College beperkt herstart tot minimum

College beperkt herstart tot minimum

Het Sint-Franciscuscollege kiest voor een minimale heropstart van de andere leerjaren - naast het zesde en zevende - die vanaf morgen mogelijk is. Op die manier blijft de aanwezigheid van leerlingen en personeel beperkt tot het minimale.  Alle leerlingen van het 1ste en 3de jaar en de leerlingen van het 5de jaar uit A+-richtingen komen dit schooljaar nog éénmaal naar school. De leerlingen van de andere jaren komen nog minimaal twee halve dagen tot maximaal drie volledige dagen naar school. De directie heeft die keuze gemaakt om twee redenen. De veiligheid van leerlingen en personeel blijft absoluut prioritair. Daarnaast blijft de focus liggen op het goed en efficiënt functionerend digitaal afstandsonderwijs. Het ritme dat leerlingen en leerkrachten hierin verworven hebben, wil de school behouden. Toch hoopt algemeen directeur Gert Coninckx met iedereen het schooljaar op een verbindende manier af te sluiten.

55043