60 jaar brandweer: een terugblik (4)

60 jaar brandweer: een terugblik (4)

Deze voertuigen krijg je zondagnamiddag niet te zien tijdens de opendeurdag in de brandweerkazerne, wel een compleet gemoderniseerd en uitgebreid wagenpark. De foto's hierbij heeft ere-brandweerman Alfons Aerts in de tweede helft van de jaren zeventig gemaakt aan de oude kazerne die toen nog achter het gemeentehuis lag. Niet alleen de kazerne en de voertuigen waren in die tijd helemaal anders, ook de helmen en de kleding waren niet vergelijkbaar met nu. En als de sirene voor een oproep loeide, haastten veel brandweermannen zich toen nog met de fiets naar de kazerne.34639