 bolides. De liefhebbers herkenden meteen een aantal legendarische wagens, onder meer de vroegere wagen van Jacky Ickx. De uitslag was minder belangrijk, daarvoor waren uiteraard de verschillen tussen de wagens te groot.
Zo kreeg Circuit Zolder toch nog Formule 1 |Foto 1|Zo kreeg Circuit Zolder toch nog Formule 1 |Foto 2|Zo kreeg Circuit Zolder toch nog Formule 1 |Foto 3|Zo kreeg Circuit Zolder toch nog Formule 1 |Foto 4|

SK Heusden wint bekermatch

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 6 augustus 2017
SK Heusden wint bekermatch
In het voetbal heeft SK Heusden 06 met 3-2 van Habo Borgloon gewonnen. Het was een match in het kader van de beker van het gewest.

1100 mountainbikers voor Vredeseilanden

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 6 augustus 2017
1100 mountainbikers voor Vredeseilanden
Vergroot foto
De 4de 'Mountainbiketocht voor Vredeseilanden' was een succes. Liefst 1100 fietsers maakten een tocht door Heusden en Lummen en konden daarbij kiezen tussen trajecten van 37, 45, of 60 km. Initiatiefnemers An Kindermans en Maarten Verlinden kunnen tevreden terugblikken. Binnenkort vertrekken zijzelf naar de Kilimanjaro om daar met de fiets projecten van Vredeseilanden te bezoeken.

Inbraak op industrieterrein

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 6 augustus 2017
Inbraak op industrieterrein
Opnieuw een inbraak op het industrieterrein Zolder-Lummen. Daar werd gisteravond een inbraak in één van de bedrijven in de Industrieweg vastgesteld.

Buurtfeest in Vunder- en Neerjoutenstraat

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 6 augustus 2017
Buurtfeest in Vunder- en Neerjoutenstraat
Vergroot foto
Het straatcomité van de Vunder-en Neerjoutenstraat had voor het buurtfeest van dit jaar een nieuwe formule uitgedokterd. Het werd een geslaagd en lekker gebeuren, hoewel de weergoeden met regen en zelfs enig klank- en lichtspel stokken in de wielen probeerden te steken. Niemand liet het aan het hart komen. (foto's Ludo Vanherle)
Buurtfeest in Vunder- en Neerjoutenstraat |Foto 1|Buurtfeest in Vunder- en Neerjoutenstraat |Foto 2|Buurtfeest in Vunder- en Neerjoutenstraat |Foto 3|Buurtfeest in Vunder- en Neerjoutenstraat |Foto 4|

Vakantiegroeten uit Zweden

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 6 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Zweden
Vergroot foto
Hubert Cornelissen was met vakantie in Zweden. In Sigtuna, het oudste stadje van het land, zagen hij en zijn gezelschap een mooie regenboog.

Die ochtend aan de Sint-Janskapel ...

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 6 augustus 2017
Die ochtend aan de Sint-Janskapel ...
Vergroot foto
De Sint-Janskapel, een idyllisch plekje, een historische kapel in een beschermd natuurgebied. Een mooie zomerse ochtend met zonlicht tussen de bomen. En dan onderaan de heuvel, precies aan de ingang van het natuurgebied ... een vuilnisbelt. Buurtbewoners zijn verontwaardigd.
Die ochtend aan de Sint-Janskapel ... |Foto 1|

Auto ramt tuinmuur

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 6 augustus 2017
Auto ramt tuinmuur
Vergroot foto
GSM-gebruik kan uw rijgedrag beïnvloeden ... het is een slogan in de verkeerscampagnes maar de automobilist die in de Schootstraat langs de weg belandde, weet nu ook wat dat in de praktijk betekent. En helaas ook de bewoners van het huis waartoe de tuinmuur behoort. (foto Marcel Gybels)

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (5)

De link naar het berichtNaar boven
Zondag 6 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (5)
Vergroot foto
Er is nog veel werk te doen om domein Bovy in zijn vroegere glorie te herstellen, maar toch merk je ook vanuit de hoogte dat er al veel gebeurd is en het geheel er heel wat netter bij ligt. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Vakantiegroeten van aan de Staffelsee

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 5 augustus 2017
Vakantiegroeten van aan de Staffelsee
Vergroot foto
De vakantiefoto van Jos Coels komt van de fietstocht die hij samen met zijn drie broers naar Assisi ondernam. Met de Alpen in zicht - Am Staffelsee - hadden ze nog lachende gezichten en namen ze de tijd om te genieten van de mooie natuur, ook tijdens de in het totaal 13 ritten en 1892 km van Eversel tot aan de poort van Assisi.

