Dag tegen racisme en discriminatie

Vandaag, 21 maart, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. Deze datum is gekozen omdat op 21 maart 1960 in Sharpeville, een 'zwarte township' in Zuid-Afrika de politie het vuur opende op een menigte die vreedzaam demonstreerde tegen de pasjeswetten. Het zou nog tientallen jaren duren eer de Apartheid werd afgeschaft. En ook vandaag bestaat er nog veel racisme en onverdraagzaamheid. In onze multiculturele gemeente valt dat al bij al nog mee, 't is trouwens ook iets dat van twee kanten moet komen;10112