Over deze site

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen om een bericht of foto naar heusden-zolder.eu door te sturen?

 • U mailt ze door naar redactie [!] heusden-zolder.eu. Wanneer de foto’s mooi zijn en/of de berichten interessant dan komen ze op de site. Wel enkel materiaal doorsturen dat van u is, dus bijvoorbeeld geen foto's van andere sites.

Worden alle mededelingen geplaatst?

 • Dat hangt af van de nieuwswaarde, de actualiteit en de inhoud.


Worden alle foto’s geplaatst?

 • Dat is eveneens hier afhankelijk van de actualiteit en de inhoud, de kwaliteit van de foto moet ook goed zijn.


Vernemen wij waarom een bericht of foto niet geplaatst werd?

 • Wij proberen altijd een antwoord te geven als we een bericht of foto al dan niet brengen. Het is soms een heksenketel op de redactie, dus we verontschuldigen ons alvast als dat niet meteen lukt.


Mag een bericht of een foto van heusden-zolder.eu worden overgenomen?

 • Berichten: hieruit mag uitsluitend worden geciteerd, met een maximum van 1/10e van het bericht. De bron - in casu heusden-zolder.eu - moet correct en volledig worden vermeld. Hier leest  u meer over correct citeren, plagiaat en fraude.
 • Foto's mogen in geen geval worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Inzake het overnemen van teksten en/of foto's zonder toestemming hanteren wij een nultolerantie.


Is heusden-zolder.eu een nieuwssite of een dorpssite?

 • Beide. We geven zowel het nieuws uit de gemeenten als kleinschalige berichten uit het dorpsleven.

Is heusden-zolder.eu een gemeentelijke website?

 • Neen, heusden-zolder.eu is een volledig onafhankelijk initiatief.

Kunnen jullie ook mijn website of die van mijn vereniging maken?
 • Neen, we bouwen geen websites; de onze hebben we laten programmeren door de Webstylers.

Privacy

 • Om de persoonlijke levenssfeer van de consument te beschermen werd er op 8 december 1992 in België een wet gestemd. U kunt deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be. Hij is conform het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 11 december 1998. heusden-zolder.eu respecteert de privacy van de bezoekers van de site en van zijn klanten. Internetgazet verstuurt geen ongewenste mails en legt op basis van opgegeven mailadressen geen bestanden aan voor commerciële doeleinden. Dat de IP-nummers van sommige bezoekers opgeslagen worden – het gaat om surfers die gebruik maken van de rubrieken “felicitaties en wensen” of “zoekertjes” - heeft te maken met onze zorg om een correcte afhandeling van de boodschappen in die rubrieken.

Disclaimer

 • De redactie heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. heusden-zolder.eu waarborgt echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is en sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
 • heusden-zolder.eu respecteert de geldende wetgeving omtrent intellectuele, industriële en andere rechten van derden. De redactie spant zich er naar behoren voor in om te verifiëren van wie bepaalde informatie afkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie door heusden-zolder.eu. Indien u ondanks deze inspanningen van de redactie meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van door heusden-zolder.eu gebruikte informatie, dan kunt u contact opnemen met de redactie; 
 • De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. heusden-zolder.eu heeft geen zeggenschap over deze websites en bijgevolg is heusden-zolder.eu niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites;
 • heusden-zolder.eu mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of pagina's verwijderen, met of zonder voorafgaande verwittiging. heusden-zolder.eu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.