Vandaag gezien

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 5 augustus 2017
Vandaag gezien
Vergroot foto
Als Jan Leijskens zijn macrolens even over het Bolderberge natuurschoon laat ronddwalen, dan is het resultaat altijd mooi en kleurrijk. Op de foto's hierrond een bruine waterjuffer, een libellelarve - waar de libelle ondertussen uitgekomen is -, rolklaver en een scharnierplant.
Vandaag gezien |Foto 1|Vandaag gezien |Foto 2|Vandaag gezien |Foto 3|Vandaag gezien |Foto 4|

Ferre Vanderhoydonck bij Belgian Lions U16

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 5 augustus 2017
Ferre Vanderhoydonck bij Belgian Lions U16
Vergroot foto
Ferre Vanderhoydonck van Zolder-Centrum is geselecteerd voor de nationale basketbalploeg Belgian Lions U16. Hij startte met basketten als 5-jarige kleuter bij KBBC Zolder. Daar speelde hij 5 seizoenen en kreeg de sport onder de knie. Na heel wat trainingskampen is de Belgische ploeg nu op vierdaagse stage in Finland als voorbereiding op het EK in Bulgarije. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 10 augustus om 15 uur onze tijd (16 uur in Sofia Bulgarije). Je kunt de wedstrijden van België volgen op het YouTube kanaal van de FIBA. Meer info over het verdere programma staat hier.
Ferre Vanderhoydonck bij Belgian Lions U16 |Foto 1|

De kijk van Richie

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 5 augustus 2017
De kijk van Richie
Vergroot foto
Speciaal voor de gouden paren ...

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (4)

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 5 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (4)
Vergroot foto
Het Helzoldstadion - waarvan de infrastructuur betere tijden heeft gekend - heeft een rijke geschiedenis met jaren nationaal voetbal. Op dit ogenblik is het vooral befaamd voor de internationale speedwaywedstrijden - de enige racetrack in ons land - terwijl er ook modelvliegers, duivenmelkers en hondenvrienden samenkomen. Spijtig genoeg worden die verenigingen te vaak geconfronteerd met vandalisme en diefstallen, konden we de drone er maar permanent in de lucht houden ... (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Mirakelspel: première schot in de roos

De link naar het berichtNaar boven
Zaterdag 5 augustus 2017
Mirakelspel: première schot in de roos
Vergroot foto
Een pak volk vrijdagavond voor de première van het Mirakelspel. Onder de toeschouwers een afvaardiging van het bisdom met onder meer bisschop Patrick Hoogmartens en ook verschillende leden van het gemeentebestuur. Het enthousiaste publiek werd getrakteerd op een totaalspektakel met veel acteurs en figuranten, levende dieren, gevechtsscènes, romantische taferelen, een vuurspuwer, ... Er werd druk nagepraat na de première en ook het boek ‘Het Heilig Sacrament van (...)   Lees het hele bericht
Mirakelspel: première schot in de roos |Foto 1|Mirakelspel: première schot in de roos |Foto 2|Mirakelspel: première schot in de roos |Foto 3|Mirakelspel: première schot in de roos |Foto 4|

De brombere zèn rêp

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 4 augustus 2017
De brombere zèn rêp
Vergroot foto
Anne wijers zèn de brombere rêp en ne boemkwakvors zit ternoa te kieke. Jaja, ook aan De Wijers is het duidelijk dat de braambessentijd is aangebroken, of die boomkikker ervan gaat smullen is maar zeer de vraag. (foto Marcel Gybels)

Vandaag gezien

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 4 augustus 2017
Vandaag gezien
Vergroot foto
Vergeet alle campagnes van Telenet en Proximus over 2 maanden gratis tv-kijken, in Hal aan de containers krijg je gewoon twee gratis tv's, zelfs zonder abonnement.

