Buurthuis La Baracca is gesloten

Buurthuis La Baracca is gesloten

Buurthuis La Baracca op de Lindeman heeft vorige week zijn deuren moeten sluiten. Zoals bekend waren er al langer problemen. Zo hebben vroegere uitbaters een financiële put achtergelaten en vond het gemeentebestuur dat het te weinig zijn rol als buurthuis voor alle gemeenschappen en verenigingen van de Lindeman vervulde. "We hebben ze nog verschillende kansen gegeven om met de nodige documenten hun gelijk te staven, maar dat is niet gelukt en daarop hebben we gevraagd dat ze de sleutels zouden inleveren," aldus schepen Dirk Schops bevoegd voor buurthuizen. "We zijn nu bezig met de oprichting van een nieuwe vzw, er hebben al enkele bijeenkomsten plaatsgevonden. We gaan pas van start als we echt zeker zijn dat de werking van het buurthuis zoveel mogelijk inwoners en verenigingen van de Lindeman kan bereiken. Daarna moeten er nog wat opfrissingswerken gebeuren zodat we hopen in het voorjaar weer open te gaan."5927