Collegeleerlingen doen zelf verkeerstoezicht

Collegeleerlingen doen zelf verkeerstoezicht

Vandaag kregen 18 leerlingen van het Sint-Franciscuscollege het getuigschrift van gemachtigd opzichter. Commissaris Kris Janssen en inspecteur Peter Elsen van de politie kwamen de getuigschriften uitreiken. De leerlingen volgen nog les in het college tot eind juni. En dus kunnen ze vanaf 15 november drie keer per week ingeschakeld worden om mee toezicht te houden in de schoolomgeving. Dat is wellicht een unicum in de regio.43665