Historic: Circuit grabbelt in de oude doos

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 4 augustus 2017
Historic: Circuit grabbelt in de oude doos
Vergroot foto
Dit weekend is nostalgie troef op Circuit Zolder met de Historic Grand Prix. Eén van de blikvangers is de vierde manche van de Belgian Historic Cup met 4 wedstrijden over een half uur. Verder ook nog de Belgian Youngtimer Cup en Modena Motorsport - Ferrari F1. Bovendien zijn er legendarische Formule 1-wagens te spotten. De hoogdagen van de F1 in Zolder komen zo opnieuw tot leven. Er is een demo Historic Monoposto en als kers op de taart het eerste oldtimerevent ‘Concours d’ (...)   Lees het hele bericht

Geurhinder APL is nog niet weg

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 4 augustus 2017
Geurhinder APL is nog niet weg
Vergroot foto
Afgelopen dinsdag was er opnieuw sterke geurhinder van APL en dat meteen op de eerste dag na de bouwvakantie. Nochtans waren er de afgelopen weken maatregelen genomen zoals bijkomende ventilatoren om de temperatuur te verlagen. Woensdag is de installatie die de geur moet neutraliseren, verder afgesteld. Volgens schepen van milieu Lode Schops was er daardoor in de namiddag een lichte verbetering maar nog geen oplossing. "Er is nu afgesproken om zo snel mogelijk nieuwe grotere (...)   Lees het hele bericht

Vakantiegroeten uit China

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 4 augustus 2017
Vakantiegroeten uit China
Vergroot foto
Ineke Elsen trok met haar familie naar China en bezocht er onder meer Ningdu, de geboortestad van hun dochter. Van daaruit ging het naar verschillende buurdorpen en vanop de motor-taxi konden ze genieten van het uitzicht op lotusplantages en rijstvelden.

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (3)

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 4 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (3)
Vergroot foto
Het Domherenhof met in het midden het Domherenhuis werd in Zolder vroeger altijd het kasteeltje genoemd. Het herenhuis werd gebouwd in 1795 door de familie de Villenfagne van het kasteel van Vogelsanck van wie verschillende familieleden er 170 jaar woonden. De naam Domherenhuis is trouwens afgeleid van de eerste bewoner: baron Lambert de Villenfagne. Hij was domheer of kanunnik van het kapittel van de Sint-Lambertuskathedraal in Luik. Tussen 1976 en 1999 was het gebouw in handen van de (...)   Lees het hele bericht

Smakelijk uit de natuur

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 4 augustus 2017
Smakelijk uit de natuur
Vergroot foto
Michel Tumkiewicz vond een behoorlijke rijke oogst aan eekhoorntjesbrood en cantharellen of hanenkam, goed voor een smakelijke maaltijd.

Bad Arolsen opende zijn Viehmarkt

De link naar het berichtNaar boven
Vrijdag 4 augustus 2017
Bad Arolsen opende zijn Viehmarkt
Vergroot foto
In partnerstad Bad-Arolsen is de traditionele Viehmarkt officieel geopend. Die plechtigheid werd bijgewoond door een delegatie uit Heusden-Zolder. Zo werd ex-inwoner Jef Smets 'in audiëntie' ontvangen door de Vorst Wittekind von Waldeck und Pyrmont en door oud-burgemeester Welteke. De markt werd officieel geopend met drie kanonschoten en enkele toespraken. (foto's Roger Borgions)
Bad Arolsen opende zijn Viehmarkt |Foto 1|Bad Arolsen opende zijn Viehmarkt |Foto 2|Bad Arolsen opende zijn Viehmarkt |Foto 3|

Sunset in Heusden-Zolder

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 3 augustus 2017
Sunset in Heusden-Zolder
Vergroot foto
De wind is gaan liggen, de zon is onder, ook Heusden-Zolder kan gaan slapen tegen de achtergrond van een prachtige horizon. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

