20 jaar na de mijnsluiting (7)

20 jaar na de mijnsluiting (7)

In de beginjaren zag de koolput er nogal wat anders uit.11536