19 vandalen opgepakt tijdens carnavalstoet

19 vandalen opgepakt tijdens carnavalstoet

De politie heeft een evaluatie gemaakt van de verkeersmaatregelen bij de carnavalstoet. 10 bestuurders negeerden het parkeerverbod in de straten van het parcours en op het plein van vorming en ontbinding. Negen personen konden worden verwittigd om hun auto te verplaatsen. Eén wagen moest worden getakeld. Het nieuwe gedeelte van het parcours van de stoet werd gunstig beoordeeld. Voorts werden 19 jongeren bestuurlijk aangehouden. Ze pleegden baldadigheden in de omgeving van bibliotheek en OCMW. Fouillering van de vandalen leverde één boksbeugel op, één teaser, bommetjes, eieren en scheerschuim.In de marge van de stoet werd een bestuurster staande gehouden die reed tijdens haar rijverbod. De vrouw gedroeg zich weerspannig. Ook haar zoon gedroeg zich weerspannig tegen de politie, beiden zijn op bevel van het parket gearresteerd.24349