Lay-out zonder grafische opsmuk voor printers

Wandelaarskapelletje is verdwenen

Dinsdag 14 november 2017

Het wandelaarskapelletje in de bossen Van Soest nabij het Speelhuisje is verdwenen. In mei (foto onder), bij de traditionele rondgang van de Geschied- en Heemkundige Kring stond het er nog en was het zelfs versierd door buurtbewoners. Het is niet duidelijk of het ten prooi is gevallen aan dieven of vandalen.