50 wandelaars op circuit

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 3 augustus 2017
50 wandelaars op circuit
Vergroot foto
De vzw Toerisme Heusden-Zolder mocht vandaag 50 bezoekers verwelkomen voor de wekelijkse rondleidingen op Circuit Zolder. Het ging om wandelaars uit 12 verschillende gemeenten die in twee groepen werden opgesplitst. (foto's Bert Rodiers)
50 wandelaars op circuit |Foto 1|50 wandelaars op circuit |Foto 2|50 wandelaars op circuit |Foto 3|50 wandelaars op circuit |Foto 4|

RP Products opent met verrassing

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 3 augustus 2017
RP Products opent met verrassing
Vergroot foto
Vanavond werd op de terreinen van FC Bolderberg de eerste ronde van het gemeentelijk voetbaltornooi gespeeld. RP Products versloeg FC Anadol met 3-2, VK Wieze Boys moest het onderspit delven tegen thuisploeg Bolderberg met 1-3 en dat was ook de uitslag in de partij tussen SK Heusden 06 en KVV Heusden-Zolder. Volgende donderdagavond is er de tweede speeldag. (meer foto's Yves Maex)
RP Products opent met verrassing |Foto 1|RP Products opent met verrassing |Foto 2|RP Products opent met verrassing |Foto 3|RP Products opent met verrassing |Foto 4|

Oud en nieuw door elkaar

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 3 augustus 2017
Oud en nieuw door elkaar
Vergroot foto
Oude en nieuwe bolides reden vandaag door elkaar op Circuit Zolder, want naast de klassieke trainingen werd er ook al volop warm gereden voor de historic races in het weekend. (foto's Marcel Gybels)
Oud en nieuw door elkaar |Foto 1|Oud en nieuw door elkaar |Foto 2|Oud en nieuw door elkaar |Foto 3|Oud en nieuw door elkaar |Foto 4|

Vogelsancklaan wordt volgende week vernieuwd

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 3 augustus 2017
Vogelsancklaan wordt volgende week vernieuwd
We meldden al eerder dat de Vogelsancklaan een opknapbeurt zou krijgen, nu maandag starten de werkzaamheden. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat de N72 tussen het kruispunt met Boekterheide en de oprit richting Genk aanpakken. Dat gebeurt in 2 fases. Vanaf maandagochtend 7 augustus tot en met donderdag 10 augustus wordt de zone tussen beide opritten - de brug - vernieuwd. Het verkeer kan dan in beide richtingen over versmalde rijstroken rijden. Tijdens de nachten van donderdag (10/08) op (...)   Lees het hele bericht

Een sfeerfilmpje van het Mirakelspel

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 3 augustus 2017
Een sfeerfilmpje van het Mirakelspel
Vergroot foto
We hebben het de afgelopen dagen al verschillende keren gehad over het Mirakelspel. Radio 2 Limburg maakte er ondertussen ook een reportage samen met een leuk filmpje waarop je een aantal fragmenten 'bewegend' kunt bekijken en zo de sfeer kunt opsnuiven. Klik op de Facebookpagina van Radio 2 Limburg.

Wie weet waar de KAJ-vlag is gebleven?

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 3 augustus 2017
Wie weet waar de KAJ-vlag is gebleven?
Vergroot foto
In de aanloop naar een viering met de 'Kajotters en Kajotsters' zijn dorpsraad Heusden, de Geschied- en Heemkundige Kring en de KWB op zoek naar de originele vlag van de Heusdense KAJ. Hier op de foto wordt ze getoond door Juul Daniëls en Bert Reynders. Wie weet waar de vlag verzeild is geraakt? Geef een seintje aan redactie[!]heusden-zolder.eu.

