Cookies & privacy

1. Cookies

1.1. Overzicht van cookies die we gebruiken

Zoals de meeste andere websites, plaatst ook www.heusden-zolder.eu cookies op uw computer voor de goede werking van de website, om te meten hoeveel surfers onze site bezoeken en om advertenties op maat te tonen.

 • We gebruiken bijvoorbeeld functionele cookies als u een zoekertje of evenement toevoegt. Elke tussenstap wordt even bewaard, zodat het formulier makkelijker in te vullen is en u bij een vergissing een stap terug kunt gaan, zonder opnieuw alles te moeten invullen. Deze cookie wordt vanzelf weer verwijderd op het einde van uw bezoek.
 • Verder plaatsen derden analytische cookies op onze site: om het aantal bezoekers te meten, bijvoorbeeld welke artikels populair zijn, of met welke trefwoorden surfers onze site vinden. Daartoe gebruiken we Google Analytics. We hebben met een aantal privacy-vriendelijke instellingen ervoor gezorgd dat geen persoonsgegevens over u bewaard of gebruikt worden. De IP-adressen zijn bijvoorbeeld afgeschermd en Google Analytics heeft geen toestemming om de statistieken voor andere doeleinden te gebruiken - dus ook niet in combinatie met de advertenties van Google Ads (zie volgend puntje).
 • Tot slot plaatsen derden ook tracking cookies als u onze site bezoekt. Om de kosten van de site te dekken, hebben we bovenaan in de hoofding advertentieruimte beschikbaar gesteld aan het advertentienetwerk van Google. Natuurlijk plaatst Google Ads liefst advertenties die interessant zijn voor u, dus als u eerder een webshop bezocht, ziet u mogelijk een advertentie van deze webshop verschijnen op de Internetgazet Heusden-Zolder. Deze tracking cookies kunt u makkelijk blokkeren als u dat wenst, zie hieronder.

1.2. Tracking cookies blokkeren

Krijgt u liever geen advertenties op maat, kunt u de tracking cookies van Google Ads en zijn partners makkelijk blokkeren door dat aan te geven op onderstaande link:

Schakel het personaliseren uit en u ziet geen gepersonaliseerde advertenties meer (evenmin op andere sites die Google Ads gebruiken). U ziet dan enkel nog algemene advertenties omdat Google Ads uw interesses niet mag bijhouden en bijvoorbeeld niet weet welke webshop u bezocht heeft.

2. Privacy en persoonsgegevens 

We hechten bijzondere waarde uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder leest u hoe wij omgaan met deze gegevens. Uiteraard houden we ons aan de wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel afgekort tot AVG of GDPR, van het Engelse General Data Protection Regulation). Dit houdt in dat wij :

 • zo weinig mogelijk data verzamelen en de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel wat strikt nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
 • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent de persoonsgegevens.

Mocht u na het doornemen van deze pagina nog vragen hebben, neem dan zeker contact met ons op:

 • mail: gdpr[!]heusden-zolder.eu
 • telefoon: 0475 42 48 18
 • schriftelijk: Reponews vof, Geenrijt 21 1, 3550 Heusden  

2.1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van onze lezers worden door Reponews vof verwerkt om:

 • te kunnen nagaan wie ons welke info heeft verstrekt (broncontrole), bijvoorbeeld als u nieuws meldt;
 • eventueel contact te kunnen opnemen bij onduidelijkheden, bijvoorbeeld als u een evenement toevoegt;
 • surfers toe te laten u te contacteren in verband met uw zoekertje;
 • technische problemen op te sporen of sporen van hackers te traceren

2.2. Welke gegevens verwerken we?

 • We bewaren uw gegevens gedurende zeer korte tijd wanneer u nieuws meldt (uw naam, meestal ook mailadres en soms telefoon en/of adres).
 • We bewaren uw mailadres en uw IP-adres (de "nummerplaat" van uw internetverbinding) wanneer u een zoekertje toevoegt. Enkel het mailadres is zichtbaar voor de surfers, maar we hebben maatregelen genomen opdat robots niet zomaar de mailadressen kunnen inventariseren (het adres isobfuscated middels Javascript).
 • Wanneer u een evenement toevoegt, bewaren we naast uw e-mail ook uw adres. Enkel het laatste is zichtbaar op de site om te tonen waar een evenement plaatsheeft.
 • Het logboek op de server houdt technische gegevens bij (zoals het IP, opgevraagde pagina’s & bestanden, browsertype, tijdstip, statuscode) met als doel fouten te kunnen opsporen of activiteiten van hackers te kunnen nagaan.

2.3. Opslag van gegevens

We bewaren de gegevens zo kort mogelijk, soms echter wat langer:

 • Kalenderitems die voorbij zijn, blijven toch 7 dagen bewaard om eventuele fouten te kunnen traceren.
 • Zoekertjes die verwijderd zijn en dus niet meer op de site verschijnen, worden toch nog 1 jaar bewaard om eventuele fraude (oplichting of heling) te kunnen opsporen.
 • De log-bestanden van de server blijven 1 jaar bewaard: dit laat ons toe technische problemen te onderzoeken of de sporen van hackers na te gaan.
 • We maken 2 keer per dag een back-up van de site om bij een panne zo weinig mogelijk gegevens te verliezen, deze back-up wordt 7 dagen bewaard.

2.4. Beveiliging van de gegevens

Uiteraard beveiligen we persoonsgegevens:

 • servers en computers zijn voorzien van een legaal besturingssysteem dat up-to-date gehouden wordt, evenals van antivirussoftware en een firewall opdat onbevoegden zich niet zomaar toegang kunnen verschaffen, bijvoorbeeld middels een niet gedicht lek in het besturingssysteem;
 • alle servers en computers zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee zorgvuldig omgesprongen moet worden, bovendien zijn de toegangsrechten zoveel mogelijk beperkt: een redacteur heeft bijvoorbeeld geen toegang tot de server of database;
 • redacteurs en serverbeheerders zijn verplicht tot geheimhouding en de serverbeheerder mag ook bij het opsporen van fouten niet onnodig persoonlijke gegevens lezen of opslaan.

2.5. Uw rechten

U heeft recht op inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u bijhouden, via het hogervermeld adres kunt u ons contacteren. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven uw verzoek, om zeker te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.  

2.6 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via hogevermeld adres. Is het antwoord onbevredigend, kunt u zich ook wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit: G.B.A. Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be vindt ook u een invulformulier om uw klacht makkelijk over te maken.  

2.7. Wijziging privacyverklaring

Reponews vof kan de privacyverklaring steeds wijzigen. We hebben deze opgesteld naar goed vermogen. Aanvullingen of suggesties ter vervolmaking zijn welkom! Laatste wijziging: 22/04/2018.