75 jaar na WOII: wie heeft foto's van de barakken?

75 jaar na WOII: wie heeft foto's van de barakken?

Vandaag is het 75 jaar geleden dat het naziregime na de val van Berlijn, zich onvoorwaardelijk overgaf. De oorlog was gedaan. De Russische krijgsgevangenen die toen nog altijd in Zolder verbleven, konden vanaf dan hun reis naar huis  aanvatten. Heel wat verhalen daarover vind je in het boek van Jean Put 'Russische kruisgevangenen in Limburg 1942-1945, Leven en werken in oorlogstijd,  in 2002 uitgegeven bij Acco Leuven. Tussen de Pastoor Paquaylaan - Schansstraat - kerhof van Berkenbos vind je nog steeds een betonnen vloer met enkele smalsporen, (foto's onder). Daar stonden tijdens de oorlog vele houten barakken om de Russische en Baltische gevangenen te laten slapen. Ze werkten in de koolmijn als dwangarbeiders. Marcel Veltjen herinnert zich dat er nog lange tijd 1 barak is blijven staan, waarin gemeentearbeiders hun materiaal opsloegen. De jongensschool van Berkenbos heeft vele jaren zo'n barak in gebruik gehad, enkele jaren geleden is ze afgebroken (foto boven). Zijn er nog lezers die foto's heben van het kamp en de barakken. Graag mailen naar internetgazet[!]heusden-zolder.eu.

53806