Oplichters blijven naam banken misbruiken

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 3 augustus 2017
Verschillende inwoners van Heusden-Zolder hebben nu weer een mail ontvangen zogenaamd van Argenta-bank in verband met een nieuwe digipas die zou ingevoerd worden. Zoals steeds gaat het hier om een poging om aan bankklanten hun gegevens te komen en vervolgens de rekening te plunderen. Hoewel er nog altijd mensen blijven intrappen, hameren de banken erop dat zijzelf nooit via die weg communiceren. Niet op reageren dus, en de mail deleten.

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (2)

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 3 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (2)
Vergroot foto
Het Woutershof in Zolder-Centrum waar het Heemkundig Museum is ondergebracht. Het gebouw is een voormalige pastorie. Het huis zelf is in 1742 gebouwd, de twee tiendenschuren links en rechts zijn twee jaar later opgetrokken in opdracht van de abij van Averbode. Tot 1815 duidde de Norbertijnenabdij immers telkens één van haar paters aan als priester in Zolder. Tot 1973 is het gebouw gebruikt als pastorij, een jaar later mocht de heemkundige kring haar intrek nemen. Links ligt het sportcomplex van Zolder-Centrum, voorlopig behoort dat nog niet tot de geschiedenis. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Wat vind jij van de sport in Heusden-Zolder?

De link naar het berichtNaar boven
Donderdag 3 augustus 2017
Wat vind jij van de sport in Heusden-Zolder?
Vergroot foto
De sportraad van Heusden-Zolder vraagt zich af of hij goed bezig is en gaat daarvoor te rade bij de sportbeoefenaars zelf. Daarom is een enquête opgesteld om bij de sporter te horen of hij/zij voldoende aan zijn/haar trekken komt, of er voldoende informatie is of ze weten bij wie ze terechtkunnen met hun vragen, ... Er zijn drie verschillende vragenlijsten opgemaakt: voor sportclubs, voor leden van sportclubs en voor niet-leden of niet-georganiseerde sporters. Ze kunnen de vragenlijsten online invullen, het duurt ongeveer 10 minuten. Invullen kan nog tot 30 september, dan wordt alles geïnventariseerd.

KBM bouwt voor alleenstaanden en kleine gezinnen

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 2 augustus 2017
KBM bouwt voor alleenstaanden en kleine gezinnen
Vergroot foto
KBM Beringen verhuurt als sociale huisvestingsmaatschappij momenteel 3565 sociale woningen in West-Limburg. De nood aan bijkomende sociale woningen is groot. Bij de KBM staan meer dan 4000 kandidaten op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Daarom worden momenteel een 100-tal huizen en appartementen gebouwd in Heusden-Zolder, Beringen-Mijn en Leopoldsburg, in Ham is een project vorige maand afgewerkt. De vraag is het grootst vanuit groepen als alleenstaanden en kleine gezinnen. De nieuwe woningen worden dan ook vooral voor die groepen gebouwd. Dat is ook het geval voor de 29 appartementen die in Boekt op stapel staan.

Prijzen wachten op mooie vakantiefoto's

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 2 augustus 2017
Prijzen wachten op mooie vakantiefoto's
Vergroot foto
De vakantie is halfweg en heel wat mensen zijn op reis, anderen zijn ondertussen teruggekeerd van al dan niet exotische bestemmingen. De hoogste tijd om je vakantiefoto's in te sturen en kans te maken op een sauna-arrangement van Wellux, steengrillen in Den Lavaar, korfjes streekspecialiteiten en een exclusief bierassortiment van de Heusdense brouwer Enigma. Foto's van voldoende kwaliteit en in landscape (liggend) insturen naar redactie[!]heusden-zolder.eu met je naam en adres.

Vakantiegroeten uit Diksmuide

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 2 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Diksmuide
Vergroot foto
Vakantiebeelden hoeven niet altijd hoezee en hoera te zijn. De familie Bosmans bezocht de IJzertoren in Diksmuide , in een 'gepast' druilerig weer. Deze foto is van bovenop de toren gemaakt met voorin de Paxpoort, daarachter de IJzer met haven of Portus Dixmuda en erachter het centrum van Diksmuide dat zwaar getroffen werd tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Puzzelstukjes Mirakelspel vallen in elkaar

