Berkenbos bekijkt het door een andere bril

Berkenbos bekijkt het door een andere bril

In de Vrije Lagere School van Berkenbos verschenen leerlingen en leerkrachten vanmorgen niet alleen met nieuwe boekentassen en frisse moed op school, ze droegen ook gekke brillen. Het startthema van de school luidt immers 'Kijk eens door een andere bril!'. En met die frisse blik willen ze er elke dag weer tegenaan gaan, een heel jaar lang. Vanmorgen huppelden ze alvast dansend de klas binnen. (foto's Rita Ramakers)28475