921 euro voor mobiele schooltjes

921 euro voor mobiele schooltjes

Zowat 300  kleuters en leerlingen van de lagere school Beekbeemden in Zolder-Centrum hadden dinsdag letterlijk de handen vol krijt. Ze moesten op hun speelplaats in het totaal 921 namen schrijven van familieleden en buren die elk 1 euro gesponsord hadden voor de vzw Mobile School. Met dat geld kunnen nieuwe mobiele schoolkarretjes gekocht worden om straatkinderen in de derde wereld toch een minimum aan onderwijs te bieden. De voorbije weken waren de kinderen ook al van de problematiek bewust gemaakt in de levensbeschouwelijke lessen en groepsactiviteiten. Maar de krijtactie - die dinsdag in heel Vlaanderen plaats had - was voor hen een absoluut hoogtepunt, dat werd afgesloten met een terecht applaus voor zichzelf.
292