Lay-out zonder grafische opsmuk voor printers

52 kinderen kregen verenigingssteun

Dinsdag 05 december 2017

Heusden-Zolder is een gemeente met vele vrijetijdsmogelijkheden en heel wat verenigingen. Toch is het niet voor iedereen evident om te kinderen lid te maken van een sportclub of cultuurvereniging. Er zijn immers de lidgelden en materiaalkosten die soms kunnen oplopen. Daarom heeft de gemeente al twee jaar een fonds sport, spel en cultuur en dat in samenwerking met de verenigingen. Wie er nood aan heeft, kan een beroep doen op dat fonds voor een tussenkomst in het inschrijvingsgeld, verzekering en de kampkosten van een jeugd-, sport- of cultuurvereniging. Zo hebben het afgelopen jaar al 52 kinderen kunnen deelnemen aan een vereniging. Meer info op aap.heusden-zolder.be