Buren, GATAB en Fietsersbond misnoegd over werf

Buren, GATAB en Fietsersbond misnoegd over werf

Een kleine maand geleden meldde de Fietsersbond een gevaarlijke situatie in de Schaapsweg. Bij de kruising met de Hoensbroekstraat, lag een put van nutsleidingen open met daarbij onvoldoende signalisatie. De GATAB (raad voor toegankelijkheid) heeft zich daarbij aangesloten. De gemeentediensten hebben toen bliksemsnel gereageerd met bijkomende signalisatie en ze namen contact op met de aannemer. Fietsersbond en GATAB, daarin gesteund door buurtbewoners, hebben de situatie nu opnieuw aangeklaagd. Volgens hen is de signalisatie nog altijd ontoereikend en onreglementair: "Er zijn geen A31-borden op de aansluitende wegen geplaatst, de verlichting van aannemer én gemeente is ontoereikend volgens buurtbewoners. Lint mag niet gebruikt worden en een voorrangsregeling lijkt gewenst. Het voetpad is onderbroken en voetgangers of minder mobiele personen komen in een gevaarlijke, onduidelijke situatie terecht. Er is geen aangepaste snelheidsbeperking op deze 70 km/u-weg waardoor te snel gereden wordt op de plaats van de werf. Buurtbewoners vragen zich af of deze werf (nog) vergund is op die wijze." De organisaties hebben hun klacht ingediend bij de cel mobiliteit en de politie. UPDATE De cel mobiliteit neemt contact op met de aannemer.53346