Buurt Heuvel-Schans brainstormde over verkeer

Buurt Heuvel-Schans brainstormde over verkeer

De buurt Heuvel en Schans heeft voor het eerst vergaderd over het verkeer in de Heuvelstraat, Halbeekstraat, Schansstraat en Kleuterweg, ook de burgemeester was erbij. De buurtbewoners klagen over teveel auto's, te snel rijden en gebrek aan plaats voor fietsers, voetgangers of mensen met een handicap, ook spelen op straat is er niet meer bij. Initiatiefnemer Paul Coolen had vooraf een voorstel uitgewerkt, een 'Groene Boulevard', waarbij de rotonde van 2 km gevormd door de 4 straten zou opgedeeld worden in een buitendeel voor de auto’s (enkelrichting) en een binnendeel voor de zwakke weggebruiker en de bewoners. Maar tijdens de bespreking blijkt dat de geesten nog niet rijp zijn voor zo'n verregaand voorstel. Uit de bijeenkomst ontstond wel een nieuwe dynamiek om met de buurtbewoners (meer dan 150 huizen liggen in de zone) geregeld samen te komen. De pijnpunten zullen verzameld worden, info wordt opgevraagd en samen met de gemeente zullen voorstellen uitgewerkt worden.28495