8 truckers beboet in de M. Scheperslaan

8 truckers beboet in de M. Scheperslaan

De politie heeft controles gehouden om na te gaan of de gewichtsbeperking in de M. Scheperslaan wordt gerespecteerd. 14 vrachtwagens werden tegen gehouden. 8 bestuurders hadden de tonnagebeperking genegeerd, kregen een proces-verbaal en werden terug gestuurd. 6 truckers bleken plaatselijk verkeer te zijn. Voorts zijn er verkeersinbreuken vastgesteld: 4 droegen de gordel niet en 2 telefoneerden aan het stuur. 16 bestuurders legden een ademtest af, allemaal safe.28554