Campagne tegen vandalisme op Cité

Campagne tegen vandalisme op Cité

De gemeente is gestart met een campagne voor meer netheid, meer aandacht en respect voor de woonomgeving. Die concentreert zich op winkelcentrum Cité en de woonwijken daarrond. Eerst zullen ludieke acties de aandacht vestigen op plaatsen waar zwerfvuil, sluikstorten of vandalisme voorkomen. Een rondtrekkende voorstelling confronteert buurtbewoners met allerlei beelden van vandalisme en overlast op de Cité.  Nadien worden bewoners en verenigingen uitgenodigd om de beelden te bespreken en met de gemeente acties en maatregelen te organiseren.  Op dit moment staan 'verpakte kunstwerken' in de buurt van het Weyerkesbos. Voor de campagne hebben de dienst welzijn en Stebo een campagnepakket ontwikkeld dat kan gebruikt worden in verenigingen, scholen, groepen, ...10007