11-novemberviering gebeurt in beperkte kring

11-novemberviering gebeurt in beperkte kring

De 11-novemberviering zal uiteraard ook anders verlopen dan andere jaren. Het gemeentebestuur houdt eraan om de slachtoffers van beide Wereldoorlogen en buitenlandse missies te herdenken, zij het  in zeer beperkte kring. Om 10 uur worden kransen neergelegd aan het monument in Heusden en om 10.30 uur in Zolder. Daarbij zal van elke vereniging die een krans neerlegt, één afgevaardigde aanwezig zijn, samen met het schepencollege. Voor de rest zijn er geen toespraken, geen eucharistieviering en uiteraard ook geen receptie gepland. 66405