6,4 % zit zonder werk in Heusden-Zolder

6,4 % zit zonder werk in Heusden-Zolder

968 inwoners van Heusden-Zolder stonden eind januari op de werkloosheidslijst van de VDAB, dat zijn er 20 of 2 % minder dan een jaar eerder. In vergelijking met eind december 2019 zijn er 54 werklozen bijgekomen. 6,4 % van onze beroepsbevolking zit nu zonder job, in Limburg is dat 6,0 % en in Vlaanderen 5,9 %. Als we de cijfers op wijkniveau analyseren dan spant Berkenbos de kroon met 129 werklozen, voor Heusden-Centrum met 125 en Halvijvers met 98.Toch moeten die wijkcijfers met een korrel zout genomen worden omdat de afbakening niet altijd duidelijk is en de bevolkingsdichtheid onderling sterk verschilt. De cijfers van de vacatures volgen altijd met een maand vertraging. Eind december had de VDAB in Heusden-Zolder 187 vacatures openstaan, waarvan 134 voor een vaste job. Voor 127 van die vacatures was geen diploma of maximaal een 2de graad vereist.
51616