Burgemeester en schepenen hebben relanceplan klaar

Burgemeester en schepenen hebben relanceplan klaar

#wijzijnheusdenzolder, dat is de titel van het relanceplan dat het schepencollege vanavond heeft voorgesteld en dat een heel reeks maatregelen bevat om Heusden-Zolder de gevolgen van de coronacrisis van zich te laten afschudden. De gemeenteraad moet het plan op 25 juni nog goedkeuren. De focus ligt op vier domeinen: lokale economie, Samen-leven, welzijn in Heusden-Zolder en communicatie. 

Lokale economie

Wat lokale economie betreft komen er per gezin een geschenkbon van 2 x 5 euro voor de handelaars die niet konden openblijven en van 2 x 5 euro voor de horeca, waarbij je wel een veelvoud moet besteden. Handelaars kunnen soepel omspringen met sluitingsuren en -dagen, voor de horeca geldt tijdelijk een soepele regeling voor terrassen en de plaatsing van containers en tijdelijke constructies. De korte keten en lokale handel worden gepromoot en de voorwaarden om aanspraak te maken op de handelskernsubsidies worden ruim geïnterpreteerd. Sommige bedrijfsbelastingen worden tijdelijk niet geïnd, hetzelfde geldt voor retributie voor de markt voor de periode dat ze niet doorgaat. 

Samen-Leven

In het hoofdstuk 'Samen-leven' worden de subsidievoorwaarden voor alle verenigingen pragmatisch bekeken. AAP kreeg een speciale rol om de kinderen bezig te houden, er is extra aandacht besteed aan de veiligheid van de speelpleintjes en die in de Vlamingenlaan, Onder De Poort en Eversel krijgen nieuwe speeltoestellen. De gemeente neemt een coördinerende rol op zich voor de jeugdkampen en zal faciliteren waar mogelijk. Op sportief vlak wordt gedacht aan mensen die niet in verenigingen zitten: er komen alternatieve bewegingsroutes, op openbare pleinen komen er groepsessies, maar ook outdoor sportvoorzieningen zoals beweegbanken, beachvolleybal aan het openluchtzwembad en een buitenbasketterrein in de Dekenstraat. Verenigingen krijgen extra logistieke ondersteuning met nadar op een aanhangwagen. 


Samen met de dienst toerisme worden de belevingsruimtes in de kijker gezet, vooral Meylandt, Bovy en de mijnsite. Fietsroutes en wandelingen krijgen  aandacht, op Bovy komt een wandeling met een verteller, CC Muze organiseert straattheater en theater in openlucht. De Belpop Bonanza Tour wordt gekoppeld aan een muzikale fietstocht. Op verschillende plaatsen, onder meer in het Domherenpark, worden familiefilms vertoond. Fietsen en wandelen wordt gepromoot met fietsleasing voor gemeentepersoneel, een trage-wegen-APP, de campagne 'Blijven fietsen allemaal', verbeteren van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers met de Zandstraat op kop, fietsroutes in schoolomgevingen, tijdelijke fietsenstallingen.

Er komt een nieuw 'Helden-bos' met 50 bomen opdragen aan de helden die streden tegen corona.
Alle verenigingen kunnen rekenen op 50 % extra subsidie. Verenigingen die in moeilijkheden komen, kunnen mogelijk aanspraak maken op een noodfonds of overbruggingskrediet en verenigingen die in het najaar activititeiten (mogen) organiseren komen in aanmerking voor een impulssubsidie. Zoals eerder gemeld wordt een aantal concessies tijdelijk vrijgesteld.  De afgelopen tijd moest het gemeentepersoneel soepeler en anders ingezet worden voor de dienstverlening, er wordt geëvalueerd wat daarvan kan behouden blijven in de toekomst.

Welzijn

Onder het hoofdstuk welzijn waren er al wat inspanningen zeker naar de kinderen en de schoolgaande jeugd, waarover we het al eerder gehad hebben. De komende periode worden educatieve vakantieboeken verdeeld onder kinderen van kwetsbare gezinnen, er worden buitenspeelboxen aangekocht voor de sociale woonwijken, in augustus komen er twee taalkampen om de Nederlandse taal te onderhouden, het participatiefonds kinderarmoede wordt opgetrokken, de gemeente probeert de scholen te overtuigen om zomerscholen te organiseren zoals de Vlaamse overheid heeft gevraagd. Elk kind uit een gezin met een leefloon krijgt een geschenkbon van € 25. Kwetsbare huishoudens kunnen bijkomende financiële ondersteuning krijgen, trajectbegeleiding op maat wordt opgevoerd, de gemeente zal ook samenwerken met andere gespecialiseerde organisaties. Daarnaast waren er de afgelopen maanden al initiatieven zoals Heusden-Zolder Helpt, de ondersteuning van de huisartsenwachtpost en schakelzorgcentrum in Lummen. Opvallend was ook dat iedereen een mondmasker kreeg. 

Communicatie

En dan was er natuurlijk ook nog de communicatie die is gevoerd rond drie pijlers: Communicatie rond maatregelen,  #samentegencorona en Exit-communicatie en waarbij alle mogelijk instrumenten en media zijn gehanteerd.

Kosten en baten

Samengevat investeert de gemeente met de geschenk- en horecabonnen € 280.000 die via een hefboomeffect de lokale economie met € 840.000 moet steunen. Handelscentrum Cité krijgt eenmalig € 25.000 voor het niet vorderen van de handelskernbijdrage. Het gemeentepersoneel kreeg voor zijn inzet en flexibiliteit een geschenkbon van € 50, samen € 40.000. Naast de verhoging met 50 % van de subsidies voor jeugd-, sport-, en cultuurverenigingen, is  € 45.000 voorzien voor  een participatiefonds voor kansarme kinderen. Samen met een noodfonds voor verenigingen en impulssubsidies voor corona-initiatieven pompt de gemeente meer dan € 300.000 rechtstreeks in het verenigingsleven. De welzijnssector kan rekenen op € 30.000 voor het laptop-project, € 66.025 voor armoedebestrijding en dankzij geschenkbonnen van €25 voor kwetsbare gezinnen komt er een extra consumptiebudget van bijna € 70.000. De communicatie heeft in het totaal € 35.000 gekost. (foto Michiel Reynders)


55187