3 weken om vuilniszakken af te halen

3 weken om vuilniszakken af te halen

Wie zijn huisvuilzakken nog niet heeft afgehaald, heeft daarvoor nog een drietal weken de tijd. Vanmorgen hadden nog iets meer dan 1000 gezinnen hun zakken niet afgehaald, dat is bijna 8,5 % van het totaal. Iedereen heeft daarvoor nog de tijd tot 24 december, dan gaan de deuren van het gemeentehuis dicht voor dit jaar en vervalt het tegoed. Vanaf 10 februari worden de nieuwe zakken verdeeld in de dorpskernen.17863