100 jaar KVLV Heusden (1)

100 jaar KVLV Heusden (1)

Een groot deel van het jaarboek én de tentoonstelling van de Geschied- en Heemkundige Kring Heusden is gewijd aan 100 jaar KVLV. Om eens een stevig contrast te schetsen: boven een foto van het feest van de Boerinnenbond omstreeks 1930 en onder het KVLV-bestuur van 2017.37062