Buurtfeest in Schreverland

Buurtfeest in Schreverland

De inwoners van 't Schreverland - tussen Geenrijt en Kooidries hielden zaterdagavond voor het eerst een buurtfeest. Daarvoor hadden ze een tent gezet en de barbecue werd ontstoken. De respons was groot, op enkelen na, kwamen alle buurtbewoners opdagen voor een gezellig gebeuren.
5787