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 2 augustus 2017
Puzzelstukjes Mirakelspel vallen in elkaar
Vergroot foto
Op enkele dagen voor de première van het Mirakelspel vallen alle puzzelstukjes mooi in elkaar: de acteurs, de figuranten, licht en geluid, decor, ... Regisseur Bregje Beckers heeft haar troepen duidelijk in de hand, iedereen leeft zich ten volle in in zijn of haar rol.  (foto's T. Kenis)
Puzzelstukjes Mirakelspel vallen in elkaar |Foto 1|Puzzelstukjes Mirakelspel vallen in elkaar |Foto 2|Puzzelstukjes Mirakelspel vallen in elkaar |Foto 3|Puzzelstukjes Mirakelspel vallen in elkaar |Foto 4|

Patiëntje van SFZ met helicopter opgehaald

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 2 augustus 2017
Patiëntje van SFZ met helicopter opgehaald
Vergroot foto
Een niet-alledaags ziekentransport deze namiddag aan het Sint-Franciskusziekenhuis. Een medische helicopter kwam een jong patiëntje ophalen wiens gezondheidtoestand zo ernstig is dat het naar een universitair ziekenhuis moest overgebracht worden. De helicopter landde daarvoor op de personeelsparking.

Pijltjes wijzen het spoor van de Theux

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 2 augustus 2017
Pijltjes wijzen het spoor van de Theux
Vergroot foto
Enkele aandachtige passanten hebben aan het Sint-Willibrordusplein het gele paaltje met het pijltje en 'start' opgemerkt. Elders in Heusden staan nog van die gele pijlen. Waarheen leidt ons dit? Het gaat om de Graaf de Theuxwandeling, die start aan het Sint-Willibrordusplein, vlak bij het grafmonument van de familie de Theux dus en leidt via de Mangelbeekvallei naar kasteel Meylandt - de woonplaats van de familie de Theux- en weer terug. De wandeling is in het totaal 6,5 km lang en (...)   Lees het hele bericht
Pijltjes wijzen het spoor van de Theux |Foto 1|Pijltjes wijzen het spoor van de Theux |Foto 2|

Gemeentelijk voetbaltornooi over 3 speeldagen

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 2 augustus 2017
Gemeentelijk voetbaltornooi over 3 speeldagen
Het gemeentelijk voetbaltornooi wordt dit jaar op de terreinen van FC Bolderberg gespeeld en het is uitgesmeerd over drie speeldagen. Er nemen 6 ploegen deel, de 4 uit de competitie van de Belgische Voetbalbond en de 2 uit het bedrijfsvoetbal. De eerste twee speeldagen worden partijen van 2 x 25 minuten betwist. Morgen om 18u30 is er RP Products-FC Anadol, om 19u35 VK Wieze Boys-Bolderberg FC en om 20u40 SK Heusden 06-KVV Heusden-Zolder. Donderdag 10 augustus om 18u30 speelt KVV (...)   Lees het hele bericht

Heusden-Zolder vanuit de hoogte (1)

De link naar het berichtNaar boven
Woensdag 2 augustus 2017
Heusden-Zolder vanuit de hoogte (1)
Vergroot foto
Een beeld op een deel van De Schacht en de beschermde gebouwen. Hier starten over twee weken de werkzaamheden voor het nieuwe cultuurcentrum en zo zal het beeld van het Marktplein aanzienlijk veranderen in minder dan twee jaar. (foto Kurt Vanvelk - Drone-Partner)

Werkloosheid vorige maand flink gestegen

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 1 augustus 2017
Werkloosheid vorige maand flink gestegen
Heusden-Zolder telde op 31 juli 1101 werklozen, dat zijn er liefst 175 meer dan einde juni. Ook in de rest van het land stijgt de werkloosheid, dat heeft wellicht te maken met de schoolverlaters van vorig jaar wiens wachttijd van 12 maanden is verstreken. Nochtans is op jaarbasis een daling van 3,2 %. In Heusden-Zolder is nu 7,6 % van de beroepsbevolking werkloos. Deze gemeente zit nu opnieuw boven het Limburgse (7,5 %) en Vlaamse (7,4 %) gemiddelde. In vergelijking met een jaar geleden zijn de vrouwelijke werklozen bij ons in de meerderheid: 558 ten opzichte van 543 vrouwen.

