Afscheid van de politiek: Albert Palmers

Afscheid van de politiek: Albert Palmers

Net als Tony Beerten maakte Albert Palmers deel uit van Nieuw, dat de jongste jaren als NHZ door het politieke leven ging. In 1994 deed hij zijn intrede in de gemeenteraad van Heusden-Zolder. In het totaal zetelde Albert Palmers 4 legislaturen.

Van die 24 jaar maakte hij 18 jaar deel uit van de meerderheid, vorige legislatuur zat hij in de oppositie. Hij schat een 260-tal gemeenteraden op zijn conto te hebben, hij kan zich niet herinneren er één gemist te hebben. Albert Palmers was 2 keer of in het totaal 12 jaar schepen. Zijjn belangrijkste bevoegdheden waren toerisme, feestelijkheden met o.a. verbroedering, grondbedrijf en bedrijventerreinen, economie, handel, middenstand en markt, het gemeentelijk waterbedrijf en openbare werken

Waterleiding

Als hij terugblikt op die periode is hij vooral tevreden over de realisatie van een bedrijventerrein op het mijnterrein. "Daarnaast waren de rioleringen en waterbeheersing in Boekterheide, Bieststraat, Inakker en Meylandtlaan de grootste waterbeheersingswerken in Heusden Zolder ooit. Het was ook goed dat we het gemeentelijk waterleidingsbedrijf hebben verkocht. Dit was niet langer in gemeentelijke handen te houden omwille van vele opgelegde verpichtingen. De verkoop aan de Vlaamse Watermaatschappij leverde een flinke bonus op, die werd vastgelegd in een zilverfonds om de pensioenen te helpen betalen in de toekomst. Dan was er nog de veilige doorgang in Bolderberg met zijn rotonde en bijhorende parkings. Tenslotte ben ik ook blij dat we de renovatie van de kluis van Bolderberg tot een goed einde hebben gebracht." 

Als grootste teleurstelling herinnert Albert Palmers zich de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. "We zijn toen door de CD&V aan de kant geschoven ondanks een zeer goede samenwerking in de vorige legislatuur. Dit deed pijn…" 

Versnippering

In die 24 jaar heeft Albert Palmers de lokale politiek uiteraard sterk zien evoluteren "Meer en meer personen van andere origine werpen zich actief in de politieke arena. Daarnaast komen de versnipperingen van vele partijen zeker niet ten goede aan een goede werking. De laatste legislatuur was daar een levendig voorbeeld van." 

Op politiek vlak bergt hij zijn plannen nu op. "Na 24 jaar ben ik fier dat ik nooit een overloper geweest ben en trouw gebleven ben aan 'Nieuw'. Nu laat ik de politiek over aan jongeren, met frisse gedachten en dat ze werken voor een nog beter Heusden Zolder waar wonen en leven nog aangenaam mag zijn."44046