CD&V legt voorstellen Magazijn op tafel

CD&V legt voorstellen Magazijn op tafel

CD&V-plus toonde zich voorstander om het Centraal Magazijn in eigen beheer te verwerven en de partij had al een eigen bestemmingsvoorstel. De gelijkvloerse verdieping ziet CD&V als parkeerruimte, met zelfs de mogelijkheid om een deel van de markt of een evenement te huisvesten. Op de eerste verdieping ziet CD&V een nieuwe locatie voor de academie. De tweede verdieping kan dienen als overdekte speeltuin misschien gecombineerd met kantoorruimte en de derde verdieping zou dan plaats kunnen bieden voor 28 grotere lofts. Ook de ruimte rond het gebouw zou als parking kunnen gebruikt worden. Vlaams Belang vroeg dat - bij wie dat het ook in handen zou krijgen - de gemeente volledige ondersteuning zou bieden om het gebouw zo snel mogelijk in orde zou brengen zodat het niet langer een zwarte vlek in die omgeving is. Simonne Janssen-Vanoppen sprak in persoonlijke naam en zag in het CD&V-voorstel een aantal ideeën die niet met elkaar verzoenbaar zijn. Maar ze zei ook dat ze er verschrikkelijke moeite mee had dat mensen van de meerderheid nu met een herbestemming op de proppen komen, terwijl dezelfde personen in het verleden geen blijk gaven van ondersteuning en begeleiding van de toenmalige plannen, waarmee ze verwees naar het project van haar collega Bruno Buyse. Schepen Lode Schops onderstreepte dat het schepencollege wel degelijk een gunstig advies had gegeven voor de woningen op de verdiepingen, maar een ongunstig voor een de handelsbestemming op de gelijkvloerse verdieping. Iedereen - behalve Simonne Janssens-Vanoppen - stemde principieel voor een bod door de gemeente.
25126