19 are meer gemeentegrond

19 are meer gemeentegrond

Het gemeentelijk patrimonium wordt een beetje groter. Het Sint-Barbaraplein was namelijk nog eigendom van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen. Het wordt gratis overgedragen aan de gemeente en dus ingelijfd bij het openbaar domein, zoals dat officieel heet. Dat openbaar domein is daarmee 19 are groter.38533