Auditrapport en personeel naar geheime zitting

Auditrapport en personeel naar geheime zitting

Simonne Janssens-Vanoppen (N-VA) en Bruno Buyse (onafh) die punten rond het rapport van Audit Vlaanderen hadden ingediend voor de gemeenteraad van donderdag en die in openbare zitting wilden behandelen, krijgen hun zin niet. Ze zijn op de agenda van de geheime zitting geplaatst Ook het voorstel van Bruno Buyse om de E-loonschaal van het personeel af te schaffen, wordt tot zijn verbazing in geheime zitting besproken. Volgens hem verdienen werknemers op het E-niveau amper 150 euro meer dan een werkloze. In sommige andere gemeenten is dat niveau dan ook al afgeschaft. Hij stelt daarom voor om de betrokken personeelsleden zonder examen van niveau E naar D te verschuiven.42911