Vanavond gezien

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 1 augustus 2017
Vanavond gezien
Vergroot foto
Het weerkaatste licht van de ondergaande zon wierp een bruinige schijn over de maan. (foto Marcel Gybels)

Een gedicht over het Mirakel van Viversel

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 1 augustus 2017
Het hele gebeuren rond de herdenking van de 700ste verjaardag van het Mirakel van de bloedende hostie en de opvoering van het Mirakelspel beroert velen in Viversel. Maarten Beylemans schreef er een gedicht over en zet daarmee het openlucht spektakel en de processie nog meer in de kijker.
Een gedicht over het Mirakel van Viversel |Foto 1|

Vakantiegroeten uit Cauteret

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 1 augustus 2017
Vakantiegroeten uit Cauteret
Vergroot foto
Hannes Perilleux maakte deze foto terwijl hij met zijn familie op vakantie was in de buurt van Cauteret in de Franse Pyreneeën.

Problemen bij het vangen van een hond

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 1 augustus 2017
Problemen bij het vangen van een hond
In de Kapelstraat werd een loslopende hond gesignaleerd. De hondenvanger werd erbij geroepen. Een dame uit de buurt stak een handje toe, maar zij liep bij het vangen van de hond wat schaafwonden op en ook haar bloes was stuk. De hond werd gevangen, de politie deed de vaststellingen.

Mirakelspel: nu de techniek nog afwerken

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 1 augustus 2017
Mirakelspel: nu de techniek nog afwerken
Vergroot foto
De laatste loodjes wegen het zwaarst ... terwijl iedereen van de 138 acteurs en figuranten van het Mirakelspel het spel door en door kent, moet nu op technisch vlak nog alles op punt worden gezet. Zo is gisteravond samen met de technische mensen het licht geoptimaliseerd, straks wordt het geluid aangepakt en morgen word dan nog eens een globale doorloop gedaan. Ondertussen is de kaartenverkoop in een stroomversnelling gekomen. De 14de is bijna uitverkocht, snel kaarten reserveren is de boodschap. (foto's Georgy Auwerx)
Mirakelspel: nu de techniek nog afwerken |Foto 1|Mirakelspel: nu de techniek nog afwerken |Foto 2|Mirakelspel: nu de techniek nog afwerken |Foto 3|Mirakelspel: nu de techniek nog afwerken |Foto 4|

Man uit Koolmijnlaan blijft in de cel

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 1 augustus 2017
Man uit Koolmijnlaan blijft in de cel
Vergroot foto
De man die zondag in zijn woning in de Koolmijnlaan is gearresteerd tijdens de grote politie-actie blijft in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Zijn kompaan, die bij hem was op dat ogenblik, is vrij onder voorwaarden. Het bleek dat de twee bij een achtervolging hadden geschoten op een auto met daarin een man, een vrouw en kinderen. De kompaan wilde wellicht zijn ex-vrouw treffen via de kinderen, in een nogal ingewikkeld relationeel conflict. Daarbij was al eerder sprake van intimidatie en bedreiging. De man uit de Koolmijnlaan - iemand van Griekse afkomst - was al gekend bij politie en gerecht, voor drugsfeiten en hij schuwt blijkbaar ook het wapengebruik niet. Later moet hij voor de raadkamer verschijnen.

Bert Wouters en Ruben Winderickx de snelsten

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 1 augustus 2017
Bert Wouters en Ruben Winderickx de snelsten
Vergroot foto
Liefst 130 lopers namen in Eversel de start van de 5,3 km en voorin werd er een strak tempo op nagehouden. Aan de meet had Bert Wouters 20" voorsprong op Bram Eeckhout en 35" op Ronny Fillee. Anne-Sophie Slegers was de eerste dame, 16de op 2'26" van de winnaar bij de mannen. Tweede vrouw was Janne Truyers en derde Marleen Reijnkens. En ook een gigantisch succes voor de 10 km die 170 deelnemers mocht verwelkomen. Daar was het Ruben Winderickx die met 33:26 een scherpe tijd liet afklokken, hij had (...)   Lees het hele bericht
Bert Wouters en Ruben Winderickx de snelsten |Foto 1|Bert Wouters en Ruben Winderickx de snelsten |Foto 2|Bert Wouters en Ruben Winderickx de snelsten |Foto 3|Bert Wouters en Ruben Winderickx de snelsten |Foto 4|

