Commissie heeft aanbevelingen klaar na brandramp

Commissie heeft aanbevelingen klaar na brandramp

De federale commissie, die de rampzalige brand van 11 augustus vorig jaar in Beringen moest evalueren, heeft haar conclusies bekendgemaakt. Ze geeft vooral aanbevelingen om de  bestaande interventieprocedures en opleidingen te optimaliseren om een herhaling van het drama te voorkomen. De conclusies zijn ook overgemaakt aan de families, de brandweerlieden en alle hulpverleningszones van het land. Er wordt benadrukt dat de ploegen op een logische manier werden ingezet door de officier en dat de verschillende ploegen zeer goed werk hebben geleverd, volgens de regels en procedures. De commissie, 3 deskundigen van de Universiteit Gent, doet aanbevelingen op 4 vlakken. Op het vlak van interventies  zijn er 10 aanbevelingen, onder meer het gebruik van de ladderwagen voor de verkenning, een procedure voor interventies in een leegstaand pand, een 'adviseur grote brand' die ter plaatse kan komen, de plaatsing van een sterke groene lichtbron bij alle uitgangen, een werkwijze voor de omgang met een mayday-lelding, criteria voor het afbreken van een binnenaanval en een codewoord voor onmiddellijke evacuatie, .... 

Opleiding

Voor de brandweeropleiding geeft de commissie 4 aanbevelingen zoals  het gebruik van warmtebeeldcamera in warme omstandigheden, het verschil tussen een brand op vloerniveau en een brand in een plafond, afbrandscenario's, ... Voor het vergaren van informatie wil de commissie een vaste leercommissie, het opnemen van alle radiocommunicatie en het gebruik van de warmtebeeldcamera als zwarte doos. Tenslotte doet de commissie nog aanbevelingen voor het interventiemateriaal. Zo zouden de data van de bodyguard elke seconde moeten geregistreerd worden in plaats van elke 20 seconden, er zouden warmtebeeldcamera's met meer geheugencapaciteit moeten komen, een verbeterd ontwerp van persoonlijk beschermingsmateriaal en het aanbrengen van afstandsmarkeringen op de brandslangen. Met die conclusies kan iedereen nu verder aan de slag.

51705