Alaaf in Lindeman

Alaaf in Lindeman

Op de speelplaats van De Linde werd gedanst en gezongen, de leerlingen, die massaal verkleed naar school waren gekomen, zetten zelfs een heuse polonaise in om carnaval te vieren. (foto's Peter Vanhamel)
24226