Binnenkort ook fietsen door Mangelbeekvallei

Binnenkort ook fietsen door Mangelbeekvallei

De gemeenteraad moet volgende week het licht op groen zetten voor een rooilijnplanwijziging in de Mangelbeekvallei. Het gaat meer bepaald om wat in de Atlas der Buurtwegen staat aangeduid als voetweg 73 (Heusden) en voetweg 232 (Zolder). Het is de bedoeling om die voetwegen op te waarderen en toegankelijk te maken voor zowel voetgangers als fietsers. Op die manier kan de ‘trage’ Mangelbeekroute tussen kasteel Meylandt en station Zolder verder uitgebouwd worden. Tot nu toe vormde de Mangelbeekvallei eerder een barrière om de kernen van Heusden en Zolder met elkaar te verbinden voor de zachte weggebruikers. En zo vallen de puzzelstukjes van verschillende projecten stilaan in elkaar: de realisatie van de trage wegen, de uitbouw van de Mangelbeekvallei, en de toeristische verkenning van De Wijers en het mijnerfgoed te voet of met de fiets.
47785