Artikel 27 bracht meer dan 8000 euro op

Artikel 27 bracht meer dan 8000 euro op

Bij Artikel 27 hebben ze de balans gemaakt van de editie 2016 van hun tentoonstelling die liep onder de noemer 'Dwarse Stilte'. Op 2 locaties stelden 46 kunstenaars gedurende 20 dagen 223 kunstwerken tentoon. Er waren 18 rondleidingen en 1527 bezoekers. De opbrengst bedraagt liefst 8035 euro. Dat geld wordt geschonken aan Mali Muleba (fruitsapproject in Tanzania) en Suyana Peru (sociaal project in Lima). (foto Bart Claes)
29525