Boekt bekijkt verkeersingrepen

Boekt bekijkt verkeersingrepen

Dorpsraad Boekt kreeg een 50-tal aanwezigen op zijn jaarlijkse volksvergadering. Daarin ging het onder meer over de hertekening van het dorpscentrum, over een reeks verkeerspijnpunten en -verbeteringen, zoals het kruispunt Terlaemenlaan/Ubbelstraat - waar schepen Schops dieper op inging - milieuzaken en activiteiten. Voorzitter Jos Tielens drong ook aan om zo snel mogelijk de beloofde evaluatiecommissie rond het Buurthuis te installeren. (foto's Julien Maebe)23372