Bedrijf verwerkt illegaal sloopafval

De firma Baldewijns, gespecialiseerd in afbraak- en grondwerken, blijft op het terrein van het vroegere Dossche doorgaan met het verwerken van puin, hoewel het daarvoor geen vergunning meer heeft. Vorig jaar kreeg het bedrijf een milieuvergunning om tijdelijk een puinbreker op het terrein te installeren. Daarmee kon het puin van de gesloopte torens ter plaatse worden vermalen. Maar toen dat werk achter de rug was en dus de milieuvergunning was verstreken, bleef het bedrijf gewoon van elders duizenden tonnen puin afvoeren. Het ging onder meer om puin van gesloopte bruggen op het klaverblad en freesafval van de E314. De FPRG, de Federatie van Producenten van Recycling Granulaten vzw, spreekt niet alleen van milieuovertredingen maar ook van oneerlijke concurrentie. "We hebben dit gemeld aan de milieu-inspectie, en die heeft al verschillende pv's opgesteld, toch blijft het bedrijf gewoon voortdoen," zegt schepen van leefmilieu Isabelle Thielemans. "Puin van het klaverblad verwerken, konden we nog begrijpen maar doordat er ook van andere werven wordt aangevoerd en doordat het bedrijf de pv's negeert, kan er geen sprake zijn van een nieuwe milieuvergunning." Onlangs vroeg het bedrijf een verlenging van zijn milieuvergunning, maar een meerderheid binnen de milieuraad gaf een negatief advies.7310