54 jongeren streden om de zege

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 1 augustus 2017
54 jongeren streden om de zege
Vergroot foto
De Midzomerjogging in Eversel is niet alleen populair bij de lopers, het evenement lokt ook ieder jaar heel wat toeschouwers. Zo'n avondlijke loop door een centrum is natuurlijk altijd wat apart en sfeervol. Bij de jongsten waren er liefst 54 deelnemers voor de 1 km. William Van Triest was de snelste van het hele pak en dus ook winnaar bij de jongens vanaf 8 jaar, tweede in de algemene uitslag werd ... Anniek Van Triest en dus winnaar bij de meisjes vanaf 8 jaar. Luca Soefers was de snelste bij de jongens tot 7 jaar, en in diezelfde categorie bij de meisjes was Roos Van Gorp de rapste. (meer foto's van Rudi Rykers)
(alle uitslagen)

54 jongeren streden om de zege |Foto 1|54 jongeren streden om de zege |Foto 2|54 jongeren streden om de zege |Foto 3|

Kurt Vanvelk toont Heusden-Zolder vanuit de hoogte

De link naar het berichtNaar boven
Dinsdag 1 augustus 2017
Kurt Vanvelk toont Heusden-Zolder vanuit de hoogte
Vergroot foto
In het eerste deel van augustus brengt de Internetgazet een exclusieve reeks met luchtbeelden van Heusden-Zolder. De luchtfoto's zijn gemaakt met een drone vanop maximaal 40 meter hoogte door Kurt Vanvelk van Drone-Partner, maar ze geven een uniek beeld. Kurt behaalde als eerste in Heusden-Zolder een brevet als Klasse 1-piloot, om drones - tot 150 kg - voor professionele doeleinden te gebruiken. Want hoewel drones momenteel een hype vormen, zijn er strikte voorschriften die cowboypraktijken aan (...)   Lees het hele bericht
Legende
printiconPrintversie van het bericht (naar keuze met of zonder eventuele foto) *
mailiconMail het artikel naar een kennis door zijn of haar mailadres op te geven *
permaiconDe link naar het artikel, handig voor een bladwijzer of om naartoe te linken
topiconNaar het eerste bericht bovenaan springen
starticonInternetgazet als startpagina instellen (enkel Internet Explorer) *
vergrooticonVerander de lettergrootte van de tekst, de keuze wordt onthouden *  **
favorieteniconDe pagina waarop u zich bevindt, toevoegen aan uw favorieten (klik favorietenicon ) of toevoegen aan uw online favorieten (de andere icoontjes) *
(*) Javascript moet aan staan in uw browser (is de standaardinstelling)
(**) Uw browser moet cookies accepteren (is de standaardinstelling)
Startpagina
Lettergrootte
Felicitaties & wensen
26/11
Voor: KREABO Toneelgroep
Van: Alice en Jacqueline Meynen en cupers
Proficiat aan toneelgroep kreabo uit Boekt bij hun 40 jarig bestaan en hun zeer geslaagd stuk van dit jaar nu Anateuka ook voor al de auteurs het was een fijne avond en dank voor de traktatie in de school Alice en Jacqueline
23/8
Voor: Maria Claes
Van: Jean Peeters
Van harte een gelukkige verjaardag gewenst.
28/5
Voor: Mady Celis
Van: Heidi Eggen
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een super leuke dag van. 29/05
7/4
Voor: Willy en Simonne Hody-Aerts
Van: Nathalie Hody
op 10 april 2018, zijn jullie 50 jaar getrouwd!! een dikke proficiat !! Nog vele mooie jaren samen!