100 jaar KVLV Heusden (4)

100 jaar KVLV Heusden (4)

Op de boerenmarkt ten voordele van 11.11.11 op het Sint-Willibrordusplein in 1994 maakte de KVLV haar vroegere naam als boerinnenbond nog eens opnieuw actueel.37085