180 behoeftigen op Feest van de Vrede

180 behoeftigen op Feest van de Vrede

Tientallen vrijwilligers van Sint-Vincentius waren vanavond druk in de weer. In de cafetaria en de keuken van het Sint-Franciscuscollege bereidden ze een feestmaal voor 180 mensen die uitgenodigd waren door de vereniging die zich inzet voor de armen. Op dit Feest van de Vrede worden mensen uit alle culturen verenigd voor een gezellige avond. Ze werden eerst toegesproken door pastoor Guido Dewaegeneere, OCMW-voorzitter Elke Gijbels en schepen van armoedebestrijding Funda Oru. Een fluittiste zorgde voor de sfeer, achteraf kregen de kinderen nog een pakje mee. Sint-Vincentiusvoorzitter Jef Aerts maakte de bedenking dat het aantal behoeftigen blijft toenemen, niet alleen aan de feestdis, maar heel het jaar door hebben mensen problemen om aan hun basisbehoeften te voldoen. Vooral veel kinderen dreigen daar de dupe van te worden. Voor Sint-Vincentius wordt het ook alsmaar moeilijker, niet zozeer om de nodige goederen bij elkaar te krijgen, maar vooral om de eigen huisvesting te betalen en te onderhouden.18091